T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Sinan Bekmez

Güncelleme Tarihi: 09/04/2019

kamu hastaneleri genel müdürlüğü.png
SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uz. Dr.Sinan BEKMEZ

Branşı: Göz Hastalıkları

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi:……..@saglik.gov.tr

Klinik: Göz Kliniği


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

……………..

Eğitimi:

1990-1994      Hatay Vali Ürgen İlkokulu

1994-1995      Hatay Cengiz Topel İlkokulu

1995-2002      Hatay Osman Ötken Anadolu Lisesi

2003-2010      Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışılan Kurumlar:

2010    Ağrı Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı – Pratisyen Hekim

2011- 2016 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Göz Hastalıkları – Araştırma Görevlisi

2017-halen          İzmir S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Göz Hastalıkları – Uzman Doktor

Yayınlar:

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNUMLAR

1.     Bekmez S, Kocatürk T, Çakmak H, Dündar SO, Dayanır V. Primer açık açılı glokom tanısı ile izlenen hasta grubunda progresyon analizi. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Elektronik Poster, Program ve Özet Kitabı, POS-560, 17-21 Ekim 2012.

2.     Bekmez S, Kocatürk T, Çakmak H, Dayanır V, Dündar SO, Katrancı M. Psödoeksfoliasyon Glokom, Primer Açık Açılı Glokom ve Normal Tansiyonlu Glokomu Olan Hastalarda Görme Alanı Progresyon Analizi Karşılaştırılması Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Sözlü Sunum, Program ve Özet Kitabı, SS-GL-006, 06-10 Kasım 2013.

3.  Kocatürk T, Akyüz Ünsal Aİ, Bekmez S, Eroğlu Ş, Dayanır V. imatoprost-   Timolol Fiks Kombinasyonunun, Öncesinde İlaç Kullanmayan ve İlaç Değişimi Yapılan Glokom Hastalarının Göz İçi Basıncına Etkisi. TRIO Toplantısı, Bodrum. Sözlü Bildiri, 17-18 Mayıs 2014.

4.     Bekmez S, Kocatürk T, Dayanır V, Dayanır YÖ, Çakmak H, Ergin FA. Psödoeksfoliyatif glokomda oftalmik arter kan akım parametreleri. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Poster sunum, Program ve Özet Kitabı POS-0056, 5-9 Kasım 2014.

5.     Bekmez Sinan, Kocatürk Tolga, Tunçyürek Özüm, Dayanir Volkan (2015). Subkonjonktival Hematomve Ultrasonografi Bulguları, Türk Oftalmoloji Dernegi 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4-8 Kasım 2015, poster

6.     Bekmez Sinan, Çakmak Harun, Akgüllü Çagdas, Karabulut Müjdat, Kocatürk Tolga, Merve Katrancı, Dündar Sema (2015). Aort Yetmezligi Hastalarında Glokom Gelisim Riski, Türk Oftalmoloji Dernegi 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4-8 Kasım 2015, poster

7.     Dayanir Volkan, Kocatürk Tolga, Bekmez Sinan, Ünübol Mustafa, Çakmak Harun (2015). D Vitamini Eksikligi Bulunan Hastaların Korneal Biyomekanik Farklılıları: Ilk Sonuçlar.        Türk Oftalmoloji Dernegi 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4-8 Kasım 2015, poster

8.     Kocatürk Tolga, Bekmez Sinan, Çakmak Harun, Öztürk Hakan, Dündar Sema, Dayanir Volkan (2015). Diyabetik Hastaların Korneal Biyomekanik Farklılıkları. Türk Oftalmoloji Dernegi 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4-8 Kasım 2015, poster

9.     Sinan Bekmez, Emir Volkan Altan, Yeşim Oymak (2017). Lösemili bir olguda Retinal Arteryel Makroanevrizma. Türk Oftalmoloji Dernegi 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24-29 Ekim 2017, poster

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNUMLAR

1.     Kocatürk Tolga, Bekmez Sinan, Balıca Faruk, Kurt Ömürlü Imran, Çakmak Harun, Dayanır Volkan. Corneal Biomechanical Parameters And Intraocular Pressure Measurements With Ocular Response Analyzer (Ora) With And Without Contact Lens: Initial Results. ECLSO 2015 European Contact Lens Society Of Ophthalmologists, Izmir, Turkey 16-17 October 2015 E-poster

2.     Dündar Sema, Çakmak Harun, Bekmez Sinan, Kocatürk Tolga. Corneal Biomechanical Changes After Intravitreal Ranibizumab Injection: Initail Results.15th Euretina Congress, Nice, France 17-20 September 2015 E-poster

3.     Comparison Of Corneal Biomechanıcal Properties In Glaucoma Patients Using Ocular Response Analyzer. Tolga Kocaturk, Sinan Bekmez, Harun Cakmak, Merve Cengiz, Sema Dundar. Poster Presentation, World Glaucoma Congress 7th, June 28-July 1, 2017, Helsinki, Finland

4.     The Corneal Biomechanic Differences Of Diabetic Patients. Tolga Kocaturk, Sinan Bekmez, Harun Cakmak, Sema Dundar. Poster Presentation, World Glaucoma Congress 7th, June 28-July 1, 2017, Helsinki, Finland

ULUSAL KONFERANSLAR, ÇALIŞTAYLAR VE ETKİNLİKLER

1.     17-21 Ekim 2012,      Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Rixos Sungate Otel Kongre Merkezi, Kemer-Antalya.

2.     18-19 Mayıs 2013,     Swissotel Grand Efes, 1. ACUVUE® EYE HEALTH ADVISOR® Bilimsel Sempozyumu, İzmir.

3.     6-10 Kasım 2013,       Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Rixos Sungate Otel Kongre Merkezi, Kemer-Antalya.

4.     22 Mart 2014, Uygulamalı Kontakt Lens Eğitim Toplantısı, Best Western Hotel (Hotel Konak), İzmir.

5.     19-21 Aralık 2014, “Gözde Pratik Yaklaşımlar” Katılım Belgesi, Girne, KIBRIS.

6.     4-8 Kasım 2015, Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye-İstanbul.

7.     24-29 Ekim 2017, Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Titanic De Luxe Otel Kongre Merkezi, Antalya.