T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Doç. Dr. Fatma Sibel Durak

Güncelleme Tarihi: 18/03/2019


ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı:FATMA SIBEL DURAK

2.      Doğum Tarihi: 11.10.1972

3.      Unvanı:  DOÇENT DOKTOR

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

EGE TIP FAKÜLTESI

1989-1995

Y. Lisans

Çocuk Psikiyatrisi

EGE TIP FAKÜLTESI

1997-2001

Doktora

 

 

 

Yabancı dil:  İngilizce   yds notu : 71,5 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :

Doçentlik Tarihi             : MAYIS 2018                                             

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar
7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

A.1 DURAK FATMA SIBEL,ERCAN EYÜP SABRI,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,YÜCE DENIZ,ERCAN ELIF,IPCI

MELIS (2014). Effect of methylphenidate on neurocognitive test battery: An evaluation according

to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition, subtypes. Journal of

Clinical Psychopharmacology, 34(4), 467-474., (Kontrol No: 1602484)

A.2 ERCAN EYÜP SABRI,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,ERCAN ELIF,YÜCE DENIZ,DURAK FATMA SIBEL (2015). A

promising preliminary study of aripiprazole for treatment-resistant childhood obsessive compulsive

disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 25(7), 580-584., (Kontrol No:

1602440)

A.3 ERCAN EYÜP SABRI,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL (2014). No Beneficial

Effects of Adding Parent Training to Methylphenidate Treatment for ADHD + ODD/CD Children: A

One-Year Prospective Follow-Up Study. Journal of Attention Disorders, 18(2), 145-157., (Kontrol

No: 1602398)

A.4 ERCAN EYÜP SABRI,KÖSE SEZEN,KUTLU AYSE,AKYOL ÖMER,DURAK FATMA SIBEL,AYDIN CAHIDE

(2012). Treatment duration is associated with funtioning and prognosis in children with attention

deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(2), 148-160., (Kontrol

No: 1589429)

A.5 ERCAN EYÜP SABRI,KABUKÇU BASAY BÜRGE,BASAY ÖMER,DURAK FATMA SIBEL,ÖZBARAN NAZLI

BURCU (2011). Risperidone in the Treatment of Conduct Disorder in Preschool Children Without

Intellectual Disability. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 5(1), (Kontrol No: 1589373)

A.6 ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,BAYRAKTAR ERHAN,COSKUNOL HAKAN

(2004). Olanzapine treatment of 8 adolescent patients with psychosis. Human

Psychopharmacology, 19(1), 53-56., (Kontrol No: 1589341)

A.7 EYÜP SABRI ERCAN,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,VEZNEDAROGLU BAYBARS,ERERMIS

HATICE SERPIL,VARAN AZMI (2003). Risperidone in Children and Adolescents with Conduct

Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. Current Therapeutic Research, 64(1), 55-64.,(Kontrol No: 1589300)

A.8 ERCAN EYÜP SABRI,COŞKUNOL HAKAN, ÇIKOĞLU S, Varan A. Olanzapine Treatment of an Adolescent Girl with Anorexia Nervosa. Human Psychopharmacology, 18 401-403 (2003).

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

B.1 ERCAN EYÜP SABRI,DURAK FATMA SIBEL (2009). Methylphenidate effect on neurocognivite test

battery. 2nd ADHD Congress (Poster) (Kontrol No: 1594352)

B.2 ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,YEKTAS ÇIGDEM,BASAY ÖMER (2009).

Effects of combined treatment on Turkish diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder:

18 months follow-up study. 2nd ADHD Congress (Poster) (Kontrol No: 1594346)

B.3 ERCAN EYÜP SABRI,ERCAN ELIF,DURAK FATMA SIBEL (2011). Methylphenidate Effect on Neuro-

Cognitive Test Battery. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease

(Poster) (Kontrol No: 1594373)

B.4 ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ (2011). Effects of

Combined Treatment on Turkish Children Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder:

A 12 Month Follow up Study. 3th International Congress on ADHD From Childhood to Adult

Disease (Poster) (Kontrol No: 1594391)

B.5 AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,ERCAN EYÜP SABRI,YÜCE DENIZ,ERCAN ELIF,DURAK FATMA SIBEL,KUTLU

AYSE (2015). Augmentation therapy with aripprazole in treatment-resistant ocd in childhood:

which SSRI to choose, fluoxetine or sertralin?. 16th International Congress of ESCAP- European

Society for Child and Adolescent Psychiatry (Poster) (Kontrol No: 1594435)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- ERCAN EYÜP SABRI,AMADO SONIA,SOMER OYA,DURAK FATMA SIBEL (2001). Dikkat Eksikligi

Hiperaktivite Bozuklugu ve Yıkıcı Davranıs Bozuklukları için bir test bataryası gelistirme çalısması.

Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 8(3), 132-145. (Kontrol No: 1589520)

2- ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,AKYOL ARDIÇ ÜLKÜ,DENIZ ÜLKÜ,AYDIN

CAHIDE (2011). Yıkıcı Davranıs Bozuklugu olan çocuklarda tedavi seçeneklerinin degerlendirilmesi

18 Aylık izlem çalısması. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 18(1), 21-33. (Kontrol No:

1589566)

3- KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL (2015). Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugunda tedavi

yaklasımları: Bütünleyici tedavi. Türkiye Klinikleri, 1(1), 87-95. (Kontrol No: 1589577)

4-Ülkü AKYOL ARDIÇ, Eyüp Sabri ERCAN, Duygu AYGÜNEŞ,Deniz YÜCE, Sibel DURAK5, Buket KOSOVA Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Semptomlarına MetilfenidatlaYetersiz Yanıt: CES-1 Polimorfizminin Rolü Var mı? Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27. DOI: 10.5080/u14883

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- ERERMIS HATICE SERPIL,TAMAR MÜGE,KORKMAZ SANIYE,DURAK FATMA SIBEL,BAYTURAN AF,

BÜKÜSOGLU ND,KAYAHAN A,ELMASTAS B,AYDIN CAHIDE Genç Özkıyımlarının artması nedeniyle

Kiraz ilçesinde yapılan bir çalısma. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, (Kontrol No:

1594514)

2- ERCAN EYÜP SABRI,AMADO SONIA,SOMER OYA,DURAK FATMA SIBEL (2001). Yıkıcı Davranım

Bozuklukları için DSM-IV’e dayalı tarama ve degerlendirme ölçegi ve Yıkıcı Davranım Bozuklukları

Okul Öncesi Tarama Ölçeginin Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen

Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol No: 1594533)

3- ERCAN EYÜP SABRI,VARAN AZMI,DENIZ Ü,DURAK FATMA SIBEL,KUTLU AYSE (2003). Kombine

Tedavinin Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu olan Çocuklarda Etkinliginin Arastırılması. 13.

Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol No: 1594548)

4- DURAK FATMA SIBEL,ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,AYDIN CAHIDE (2003). Dikkat Eksikligi

Hiperaktivite Bozuklugu ve Yıkıcı Davranıs Bozukluklugu olan çocukların ailesel özelliklerinin, aile

isleyislerinin ve anne tutumlarının karsılastırılması. 13. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol

No: 1594555)

5-ERCAN EYÜP SABRI,KUTLU AYSE,DURAK FATMA SIBEL,VEZNEDAROGLU BAYBARS,ERERMIS

HATICE SERPIL,VARAN AZMI (2003). Davranım Bozuklugu olan Çocuk ve Ergenlerde Risperidon

Kullanımı. 13. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, (Kontrol No: 1594567)

7.7.  Diğer yayınlar

1- ERCAN EYÜP SABRI,DURAK FATMA SIBEL,AYDIN CAHIDE (1998). Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugunun dogal gidisi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 3(3), 453-458., (Kontrol No: 1594606)

2- ERCAN EYÜP SABRI,COSKUNOL HAKAN,DURAK FATMA SIBEL,VARAN AZMI (2003). Olanzapine

Treatment of an Adelocent Girl with Anorexia Nervosa. Human Psychopharmacology, 18, 401-403.,(Kontrol No: 1594594)

 Yurt içinde yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1. Durak FS. (2015) Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, içinde, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

2. Durak FS. (2015) Davranım Bozukluğu. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, içinde, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

3. Durak FS. (2015) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Yaklaşımları: Bütünleyici yaklaşımlar, Türkiye Klinikleri Cilt 1 Sayı 1

4. Durak FS. (2018) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi Seçenekleri. Nörogelişimsel Bozukluklar Kitabı, içinde, Nobel Tıb Kitapevi

8.    Projeler

9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Türkiye Psikiyatri Dernegi , Üye , 2015

2. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Dernegi, Üye , 1999

11.  Ödüller

  1.  Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi Ödülü, Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 2001
  2. Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Dernegi En Basarılı Bilimsel Arastırma Poster Ödülü, Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Dernegi, 2003
  3. Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi Ödülü, Çocuk ve Gençlik Ruh Saglıgı Dergisi, 2011
  4. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Arastırma Birincilik Ödülü, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni , 2013

Aldığı Eğitimler:

Ek 1. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Asistanlık Diploması, 2001.

