T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Palyatif Bakım Birimi

Güncelleme Tarihi: 14/03/2019

2018 yılında, pediatrik palyatif bakım birimi, iki çocuk doktoru, sekiz hemşire, bir fizyoterapist ve tam zamanlı bir sosyal hizmet uzmanı ve psikolog ile kuruldu. Ünitemiz 17 çocuğa bakım verebilecek kapasitede olup, daha açılalı iki ay  olmasına rağmen şu ana kadar 53 çocuk ve ailesine destek verildi. Ünitemizde; sağlık çalışanları değerlendirmelerini günlük yaparak ve ortak hedeflere göre kapsamlı ve terapötik bir plan  tasarlar. Bu, hastaya ve ailesine bir bütün olarak bakmamızı ve onlara mümkün olan en iyi bakımı vermemizi sağlar.

Çocuk doktorlarımız; hastaların semptomları kontrol etmek, karar vermek, tedaviyi planlamaktan sorumludur. Multidisipliner çalışmanın bilincinde, gerektiğinde diğer branşlardan konsültasyon isteyerek en iyi tedaviyi planlar. Hemşirelerimiz ise; çocukların semptomlarını takip eder ve aynı zamanda çocuklarımızın ailelerine sağlık eğitimi vererek hastaların gereksinimlerinin farkında olunmasına destek olurlar. Sosyal hizmet uzmanının rolü, hasta palyatif bakım ünitesine kabul edildiğinde tüm sosyal faktörleri (aile yapısı, destek ağı, sosyoekonomik ve istihdam durumu) tespit ederek, hasta bakımını bozacak sosyal bağlamı ve aile dinamiklerini yönetmektir. Psikoloğun rolü hastalara ve ailelerine hastalığın son aşamasında duygusal sıkıntılarını yönetmelerinde yardımcı olmaktır. Ayrıca ailenin ve çocuğun düşüncelerini anlamalarına, sorularına destek vermelerine ve cevaplarına anlam vermelerini ve her zor an için umut unsurları bulmalarına yardımcı olan manevi desteği sağlamaktadır.

Çocukların ve ailenin rutinini bozmamaya çalıştığımız için onları taburculuk sonrası da ziyaret edebiliyoruz. Böylece yaşam sonu bakım ihtiyacı olan tüm çocuklara en iyi hizmet ve yaşam kalitesini sunar.