T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Erdem Eriş

Güncelleme Tarihi: 10/04/2019

kamu hastaneleri genel müdürlüğü.png
SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uz. Dr. Erdem ERİŞ

Branşı: Göz Hastalıkları

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi:……..@saglik.gov.tr

Klinik: Göz Hastalıkları


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

……………..

Eğitimi:

---           Kocaeli Üniversitesi Göz Hastalıkları ABD

2005       Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Çalışılan Kurumlar:

……./……..         …………………….Hastanesi …………. Bölümü

……./……..         …………………….Hastanesi …………. Bölümü

Yayınlar:

A1: SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale.

A2: SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar.

A3: SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

A4: SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar.

A5: Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

B1: Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan çalışma

B4: Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan çalışma

B5: Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri.

B6: Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri.

D8: SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde hakemlik.

D9: SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde hakemlik.

E1: SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

E2: SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

A-1-1: EVALUATION OF EFFECT OF TOPICAL TACROLIMUS TREATMENT ON HERPETIC STROMAL KERATITIS IN A RAT MODEL

A-1-2: Evaluation of the effect of combined intravitreal ranibizumab injection and sub-tenon steroid injection in the treatment of resistant diabetic macular edema.

A-1-3: Early retinal and choroidal effect of photodynamic treatment in patients with polypoidal choroidal vasculopathy with or without anti-vascular endothelial growth factor: An optical coherence tomography angiography study.

A-1-4: Changes in Higher-Order Aberrations After Phototherapeutic Keratectomy for Subepithelial Corneal Infiltrates After Epidemic Keratoconjunctivitis

A-1-5: Aggressive Posterior Retinopathy of Prematurity Treated with Intravitreal Bevacizumab: Late Period Fluorescein Angiographic Findings. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2019 DOI : 10.1007/s00417-019-04292-4

A-2-1: Assessment of focal laser photocoagulations' early effect on polypoidal choroidal vasculopathy with optical coherence tomography angiography.

A3-1: Real-World Outcomes of Anti-VEGF Treatment for Neovascular Age-Related Macular Degeneration in Turkey: A Multicenter Retrospective Study, Bosphorus Retina Study Group Report No: 1

A3-2: Assessment of frequency and major risk factors of retinopathy in prematures between years 2015 and 2016

A4-1: Retinal Artery Occlusion Secondary to Buerger's Disease (Thromboangiitis Obliterans).

A4-2: A New Side Effect of Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex®).

A4-3 : A case of neovascular age-related macular degeneration who showed polypoidal choroidal vasculopathy lately associated with anti-vegf poor response

A5-1: Endoftalmi olgularının değerlendirilmesi ve tedavi sonuçları

A5-2: Visual and Anatomical Outcomes Following Idiopathic Epiretinal Membrane and Internal Limiting Membrane Peeling

B1-1: Comparison of Vision-Related Quality of Life in Nonsurgical Upper Blepharoplasty and Surgical Upper Blepharoplasty

B1-2: Use of tissue adhesive in choroidal colobomaassociated

retinal detachment

B1-3 : A massive angiomatous lesion in the lower eyelid and retroorbital region: a case report

B4-1: Clinical use of Dexamethasone Implants in Resistant Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vascular Occlusion compared with Intravitreal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor

B4-2: Prematüre retinopatisi nedeniyle intravitreal bevacizumab enjeksiyonu tedavisi yapılan hastalarda profilaktik lazer tedavisi kararı

B4-3 Koroidal Koloboma Sekonder Retina Dekolmanında Cerrahi Yaklaşım ve Doku Yapıştırıcısı Kullanımı

B4-4: Kliniğimizde Epiretinal Membran Operasyonunda Internal Limitan Memran Soyulması Uygulamasının Değerlendirilmesi

B4-5: Ratlarda deneysel olarak oluşturulan herpetik stromal keratitin tedavisinde topikal ve intraperitoneal uygulanan Sirolimus (Rapamisin)’nin etkinliğinin araştırılması

B 4-6: Tek doz intravitreal genleşen gaz enjeksiyonun semptomatik ve fokal vitreomakülar traksiyon (VMT) hastaları üzerindeki etkisi

B 4-7: Aggressive Posterior Retinopathy of Prematurity Treated with Intravitreal Bevacizumab: Late Period Fluorescein Angiographic Findings

B5-1: Deneysel herpetik stromal keratit oluşturulan sıçan modellerinde Takrolimus pomadın herpetik stromal keratit üzerindeki etkisini araştırmak

B5-2: Şaşılık Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Swept Source OCT Kullanımı

B5-3: Koroid dansitesinin hipermetrop kırma kusuru ve yaşla değişimi

B5-4: Proliferatif ve Proliferatif Olmayan Tip 2 Jukstafoveal Telenjiektazi Hastalarında Optik Koherens Tomografi Anjiografi

B5-5 : Tip-2 Jukstafoveal Telenjiektazi ve Makroanevrizma Birlikteliği

B5-6: Fundus floresein anjiografisinin neonatal retinal hastalıkların ayırıcı tanısındaki önemi

B6-1: Akut Makuler Nöroretinopati Olgu Sunumu

B6-2: Sub-İnternal Limitan Membran Hemorajili Hasta Olgu Sunumu

B6-3: Gözdeki Larvalar

B6-4: Pitoz operasyonu sonrası şaşılık

D8-1 International ophthalmology ( Sci-E)

D8-2 International journal of ophthalmology

D9-1 Çukurova medical journal (Emerging Sources Citation Index)

D9-2: THERAPEUTIC ADVANCES IN OPHTHALMOLOGY

Emerging Sources Citation Index)

E1-1 Could Buerger’s disease cause nonarteritic anterior ischemic optic

E1-2: Tacrolimus downregulates inflammation by regulating pro‑/anti‑inflammatory responses in LPS‑induced keratitis (MOLECULAR MEDICINE REPORTS 16: 5855-5862, 2017)

E2-1 Papillophlebitis in a young male patient with Buerger’s disease