T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Sevim Çakar

Güncelleme Tarihi: 08/03/2019

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Sevim  Çakar

Doğum Tarihi: 1 Temmus 1979

Medeni Hali: Evli, 1 kız çocuğu annesi

Yabancı Dil: 81,25 (2008 ÜDS)

Devlet Hizmet Yükümlülüğü: Yaptı

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Yüksek Lisans

Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

2003

Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2009

Yan Dal Uzmanlık

Çocuk Gastroenterolojisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2014

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı:

2005-2007 yılları arasında hastanemizde izlenen prematürelerde  mortalite oranları ve etkileyen risk faktörleri, 2009

Danışman: Doç.Dr. Füsun Atlıhan

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunda amoksisilin, klaritromisin ve metronidazole karşı primer antibiyotik direncinin belirlenmesi

 Danışman : Prof. Dr. Yeşim Öztürk

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma görevlisi

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2004-2009

Uzman Doktor

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2009-2010

Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2010-2014

Yan Dal Uzman Doktor

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2014-halen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  • ESPEN üyeliği
  • Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği üyeliği
  • Büyüyen Çocuk Derneği üyeliği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1-  Bak M,  Gökgöz SÇ ,  Ünalp A. Neurological manifestations of vitamin B12 deficiency in 15 infants. Journal of Pediatric Neurology, 2009; 7(3): 275-278

2- Çakar S,  Kuyum P,  Aksoy B, Öztürk YKistik fibrozisli çocuklarda hepatobiliyer etkilenme.Cocuk Sagligi ve Hastalıkları Dergisi .2015; 58(2): 51-56

3-Gunduz M,  Arslan N,  Unal O, Cakar S,  Kuyum P,  Bülbül SF.Depression and anxiety among parents of phenylketonuria children. 2015; 20(4): 350–356

4- Gündüz M, Çakar S,  Kuyum P, Makay B.Comparison of atherogenic risk factors among poorly controlled and well-controlled adolescent  phenylketonuria patients. Cardiology in the  Young. 2016; 26(5):  901-908

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

1-Sevim Çakar, Yeşim Öztürk, Ebru Demiray Gürbüz, Tuba Becerikli, Özlem Yılmaz . High Helicobacter Pylori Resistance to Clarithromycin and Metronidazole in Turkish Children. Helicobacter  2015.

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

1- Pediatride Beslenme, Bölüm 17.14.İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Beslenme

2- Pediatride Beslenme, Bölüm 21 Nörolojik Sorunu Olan Çocuklarda Beslenme

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

1-  Hacı İA ,  Kuyum P , Çakar S , Işık İ , Arslan N. Çölyak hastalığı tanısı konulan çocukların başvuru bulguları. Abant Medical Journal 2015;4(2):146-150

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

1- Ayşe Erbay, Elif Özsu, Sevim Gökgöz, Canan Vergin. Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi olgularında L-Asparaginaza bağlı gelişen alerjik reaksiyonlu olgularımız. 33. Ulusal Hematoloji Kongresi 2007.

2-Sema Berktaş Akın, Sevim Çakar, İshak Abdurrahman Işık, Yeşim Öztürk. Nekrotizan Granülomatöz Hepatitisten Leishmaniasis’e: bir olgu sunumu. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2012.

3- Sevim Çakar, Yeşim Öztürk. Kistik fibrozisli hastalarda hepatobiliyer etkilenme. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2012.

4- İdil Akay, Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Nur Arslan. Çölyak Hastalığı  tanısı konulan çocuklarda başvuru bulguları. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

5- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Yeşim Öztürk, Nur Arslan. İnfantil dönemdeki kronik ishalin nadir bir nedeni:Triko-Hepato-Enterik Sendrom. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

6- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Yeşim Öztürk. Glutarik asidüri Tip 1 ile Çölyak hastalığı birlikteliği: olgu sunumu.10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

7- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Yeşim Öztürk. Çocukluk Çağında Pankreatitler. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

8- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Erdener Özer, Yeşim Öztürk. Çocuklarda üst gastrointestinal sistemde mukozal eosinofili. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

9- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Nur Arslan. Çölyak hastalığı olan çocuklarda ortalama trombosit hacmi enflamasyonun bir göstergesi olabilir mi? 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

10- Nur Arslan, Vahide Bayrakal, Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Selda Karakaş Erge, Züleyha Kuram, Hüseyin Baskın. Sağlıklı çocukların barsak florasındaki aerob bakterilerin yağ asidi analizi yöntemi ile incelenmesi. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

11- Pınar Kuyum, Sevim Çakar, Yavuz Tokgöz, Nur Arslan. Obes adölesanlarda  aspartat aminotransferaz/ trombosit oranının (APRİ index) alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkisinin araştırılması. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2014.

12- Pınar Kuyum, Betül Aksoy, Sevim Çakar, İdil Akay, Nur Arslan. Obes çocuklarda D vitamini düzeyinin araştırılması. 4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi 2015.

13- Tayfun Çinleti, Çiğdem Ömür Ecevit, Gülin Erdemir, Özlem Bekem Soylu, Barış Erdur, Sevim Çakar Değnek. İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı alan olguların değerlendirilmesi; bölge çocuk hastanesi deneyimi. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

14- Özlem Bekem Soylu, Emel Ataş Berksoy, Murat Ayar, Gülin Erdemir, Cahit Barış Erdur, Sevim Çakar Değnek, Çiğdem Ömür Ecevit. Yabancı cisim yutma nedeniyle başvuran olguların değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

15- Gülin Erdemir, Çiğdem Ömür Ecevit, Özlem Bekem Soylu, Cahit Barış Erdur, Sevim Çakar. Tehlikeli bir oyuncak : mıknatıs boncuklu bilezik. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

16- Gülin Erdemir, Özlem Bekem Soylu, Cahit Barış Erdur, Çiğdem Ömür Ecevit ,Sevim Çakar. Kistik fibrozisin nadir bir komplikasyonu: Distal intestinal obstrüksiyon sendromu. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

17-SevimÇakar, Özlem Bekem Soylu, Cahit Barış Erdur, Gülin Erdemir, Çiğdem Ömür Ecevit, Gülin Erdemir.Safra taşı tanısı ile izlenen çocukların geriye dönük değerlendirilmesi ve ursodeoksikolik asit tedavi etkinliği. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 2016.

Ulusal Kongrelerde Sözel Sunumlar   ve  Toplantılarda Yapılan Konuşmalar 

1-Ege Bölgesi Pediyatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Grup toplantısı 2015. İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Y5aklaşımlar.

2-Anne sütü ve Emzirme Danışmanlık Eğitim Revizyonu Toplantısı  2016.

3-Behçet Uz Kış Okulu 2016. 2-5 yaş Arası Çocuklarda Beslenme.

4- Sevim Çakar, Yeşim Öztürk, Ebru Demiray Gürbüz, Tuba Becerikli, Özlem Yılmaz. Türk Çocuklarında  Klaritromisin ve Metronidazole Karşı Yüksek Helicobacter Pylori Direnci. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Sözel Sunum  2016.

5- Nejatın Rüyası, Olgularla Konsültasyon Kültürü : Gastroenterolojiden Nefrolojiye, Nefrolojiden Gastroenterolojiye 2017. IgA Nefropatisinin Malabsorbsiyon ile İlişkisi.