Enver UYAR
12 Mayıs 2022

EnverUyar_.jpg 

Enver UYAR

Görevi: İdari ve Mali İşler Müdürü

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

 

Eğitimi:

2009/2011  Ahmet Yesevi Ekonomi Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans

1998/2003  Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

1993/1997  Çankırı Yapraklı Sağlık Meslek Lisesi

 

Çalışılan Kurumlar:

2003/2006  Kargı Devlet Hastanesi Satın Alma Memurluğu /Maaş Mutemetliği /Depo Sorumlusu

2006/2012  Kargı Devlet Hastanesi Hastane Müdürlüğü

2012/2015  Kargı Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürlüğü

2015/2017  Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İdari Mali İşler

2018/2020  İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

2020/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Yayınlar:

Kargı ilçesinde Aile Hekimliği Hasta Memnuniyeti (Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları)

 

Bilgisayar ve Yazılım

-TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi)

-KBS (Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi)

-HYS  (Harcama Yönetim Sistemi )

-ÇKYS – MKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi)

 

Mevzuat Bilgisi

-5018 Sayılı Kamu Maliye Kanunu

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Ekleri

-Ek Ödeme Yönetmeliği

-Yataklı Tedavi Yönetmeliği

-Taşınır Mal Yönetmeliği

-SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)

-Nöbet Mevzuatı