Akılcı Laboratuvar
07 Mart 2022

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca kamu/üniversite/özel tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ile genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları yürütülen bu çalışma hastanemizde çoğunluklu olarak uygulanmaktadır. Eksik olan bölümler için de gerekli çalışmalar ivedilikle tamamlanacaktır.

Resmi Yazı İçin tıklayınız.

İlgi Yazı Sureti İçin tıklayınız.

Tetkik Sonuç Raporları ve Açıklamaları İçin tıklayınız.

Tıbbi Biyokimya Rapor Formatı İçin tıklayınız.

Tıbbi Mikrobiyoloji Rapor Formatı İçin tıklayınız.

Tıbbi Patoloji Rapor Formatı İçin tıklayınız.

Akılcı Laboratuvar Projesi Basamakları Kayıt Klavuzu.

Ek-1 Akılcı Laboratuvar Kullanımı AKILCI TEST İSTEMİ PROSEDÜRÜ.

Ek-2 Akılcı Laboratuvar Kullanımı KONSÜLTASYON İSTEMİ PROSEDÜRÜ.

Ek-3 Onay Destek Sistemi Kullanım Prosedürü.

Ek-4 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Refleks Test ve Reflektif Test Uygulamaları Hakkında.

Ek-5 Akılcı Laboratuvar Kullanımı KARAR SINIRI (EŞİK DEĞER), KRİTİK DEĞER (PANİK DEĞER)VE ÖLÇÜM BİRİMLERİNİN HARMONİZASYONU.

Ek-6 Akılcı Laboratuvar Kullanımı TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU.

Ek-7 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi.