T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nükleer Tıp

Güncelleme Tarihi: 12/03/2019

Nükleer Tıp Birimi

Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde, intravenöz ve/veya oral, radyoaktif maddelerin kullanımıdır. Bizim kullandığımız radyaoaktif madde Tc99m perteknetat olup yapılacak tetkike göre bu radyoaktif madde kimyasal ajanlarla bağlanarak organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Yapılan işleme sintigrafi denmekte olup hastanemizde yapılan tanısal tetkikler; gastroösefagial reflü, kemik (tüm vücut, 3 fazlı), böbrek (dinamik Mag3 ve statik DMSA), meckel, testis ve tiroid sintigrafileridir. Birimimizde tedavi amaçlı uygulama yapılmamaktadır. Birimimizde 2 uzman doktor ve 2 röntgen teknisyeni çalışmaktadır.