İzmir Çocuk Sağlığı Derneği
01 Nisan 2021

içsd_haber.jpg

SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi çalışanları tarafından “İzmir Çocuk Sağlığı Derneği” kuruldu.

Derneğin başkanlığını yapan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Behzat Özkan; Türkiye’de çocuk sağlığının gelişmesine ve ilerlemesine hizmet etmek, temel sağlık sorunlarından olan bebek ölümlerinin azaltılması, annelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi, okul ve çevre sağlığı, aşılama ile korunabilir hastalıklarının en aza indirilmesi, çocuklardaki gelişimsel problemlerin erken saptanması, tedavisi, önlenmesi ve çocuk hakları gibi konularda çalışmalar yapıp, başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, çocuk hekimleri, birinci basamakta çalışan hekimler, uzman hekimler, yan dal eğitimi alan hekimler, sağlık ve sağlık dışı çalışanların bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla “İzmir Çocuk Sağlığı Derneği”ni kurduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve çocuk sağlığı için çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde amaçlarını gerçekleştirmek için çaba göstereceklerine değinen Prof. Dr. Özkan, “gerek bilimsel toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar düzenleyerek, gerekse ortak projelerle bilimsel etkinliklerde bulunmayı hedefliyoruz. Çocuk sağlığının geliştirilmesi konusunda halkın bilgisini arttıracak çeşitli toplantılar ve yayınlarla da geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını kendi özel yayın organlarımızda yayınlayacak, yerli ya da yabancı diğer bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlatmak için de çalışmalar yapacağız.

Pediatri’nin tanımlanan alanları ile ilgili olarak sorunları incelemek için ilgili kurumlar ile ortak çalışmalar yürütmek, gerektiğinde İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne donanım malzemeleri ve mefruşat bağışında bulunmak, ilgili kuruluşlardan izin alarak sağlık alanında eğitim, kurs vb. etkinlikler düzenlemek çalışma konularımızdan bazıları,” dedi.

İzmir Çocuk Sağlığı Derneği ve çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenler 0 232 411 60 01 numaralı telefonu arayabilirler.