T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Figen İşleten

Güncelleme Tarihi: 10/04/2019

khgm.png
SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uz. Dr. Figen İşleten

Branşı: Tıbbi Biyokimya

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi:……..@saglik.gov.tr

Klinik: Biyokimya Laboratuvarı


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

……………..


Eğitimi:

1995       9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TBB


Çalışılan Kurumlar:

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi

TC Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümü (2007-)


Yayınlar:

1)  Effects of acute and subacute garlic supplement administration on serum total antioxidant capacity and lipid parameters in healthy volunteers M Koseoglu,F Isleten, A Atay… - Phytotherapy …, 2010 - Wiley Online Library

2)  Children with atopic dermatitis do not have more anxiety or different cortisol levels compared with normal children

F SULE AFSAR, F Isleten, N Sonmez - Journal of cutaneous medicine …, 2010 - cat.inist.fr

3) [PDF] Determination of reference intervals of healthy adults aged between 20-50 years in Izmir

M Köseoğlu, F Işleten, S Dursun, S Cuhadar - Turk J Biochem, 2010 - turkjbiochem.com

4) Menstrual Siklusun CA 15-3, CA 125 ve Tiroid Hormonları Düzeyleri Üzerine Olan Etkileri

F İşleten, A Atay, A Hür, M Köseoğlu - tkb.dergisi.org

5) Serum Bütirilkolinesteraz Aktivitesinin Ameliyat Öncesi Anksiyete ve Lipit Düzeyleriyle İlişkisi

BA Ağırgöl, U Yılmaz, F İşleten, E Semerci… - Türk Biyokimya …, 2008 - atifdizini.com

6) Effects of Menstrual Cycle on CA 15-3, CA 125 and Thyroid Hormone Levels

F İşleten, A Atay, A Hür, M Köseoğlu - tkb.dergisi.org

7) [HTML]Doğuştan kalp hastalıkları ameliyatları sonrası antioksidan yanıt

Y Atay, A Atay, MF Ayık, F İşleten… - Türk Göğüs Kalp …, 2012 - tgkdc.dergisi.org

8) [PDF] Antioxidant response after the operations for congenital heart diseases

Y Atay, A Atay, MF Ayık, F İşleten… - Türk Göğüs Kalp …, 2012 - tgkdc.dergisi.org

9) [HTML] Prevalence of thyroid function test abnormalities and thyroid autoantibodies in children with vitiligo

FS Afsar, F Isleten - Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013 - ijem.in