T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Op. Dr. Murat Celal Sözbilen

Güncelleme Tarihi: 10/04/2019

khgm.png

SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ


Op. Dr.
Murat Celal SÖZBİLEN

Branşı: Ortopedi ve Travmatoloji

Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca(temel)

İletişim adresi:……..@saglik.gov.tr (Tercihen)

Klinik: Ortopedi Kliniği


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

……………..

Eğitimi:

2016       Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ortopedi ve Travmatoloji  ABD.

2009       Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışılan Kurumlar:

……./……..         …………………….Hastanesi …………. Bölümü

……./……..         …………………….Hastanesi …………. Bölümü

Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI VE SCI-EX) :

1- Neuroprotective effects of C-terminal domain of tetanus toxin on rat brain against motorneuron damages after experimental spinal cord injury. Sozbilen, M. C., Oztürk, M., Kaftan, G., Dagci, T., Ozyalcin, H., & Armagan, G. (2017). Spine.(SCI)

2-. A prospective study of angle grinder injuries in the hands and forearms during a one-year period. Sozbilen, M. C., Dastan, A. E., Gunay, H., & Kucuk, L. (2018) Hand surgery and rehabilitation (SCI-EX)

3- The relationship between the level of lesion and progression in Reimer’s index of spina bifida patients. Gunay, H., Sozbilen, M. C., Altınisik, M., Kacmaz, I. E., Bicer, E. K. Child's Nervous System. 2016 Oct 27:1-6. (SCI)

4- Epidermal growth factor regulates apoptosis and oxidative stress in a rat model of spinal cord injury Oztürk, M., Sozbilen, M. C, Kaftan, G., Dagci, T., Armagan, G. Injury 49.6 (2018) (SCI)

5- Incidence and type of foot deformities in patients with spina bifida according to level of lesion. Gunay H, Sozbilen MC, Gurbuz Y, Altinisik M, Buyukata B. Child's Nervous System. 2016 Feb 1;32(2):315-9. (SCI)

6- Escobar(multiple pterygıum) sendromu : Çok nadir bir sendroma multidisipliner yaklaşım. Murat Celal Sözbilen, Hüseyin Günay, Funda Atamaz. Eklem hastaliklari ve cerrahisi= Joint diseases & related surgery 27 (3), 171(SCI-EX)

7- Influence of total knee arthroplasty approaches on component positioning. Biçer, E. K., Sözbilen, M. C., Aydoğdu, S., & Sur, H. (2018). Cukurova Medical Journal 43(2), 1-1.

8- Does the number of engaged screw threads affect the stability of slipped capital femoral epiphysis insitu fixation?. Günay, H., Küçük, L., Sözbilen, M. C., Biçer, E. K., & Çobanoğlu, M. (2017). İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 7(1), 39-44.

9- Serebral palsi özel sayısı: Spastisite ve Tedavisi (Derleme) Murat Sözbilen, Prof Dr. Emre Çullu Totbid dergisi 2018 4. Sayısı

B. Uluslararası ve Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1- Complications and outcomes of the pelvic girdle malignant tumors after hemipelvectomy.

Murat Celal Sözbilen, Burçin Keçeci, Dündar Sabah.

XXVI. Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT) Konferansı, 19 November-24 November 201, Rio De Janeiro, Brasil

2- Difficulties in restoration of the knee joint line orientation in highly deformed knees during total knee arthroplasty.

Murat Celal Sözbilen, Elcil Kaya Biçer, ,Semih Aydoğdu,Hakkı Sur. XXVI. Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT) Konferansı, 19 November-24 November 201, Rio De Janeiro, Brasil

3- Alterations In Ankle Joint Line Orientation After Total Knee Arthroplasty Murat Celal Sozbilen1, Elcil Kaya Bicer, Semih Aydogdu, Hakki Sur

2017 Avrupa Ortopedi Kongresinde sözlü sunum 18th EFORT Congress in Vienna from 31 May - 02 June 2017.

4- Subvastus ve medial parapatellar yaklaşımın total diz protezi komponentlerinin yerleşimi üzerine etkisi .

Murat Celal Sözbilen, Elcil Kaya Biçer, Semih Aydoğdu, Hakkı Sur . XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014, Antalya,Türkiye (Poster)

5- Does the approach technıque of total knee arthroplasty Influence posıtıonıng of components?

Sozbilen M., Kaya Bicer E., Aydogdu S., Sur H.

2015 Yunanistan Uluslararası Ortopedi Kongresi (34ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. | 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονί)

6- Escobar(multiple pterygıum) sendromu : çok nadir bir sendroma multidisipliner yaklaşım.

Murat Celal Sözbilen,Hüseyin Günay,Funda Atamaz. XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014, Antalya,Türkiye (Poster)

7- Kord lezyon seviyelerine göre spina bifidalı hastalarda ayak deformitelerinin insidansı ve tipleri. Hüseyin Günay, Murat Celal Sözbilen, Yusuf Gürbüz, Mahmut Altınışık,Beyhan Büyükata, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (2015) Sözlü Bildiri

8- Comparison of plate versus intra-medullary nail fixation for distal tibia fractures without articular involvementDr Murat Celal SOZBILEN Osteosynthese International 2016 Gerhard Küntscher Society Annual Meeting 22 – 24 September 2016 • Aschaffenburg (Oral Presentation)

9- Is the tip apex distance a predictor of failure in intertrochanteric hip fractures treated with proximal femoral nail?

K. Kayaokay, N. Ozkayin, M.C. Sozbilen, K. Aktuglu Orthopedics, Ege University, Izmir, Turkey

Küntscher Society Annual Meeting 22 – 24 September 2016 • Aschaffenburg (Poster Presentation)

10- Total diz artroplastisi karşı ayak bileğini etkiliyor mu?

Murat Celal Sözbilen, Elcil Kaya Biçer, Semih Aydoğdu, Nejat Hakkı Sur 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Sözlü Bildiri)

11-Total diz artroplastisi sonrası ayak bileği inklinasyon değişimleri Murat Celal Sözbilen, Elcil Kaya Biçer, Semih Aydoğdu, Hakkı Sur

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi (22-26 Kasım 2016)

1.     Optimal mechanical axis does not mean optimal joint line.

Murat Celal Sözbilen, Elcil Kaya Biçer, ,Semih Aydoğdu,Hakkı Sur

EFORT 2015 Prague

1.     C-terminal domain of tetanus toxin changes the apoptosis-and autophagy-related protein levels following spinal cord injury in rat brain.

Sözbilen, M. C., Öztürk, M., Kaftan, G., Dağcı, T., Özyalçın, H., & Armagan, G.

(2017). Free Radical Biology and Medicine108, S89.

2.     Tetanoz toksini C-terminal Domain’nin deneysel spinal kord yaralanması sonrası motor nöron hasarına karşı nöroprotektif etkisi.

Sözbilen, M. C., Öztürk, M., Kaftan, G., Dağcı, T., Özyalçın, H., & Armagan, G.

1.     Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongres(2017). i (Sözlü Bildiri)

1.     3. Uluslararası Travma Kampı 2 Olgu sunumu (2018)

E. Kitap Bölümü

Patellar Tendon Grefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu

(2016 Kasım, TUSYAD) Op. Dr. Murat Celal Sözbilen, Prof. Dr. Emin Taşkıran (Eğitici ameliyat videosu da içermektedir)