Ek 2. SCID-I DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Eğitimi

Ek 3. Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü Aile Terapisi Asistanlık Sertifikası, 2002.

Ek 4. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi 2016.

Ek 5. AkademiKA®, “Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı”, klinik çalışmaların temel ilkeleri ile “İyi Klinik Uygulamalar” eğitimi, 2016.

Bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar

Durak FS (2016).Bir İzlem çalışması: Asperger Bozukluğu Düzeliyor mu? 26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

Durak FS (2018). Çocuk ve Ergenlerde Endokrin Hastalıklar ve Dayanıklılık 28.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.

Durak FS (2019). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Otizm Spektirum Bozukluklar Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi

Sivil toplum kuruluşlarında yapılan sunumlar:

1. DURAK FATMA SIBEL Anne baba tutumları ve çocukla iliski kurmada iletisim yöntem ve engelleri. Gediz Koleji ve Karsıyaka Belediyesi, (Kontrol No: 1596281)

2. DURAK FATMA SIBEL Birinci Basamakta Çocuk Psikiyatrisine Yaklasım. Mugla Tabip Odası, (Kontrol No: 1596259)

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME ETKİNLİKLERİ

1. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Kongre Sekreter Yardımcısı, İzmir, 13-16 Nisan 2016.

2. 2.Bahar Okulları Prof.Dr.Selahattin Şenol Düzenleme Kurulu Üyesi, 16-19 Mart 2016. 

3. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul, 9-13 Mayıs 2018.

4. 1. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2019.

SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar (Web of Science’a göre)

1. Ercan ES,Coşkunol H, Çıkoğlu S, Varan A. Olanzapine Treatment of an Adolescent Girl with Anorexia Nervosa. Human Psychopharmacology, 18 401-403 (2003). 18 atıf.

2. Ercan ES, Kutlu A, Çıkoğlu S, Bayraktar E, Coşkunol H. Olanzapine treatment of 8 adolescent patients with psychosis. Human Psychopharmacology  19: 53-56 (2004). 10 atıf.

3. Ercan ES, Kutlu A, Çıkoğlu S, Veznedaroğlu B, Erermiş S, Varan A. Risperidone in Children and Adolescents with Conduct Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. Current Therapeutic Research, 64 (1) 55-64 (2003). 2 atıf. 

4.Ercan ES,Köse S, Kutlu A, Akyol O, Durak S, Aydin C. Treatment duration is associated with funtioning and prognosis in children with attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology.22(2):148-60 (2012). 1atıf.

5.Ercan ES, Ardıç U, Kutlu A, Durak S. No Beneficial Effects of Adding Parent Training to Methylphenidate Treatment for ADHD + ODD/CD Children: A One-Year Prospective Follow-Up Study. Journal of Attention Disorders. Apr 20 (2012). 19 atıf.

6. Ercan ES, Basay BK, Basay O, Durak S, Ozbaran B. Risperidone in the Treatment of Conduct Disorder in Preschool Children Without Intellectual Disability: Child Adolesc Psychiatry Ment Health. Apr 13;5(1):10 (2011). 19 atıf.

7.  Durak FS, Ercan ES, Akyol AÜ,Yüce D,Ercan E,Ipci M (2014). Effect of methylphenidate on neurocognitive test battery: An evaluation according to the diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition, subtypes. Journal of Clinical Psychopharmacology, 34(4), 467-474. 4 atıf.

8. Ercan ES, Akyol AÜ, Ercan E,Yüce D, Durak FS (2015). A promising preliminary study of aripiprazole for treatment-resistant childhood obsessive compulsive disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 25(7), 580-584. 3 atıf.

 

Görevler:Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

DR

ÇANAKKALE SSK

1995-1997

ASİSTAN DR

EGE ÜNİ TIP FAK ÇOCUK PSİKİYATRİ AB

1997-2002

UZM DR

MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2002

UZM DR

KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ

2002-2009

UZM DR

DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2009- 2018

DOÇENT DR

Eğitim Sorumlusu

 

DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2018- halen devam etmekte