T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Sevay Alşen Güney

Güncelleme Tarihi: 13/03/2019

Adı Soyadı: Sevay ALŞEN GÜNEY

Ünvanı: Uzman Doktor

Doğum Tarihi:1979

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.

1997 – 2003

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları

Dokuz Eylül Üniversitesi

2007-2012

Yar. Doç. / Dr.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları

Dokuz Eylül Üniversitesi

Aralık 2015-

Aralık 2017

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

     Çocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formunun Türkçe Uyarlamasının Türk Populasyonundaki Ergenlerde Psikometrik Özellikleri

     Tez danışmanı: Prof.Dr.Neslihan İnal Emiroğlu, Doç.Dr.H.Burak Baykara

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör. Dr.

Marmara Ün. Tıp Fak. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

2004-2006

Ar. Gör. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

2007-2012

Uzman Doktor

Necip Fazıl Şehir Hastanesi

Mart2013-Mart2014

Uzman Doktor

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

içinde İzmir Çocuk İzlem Merkezi

Mart 2014-

Aralık 2105

Yar. Doç. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

07/12/2015-18/12/2017

Uzman Doktor

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

02/01/2018-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği.

Türk Tabipler Birliği

Türk Psikiyatri Derneği.
Bipolar Bozukluklar Derneği  ve International Society for Bipolar Disorders (ISBD) .

Ödüller:

-Inal-Emiroglu FN, Cevher N,   Karabay  N, Resmi H,  Cakmakcı H, Sentürk  B, Alsen S, Çelik T,  Çapar A.,  Ellidokuz  H, Baykara  B,   Akay  A,  Miral S.Assesment Of The Association Between  Serum Bdnf Levels And Brain  Amygdala  Volumes  In Adolescents With  Bipolar  I  Disorder. International Society for Bipolar Disorders 2011, Young Investıgators Fellows in Bipolar Disorders Award.

-Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Proje Birincilik Ödülü. Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Tanılı Çocuklarda Psikoeğitimsel Psikoterapinin Duygu Düzenleme Becerileri , İşlevsellik, Beyin Konnektivitesi ve Gidiş Üzerine Etkileri.  27.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (10-13 Mayıs 2017, Çeşme)

ESERLER

 A)-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1)- Pekcanlar Akay A, Hız Kurul S, Özek H, Cengizhan S, Emiroglu FN, Ellidokuz H. Maternal Reactions To A Child With Epilepsy: Depression, Anxiety, Parental Attitudes And Family Functions. Epilepsy Res. 2011 Aug;95(3):213-20. Epub 2011 May 2.

A2)- Baykara B, Inal-Emiroglu N, Karabay N, Cakmakçı H, Cevher N, Sentürk Pilan B, Alşen S. Increased hippocampal volumes in lithium treated adolescents with bipolar disorders: A structural MRI study. J Affect Disord. 2012 May;138(3):433-9. Epub 2012 Feb 9.

A 3)- Emiroğlu FN, Karabay N, Resmi H, Güleryüz H, Baykara HB, Alşen S, Şentürk B, Akay A, Kose S,"Correlations between amygdala volumes and serum levels of BDNF and NGF as a neurobiological markerin adolescents with bipolar disorder", Journal Affective of Disorders, 04/2015,

A 4) Dursun OB, Guvenir T, Aras Ş, Ergin C, Mutlu C, Baydur AH, Özbek A, Özek H, Alşen S, İşcanlı L, Karaman BI, Goodman R. A new approach for Turkish speaking populations DAWBA Turkish version.   Epidemiology and psychiatric Sciences,22, PP 275-282

A 5) Sargın E, Akay PA, Resmi H, Alşen S, Özek H, Ellidokuz H, Orçın E. Evaluation of serum brain-derived factor levels in children with attention deficit hyperactivity disorder: preliminary data. Archives of Neuropsychiatry 2012, 49;96-101

A 6) Alşen S, Resmi H, Özek H, Tufan AE, Bülbül M, Akay AP. Plasma norepinephrine and dopamine levels in prepubertal male children with attention deficit hyperactivity disorder do not change with 8 weeks of metilphenidate treatment. Bulletin of Clinical Psychopharmacology.    2015; 25 (3):259-266

A 7) AkayAP,  Kaya GC, Baykara B, Demir Y, Özek H,  Alsen S, Eren MS, Emiroglu NI,  Ertay T, Ozturk Y,  Miral1 S,  Durak H,  Tufan E. Atomoxetine treatment may decrease striatal dopaminergic transporter availability after 8 weeks: pilot SPECT report of three cases. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2015:11 2909–2912.

A8) Bağ Ö, Güney SA. The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center. Anatolian Journal of Psychiatry.

doi: 10.5455/apd.214951.2017; 18(1): 62-68. Published Online : Mar 22, 2016

A9) Bag O, Acar BH, Senol O, Alsen S, Ecevit C. Trichobezoar in Vagina: Assessment for Child Sexual Abuse and Diagnostic Result of Forensic Science (Case Report). J Forensic Sci, March 2017, Vol. 62, No. 2 doi: 10.1111/1556-4029.13282.

A10) Simsek E, Güney SA, Baysal SU. A retrospective study with ICAST-R (ispcan child abuse screening tools-retrospective) questionnaire for determination of child abuse in first year medical students in Turkish population. Child Abuse Negl. 2017 Jul;69:125-133. doi: 10.1016/j.chiabu.2017.04.018. Epub 2017 May 2.

A11) Akay AP, Resmi H, Güney SA, Erkuran HÖ, Özyurt G, Sargin E, Topuzoglu A, Tufan AE. Serum brain-derived neurotrophic factor levels in treatment-naïve boys with attention-deficit/hyperactivity disorder treated with methylphenidate: an 8-week, observational pretest-posttest study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2017 Jul 14. doi: 10.1007/s00787-017-1022-y. [Epub ahead of print].

A12) Binici Nagihan Cevher and Güney Sevay Alşen. Epistaxis as an Unexpected Side Effect of Aripiprazole and Risperidone Treatment in Two Children with Two Different Psychiatric Diagnosis. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. October 2017, 27(8): 759-760. https://doi.org/10.1089/cap.2017.0059.

A13) Güney SA, Emiroğlu Nİ, Baykara HB. Effects of depressive disorders on quality of life perceptions among adolescents. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(5): 468-477doi: 10.5455/apd.254107.

A14) Akay AP , Yazıcıoğlu ÇE , Güney SA , Erkuran HÖ , Kızıldağ S , Baykara B , Özyurt G, Kadıçeşme ŞY , Miral S, Emiroğlu Nİ. Allele Frequencies of Dopamine D4 Receptor Gene(DRD4) and Catechol-O-methyltransferase(COMT) Val158Met Polymorphism are associated with methylphenidate response in Adolescents with Attention Deficit/HyperactivityDisorder:A Case Control Preliminary Study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. Doi:10.1080/24750573.2017.1418134.

A15) Akay AP, Alşen S, Akdede BB. Aripiprazol ile iyileşen “ iç görüsü kısıtlı” obsesif kompulsif bozukluk tanılı bir ergen ve literatürün gözden geçirilmesi. Archives of Neuropsychiatry 2011;48:215-220

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1) Phenomenological Differences Between Early or Late Onset Bipolar Disorders in Childhood and Adolescence: A Turkısh Naturalistic Sample. Neslihan İnal Emiroğlu, Sevay Alşen Güney, Dilay Karaarlsan. New Research Posters. October 2016Volume 55, Issue 10, Supplement, Page S187

B2) Tc-99M Trodat Brain Spect Changes in adolescents with atteintion deficit and hyperactivity disorder after 2 months of metylphenydate theraphy. Akay AP, Kaya GÇ, Baykara B, Demir Y, Özek H, Alşen S, Eren MŞ, Emiroğlu Nİ, Ertay T, Öztürk Y, Miral S, Durak H. New Research Posters. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013; 23 (Suppl.1): S156

B3) İzmir Çocuk İzlem Merkezi Kuruluş Süreci ve Faaliyetleri.  Sevay Alşen, Sezin Ünal, Seher Dere, Aynur Emre, Lokman Önsoy, Erden Dede, Mehmet Özalp, Adem Sirkeci, Tülin Demirsoy, Özge İzdal. I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2014. Sözlü Bildiri

B4) Psychometric Properties of the Turkish Adaptation of The Children’s Depression Rating Scale-Revised in Turkish Adolescents. Sevay Alşen Güney, Neslihan İnal Emiroğlu, Burak Baykara. ESCAP 2017. 17th International Congress. Araştırma Posteri

B5) Naturalistic Long Term Safety Results of Second Generation Antipsychotics in Hospitalized Children and Adolescents. Sevay Alşen, Neslihan İnal Emiroğlu, Burak Baykara, Aynur Akay. American Acedemy of Child and Adolescent Psychiatry 60th Annual Meeting. Araştırma Posteri.

B6) Pretreatment and Posttreatment Tc-99m TRODAT-1 Brain Spect Findings in Three Pateints with Atteintion Deficit and Hyperactivity Disorders, Who were Treated  by 2 Month-Atomoxetine Treatment. Akay AP, Kaya GÇ, Baykara B, Demir Y, Özek H, Alşen S, Eren MŞ, Emiroğlu Nİ, Ertay T, Öztürk Y, Miral S, Durak H.Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013-23(Suplpl 1) page 158.

B7) Bir Olgu Sunumu: Aile içi Cinsel İstismar ve İstismarcı olarak Suça Sürüklenen Çocuk.Sevay Alşen, Tülin Demirsoy, Aynur Emre. I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2014.Olgu Sunumu-Poster.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1)- Bağ Ö, Alşen S. Çocuğun Cinsel İstismarının Değerlendirilmesinde Yeni Model: Çocuk İzlem Merkezleri. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 9-14 | DOI:10.5222/buchd.2016.009

D2)- Alşen SG, Emiroğlu Nİ. Bipolar Bozukluk Tanılı Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Klinik, Tanı ve Ayırıcı Tanı. Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozuklukları Özel Sayısı. 2016.

D3) Güney SA, Şahbudak B. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar ve Anksiyolitikler. Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2017;3(1):8-15.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1)- Psikiyatrik semptomları nedeniyle bir çocuk psikiyatrisi servisinde izlenen fronto-temporal lop epilepsisi tanılı iki olgu. Alşen SC; Emiroğlu Nİ, Güvenir T, Baykara B, Bayram E, Kurul SH, Akay AP. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 25-28 Nisan 2011. Poster Bildiri

E2). Aripiprazol ile iyileşen “ iç görüsü kısıtlı” obsesif kompulsif bozukluk tanılı bir ergen ve literatürün gözden geçirilmesi. Akay AP, Alşen S, Akdede BB. Archives of Neuropsychiatry 2011;48:215-220

E3).Depresif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Yaşam Kalitesi. Alşen S, Baykara B, Emiroğlu Nİ, KAraraslan D.  22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 24-27 Nisan 2012. Poster Bildiri

E4). Bipolar Bozukluklu Ergenlerde Serum BDNF Düzeyleri ile Hipokampal Volümler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.22.Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. F.Neslihan Inal-Emiroglu , Burak Baykara , Halil Resmi , Nuri Karabay , Handan Cakmakcı , Nagihan Cevher , Birsen Sentürk , Sevay Alşen , Aynur Akay. Sözel Bildiri

E5). Çocuk İzlem Merkezlerinin işlevleri, cinsel istismar mağduru çocuğu korumak adına optimal düzeyde kriz yönetimi nasıl sağlanmalı? Bir olgu sunumu. Ülgen SD, Alşen S, Demirsoy T. Sosyal Hizmet Sempozyumu, Kasım 2014. Sözel Bildiri  

E6). İzmir Çocuk İzlem Merkezine aile içi cinsel istismar şüphesi ile gelen bir kız çocuğu ve sistem yaklaşımı çerçevesinde yapılan, yapılmayan ya da yapılamayan müdahaleler. Ünal S, Alşen S, Demirsoy T.  Sosyal Hizmet Sempozyumu, Kasım 2014. Sözel Bildiri 

E7).Sanal Zorbalık Yoluya Cinsel İstismara Maruz Kalan Olgu. Sezin Ünal, Özlem Bağ, Sevay Alşen, Hakan Baydur. Sosyal Hizmet Sempozyumu, Kasım 2015. Olgu Sunumu Sözel Bildiri

E8). A Genetic Imaging Study of Adolescents with Attention-deficit/HyperavtivityDisorder using OROS-Methylphenidate: Assessing the Dopamine Transporter Gene with [Tc99m] TRODAT-1 SPECT. Aynur Pekcanlar Akay, Çiğdem Eresen Yazıcıoğlu, Handan Özek Erkuran, Sevay AlşenGüney, Ali Saffet Gönül, Burak Baykara, Neslihan İnal Emiroğlu, Yusuf Demir, MineŞencan Eren, Sefa Kızıldağ, Duygu Keskin, Türkan Ertay, Dua Özsoylu, Süha Miral,Hatice Durak, Gamze Çapa Kaya. 27.Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Poster Bildiri

E9). Efficacy And Improvement Results Of Second-Generation Antipsychotıcs In A Follow-Up And Hospıtalized Group Of Children And Adolescents. Alşen-Güney S , Emiroglu FN , Çıray RO , Baykara B , Buran B , Ermiş Ç , Akay A. 27.Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Sözel Bildiri

E10). Metabolıc And Safety Results Of Second-Generatıon Antıpsychotıcs In A Follow-Up And Hospıtalızed Group Of Chıldren And Adolescents. Sevay Alsen Guney ,Neslihan Inal Emiroglu  ,Cagatay Ermis  ,Burcin Seyda Buran  ,Burak Baykara ,Remzi Ogulcan Ciray, Aynur Pekcanlar Akay. 27.Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Sözel Bildiri

E11). An Imaging Discontinuation Study of Adolescents with ADHD using OROSMethylphenidate: Assessing with [Tc99m] TRODAT-1 SPECT. Aynur Pekcanlar Akay , Sevay Alşen Güney , Handan Özek Erkuran , Ali Saffet Gönül , Burak Baykara , Neslihan İnal Emiroğlu , Mine Şencan Eren , Duygu Keskin , Türkan Ertay , Gamze Çapa Kaya , Yusuf Demir , Süha Miral , Hatice Durak. 27.Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Sözel Bildiri

E12). Phenomenological Assesment Of Pervasive Developmental Characteristics İn Children And Adolescents With Bipolar Disorders And Severe Mood Dysregulation. Neslihan Inal Emiroğlu ,Burak Baykara ,Begüm Şahbudak ,Gonca Özyurt , Yusuf Öztürk, Ferhat Yaylaci , Dilay Karaarslan Öğrenecek ,Sevay Alşen. 27. 27.Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Sözel Bildiri

E13).  Anxiety and Obsessive Compulsive Related Disorders in Adolescence, In The Context of Second Separation-Individuation. Aybuke Tugce Mustan, Sevay Alsen Guney. 27.Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Olgu Sunumu Poster Bildiri.

F. Diğer yayınlar Ulusal Kitap Bölümleri, Kongre Sunumları, Bildiriler

Ulusal Kitap Bölümleri ve Kitap Bölüm Çevirileri

F1) ÇOCUK VE ERGENDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ (TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ YAYINLARI İÇİNDE

-Çocuk ve Ergendeki Bipolar Bozukluğun Depresif Dönem Tedavisi Rasim Somer DİLER, Sevay ALŞEN

-Yeni bir Tanı olarak “Yıkıcı Duygudurum Düzenleme Bozukluğu” tanı ve tedavisi ile ilgili son bilgiler

Nagihan CEVHER BİNİCİ,  Sevay ALŞEN

F2)25 OLGU 25 ÇÖZÜMLEME İÇİNDE (TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ YAYINLARI)

- Anoreksiya Nervosa Tanısı ile İzlenen Bir Ergen İle Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama Deneyimi. Sevay Alşen Güney, Özlem Bağ.

-Çocuk Psikiyatrisi Pratiğinde Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu. Sevay Alşen Güney, Özlem Bağ, Burak Baykara.

F3)ÇOCUK VE ERGENDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA PSİKOEĞİTİMSEL TERAPİ (Çocuk-Ergen Kitabı). (TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ YAYINLARI)

Bipolar Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Müdehaleler. Sevay Alşen Güney

Kitap Editörlüğü

F4). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı (2015)

Hakemli Dergilerde Bilimsel Danışmanlık

F4). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni- Bulletin of Clinical Psychopharmacology

Current Approaches in Psychiatry. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (2017)

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (2017-)

Child Abuse & Neglect (2017-)

Diğer Bilimsel Etkinlikleri

Kurslar

F6)- “Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Karşılaşılan Klinik Psikiyatrik Tabloları Anlamakta ve Tedavide Kognitif Davranışçı Terapiler Eğitimi” Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği, Eğitmen Maria Ceu Salvador. Mart 2104- Ocak 2106

F7). “Psychodynamic Psychotherapy for Child and Adolescents Psychiatrists” (M14). Tavistock. DEÜ ÇERSAH AD bünyesinde Doç. Dr. Taner Güvenir ve Doç.Dr. Aylin Özbek tarafından yürütülen seminerlere 2007-2012 tarihleri arasında katılım.

