T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Derya Doğan

Güncelleme Tarihi: 12/03/2019

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Derya DOĞAN

Doğum Tarihi - Yeri: 20/08/1974-ANKARA

Medeni Durumu: Evli, 2 çocuk annesi  

Akademik Unvanı: Uzman Doktor

İş Telefonu: 0232 4896400

İş Adresi: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (orta)

İlk-Orta ve Lise Öğrenimi: Kırşehir (1980-1991)

Üniversite Eğitimi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1991-1996).

Görevler:

Pratisyen Doktor: İmranlı Merkez Sağlık Ocağı-SİVAS (1996-1997)

Uzmanlık Eğitimi: Cumhuriyet Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı (1997-2003)

Uzman Doktor: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2003- )

Başhekim Yardımcısı: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2003-2012).

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Erselcan T, Topalkara K, Nacitarhan V, Akyuz A, Dogan D, “Carpal tunnel syndrome leads to significant bone loss in metacarpal bones”.J Bone Miner Metab 2001, 19(5): 317-320.

A2.Erselcan T, Turgut B, Dogan D, Ozdemir S, “Lean body mass-based standardized uptake value, derived from a predictive equation, might be misleading in PET studies”. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2002, 29 (12): 1630-1638.

A3. Erselcan T, Bulut O, Bulut S, Dogan D, Turgut B, Ozdemir S, “Lipoma arborescens;successfully treated by yttrium-90 radiosynovectomy”. Annals of Nuclear Medicine 2003, 17(7): 593-596.

A4. Erselcan T, Sungu S, Ozdemir S, Turgut B, Dogan D, Ozdemir O, “Iodine-131 treatment and chromosomal damage: in vivo dose-effect relationship”. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2004, 31(5): 676-684.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Erselcan T, Sungu S, Ozdemir S, Turgut B, Dogan D, Ozdemir O, “Acute effect of I-131 treatment on chromosomes”. Eur J Nucl Med 2001, 28:1092.

B2. Erselcan T, Nacitarhan V, Dogan D, Sumengen O, Ozdemir S “Sensitivity and specifity of DEXA method in osteoporotic vertebral fractures”. Eur J Nucl Med 2001, 28:1165

B3.Erselcan T, Turgut B, Dogan D, Ozdemir S, “Comparison of normalisation parameters of Glomerular Filtration Rate measurement”.

B4. Erselcan T, Ozdemir S, Turgut B, Dogan D, “Differential renal function dilemma in cases with hydronephrotic kidney”.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Erselcan T, Doğan D, “Akciğer kanseri primer odak ve uzak yumuşak doku metastazında Tc-99m-MDP tutulumu”. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000,22(4):226-228.

C2. Dökmetaş HS, Erselcan T, Yüksel İ, Ataseven H, Doğan D, Aydar G, Yöntem Ö, ”Hipertiroidizmi olan hastalarımızda radyoaktif iyot tedavisinin sonuçları”. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001, 23(3):121-125.

C3. Özdemir S, Turgut B, Erselcan T, Büyükkayhan D, Doğan D, “Hipotiroidi ile seyreden bir konjenital guatr olgusu: Tiroid sintigrafisi ve Tc-99m tutulumunun önemi” Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003, 25(1):31-34.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Erselcan T, Topalkara K, Akyüz A, Orbay D, “Bölgesel kemik demineralizasyonu için yeni bir risk faktörü; Karpal Tünel Sendromu?” Turk J Nucl Med 1999, 8(1):26

D2. Erselcan T, Süngü S, Özdemir S, Doğan D, Özdemir Ö, “I-131 tedavisinin kromozomlar üzerindeki akut etkisi” Turk J Nucl Med 2001, 10(1):42.

D3. Erselcan T, Nacitarhan V, Doğan D, Sümengen O, Özdemir S, “Osteoporotik vertebral kırıklarda DEXA metodunun duyarlılık ve özgüllüğü”  Turk J Nucl Med 2001, 10(1):42.

D4. Erselcan T, Turgut B, Doğan D, Özdemir S, “Glomeruler Filtrasyon Hızı ölçümünde normalizasyon parametrelerinin karşılaştırılması” Turk J Nucl Med 2003, 12(1):41

D5. Erselcan T, Özdemir S, Turgut B, Doğan D, “Hidronefrotik böbrekli olgularda rölatif renal fonksiyon ikilemi” Turk J Nucl Med 2003, 12(1):68

D6. Erselcan T, Doğan D, Turgut B, Özdemir S, “Egzojen parathormon uygulama etkinliğinin hayvan modelinde değerlendirilmesi” Turk J Nucl Med 2003, 12(1):82

D7. Erselcan T, Bulut O, Bulut S, Doğan D, Turgut B, , Özdemir S, “Yttrium-90 ile radyosineviektomide yeni bir endikasyon: Lipoma Arboresens”  Turk J Nucl Med 2003, 12(1):83