T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Güncelleme Tarihi: 15/03/2019

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği’nde Eğitim sorumlusu Prof. Dr. Ferah Genel, Eğitim görevlisi Doç.Dr. Nesrin Gülez, Uz. Dr. Canan Şule Ünsal Karkıner ve yandal asistanları Uz. Dr. Ömer Akçal, Uz. Dr. Selime Özen, Uz. Dr. İlke Taşkırdı, Uz. Dr. İdil Akay Hacı görev yapmaktadır.

Servisimiz 8 yataklı olup ikişer kişilik, çocukların refakatli kalabileceği banyo ve tuvaleti mevcut olan odalardan oluşmaktadır.

Çocuk İmmünoloji Bölümümüzde primer immün yetmezliklerin tanı, tedavi ve izlemi yürütülmektedir. İmmünoloji polikliniğinde ve ayaktan tedavi ünitesinde hastaların izlemi ve günübirlik tedavileri haftanın her günü gerçekleştirilmektedir. 

İmmünoloji laboratuar hizmetleri tıbbi biyolog Murat Sürücü ve hekimlerimiz tarafından verilmektedir. İmmünoloji laboratuvarındaki akım sitometri ile lenfosit alt grupları, oksidatif burst aktivitesi ve lökosit adezyon molekülleri, fonksiyon testleri, trombosit çalışmaları ve lösemi immünfenotipleme çalışmaları rutin olarak yürütülmektedir.

Çocuk Allerji Bölümümüzde astım, alerjik rinit, anaflaksi, besin ve ilaç alerjileri ile deri alerjileri (atopik dermatit, ürtiker vb.) değerlendirilmekte, tanı ve tedavileri ayaktan ve gereğinde yatırılarak planlanmaktadır. Polikliniğimizde hasta muayenesinin yanısıra test odasında epidermal ve dermal deri testleri, besin ve ilaç provokasyon testleri, anestezik maddelerle cilt testleri, yama testleri ve solunum fonksiyon testleri (egzersiz/metakolin/reversibilite vb.) yapılmakta ve alerjen spesifik immunoterapiler uygulanmaktadır. Çocuk Alerji Gözlem odasında monitör, oksijen, nebulizatör cihazı ve acil müdahale malzemeleri ile ilaçları mevcut olup; ilaç ve besin provokasyonları gerçekleştirilmekte, astım atağı ile gelen ve alerjen immunoterapisi sırasında gelişebilen anaflaksi için acil tedavi uygulamaları yapılmaktadır.