  F8). “Psychodynamic Psychotherapy for Child and Adolescents Psychiatrists” (M14). Tavistock. Eğitimi içerisinde 2 yıl süre ile haftalık grup süpervizyonları ile desteklenen doğum öncesi dönemden 2 yaşa dek bebeğin gelişimi, bağlanma süreçleri, birincil bakım veren bebek ilişkisi gözlemine dayanan bebek gözlemi deneyimi  

F9). “Psychodynamic Psychotherapy for Child and Adolescents Psychiatrists” (M14). Tavistock. Eğitimi içerisinde 6 yıl süre ile devam eden psikoterapist Sheila Miller ile haftalık-online grup supervizyonu

F10) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Probleme Dayalı Öğrenim” kursu 27 Kasım-01 Aralık 2017.

Konferans ve Paneller

F10)-Alşen S, “Yıkıcı duygudurum düzenleme bozukluğu ve kronik irritabilite ”(Chair and Discussant: Sabri Hergüner), 7 Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu . Antalya, Turkey, 2015.

F11)-Alşen SG. Duygudurum bozuklukların da psikoeğitimsel terapiler kursu. “Duygudurum Bozukluklarının Tedavisinde Genel Bilişsel Davranışçı Terapi İlkeleri”. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016

 F12)-Alşen SG.  Çocuk Psikiyatrisinde Kullanılan Ölçekler ve Değerlendirme Araçları KursuÇocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği Gözden Geçirilmiş Forumu”. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016

F13)-Alşen SG. Çocukluk çağı ruhsal bozukluklarının etyolojisinde yeni bir açılım: ‘’Nörotrofin hipotezi’. Depresyonda Nörotrofik Değisimler. Oturum Başkanı: Doç. Dr İbrahim Durukan. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016

F14)-Alşen SG. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları.” Depresyonda BDT uygulamaları “  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cihat Kağan Gürkan. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016

F15)- 27.Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Panel 2. “Çocuk İzlem Merkezinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ne yapar?” Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Baykara. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Mayıs  2017.

Düzenleme Kurulu Üyeliği

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

Dersler Eğitimle İlgili Etkinlikler

Aralık 2015- Aralık 2017 DEÜ ÇERSAH AD bünyesinde asistan eğitimi

DEÜ Tıp Fakültesi Dönem 5 “Kronik Hastalığı olan Çocuğa Yaklaşım” dersi 2016-2017

DEÜ Tıp Fakültesi Dönem 5 “Yıkıcı Davranış Bozuklukları ve DEHB” dersi 2017

Kongre, Seminer, Toplantı, Sempozyum ve Kurslar

 • VI. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2005
 • 10.İzmir Halime Odağ Psikanaliz Günleri ,  2007
 • 11. İzmir Halime Odağ Psikanaliz Günleri,  2008
 • 12. İzmir Halime Odağ Psikanaliz Günleri, 2009
 • 12.Ergen Günleri , 2007
 • 3.Ulusal Psikofarmakoloji Günleri; 2009
 • IACAPAP Uluslararası Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi  ; İstanbul 2008
 • ALAUM (AİLE ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ) Bahar Toplantıları 2009
 • Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı; 2009
 • DEHB Enstitüsü,  2008
 • DEHB Enstitüsü,  2009
 • 23.Mualla Öztürk Günleri, Yaşam Boyu Asperger Bozukluğu, 2010
 • ÇERSH DERNEĞİ DEHB ve Öğrenme Bozuklukları Kursu ANKARA, 2010
 • 20.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2010
 • Emotional Availibility Work Shop, 2011
 • 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2011
 • 25. Mualla Öztürk Günleri,, Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapiler, 2012
 • Otoizm Nörogelişimsel Bozukluklarda Yeni Ufuklar, 2012
 • 5th Bienal Conference of the International Society of Bipolar Disorder, 2012
 • 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2012
 • 17.Ergen Günleri, 2012
 • Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği Yeterlilik Kurulu Ölçme ve Değerlendirme Kursu, 2012
 • 5.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 2013
 • American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 60th Annual Congress, 2013 I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2014
 • ECNP School of Child and Adolescent  Neuropsychopharmacology  Venice, ITALY, 2015 (BURSLU)
 • 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015
 • 7 Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 2015
 • 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016
 • 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017