T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Edis Çolak

Güncelleme Tarihi: 06/02/2019

Doğum Tarihi/ Doğum yeri:1981 / Üsküp / Makedonya

Bölüm: Radyoloji

Yabancı Diller:

 • İngilizce
 • Makedonca
 • Sırpça-Hrvatça-Boşnakça
 • Bulgarca

Eğitim:

 • “Aziz Kiril ve Metodiy “ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üsküp, Makedonya (2000-2006)
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir (2012-2016)

Çalıştığı Kurumlar: 

 • 2012-2016 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Araştırma Görevlisi
 • 2016-2018 Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, BİTLİS (Devlet Hizmet Yükümlüğü)
 • 2018 -    S.B.Ü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türk Radyoloji Derneği
 • European Society of Radiology
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği

Radyoloji alanında yeterlilik belgeler/diplomalar:

 • Avrupa Radyoloji Diploması, European Diploma in Radiology (EDiR) by the European Board of Radiology (EBR)

Araştırmalar ve Yayınlar:

DERLEME

Çolak ER, Bayındır P, Kalın S, Pedram M, Bayraktaroğlu S. Soldan Sağa Şantlı Asiyanotik Doğumsal Kalp Hastalıklarında Radyolojik Bulgular,Selçuk Pediatri Dergisi, 2014;2(2):196-205.

ULUSLARARASI   YAYINLAR

 1. Petek Bayındır, Edis Çolak, Kadir Koray Bas, Hüdaver Alper, Ventriküloperitoneal Şant Migrasyonun Ender Görüntüleme Bulguları: Olgu sunumu, J Pediatr Res, 2015; 2: 161-163.
 2. Edis Çolak, Petek Bayındır, Hüdaver Alper, Çok Anomalili Goldenhar Sendromunun Radyolojik Bulguları, J Pediatr Res 2015; 2: 173-176.
 3. Edis Çolak, Cenk Eraslan, Beyin Sapı ve Medulla Spinalis Tutulumu ve Normal Laktat ile Seyreden Lökoensefalopati: Olgu Sunumu, J Pediatr Res 2016; 3(4):215-8.

SÖZEL SUNUM VE POSTERLER (YURTDIŞI)

 1. Türk S, Bayraktaroğlu S, Ramo E, Akagündüz Ö, Savaş R, Correlation between apparent diffusion coefficient and standardised uptake values in head and neck carcinomas, Sözlü bildiri, European Congress of Radiology, 2018, Vienna, B-1219.
 2. Edis Çolak, Goga Mrmeski, A Rare Case of Migration of an İngested Foreign Body into the Paraglottic Space, 16. Balkan Congress of Radiology, 2018, Kuşadası, PP-109 (Ref. 0081).
 3. Çolak E, Bayraktaroğlu S, Akagündüz Ö, Savaş R, Radiotherapy response evaluation using FDG PET/CT in head and neck squamous cell carcinomas, Scientific Exhibit, European Congress of Radiology, 2019, Vienna,C-0146.

SÖZEL SUNUM VE POSTERLER (YURTİÇİ)

 1. Nevra Elmas, Mustafa Harman, Ahmet Sever, Edis Ramo Çolak, Burçin Kibar Öztürk, Balnur Bulekbayeva, Rekurren ve Metastatik Ossifiye Stromal Epitelyal Tümör (Nested Stromal Epitelyal Tümör), 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya, PS-0275 (Ref. 0317).
 2. Mehmet Cem Çallı, Ömer Kitiş, Cenk Eraslan, Edis Ramo Çolak, Saide Aliyeva, Walker-Warburg Sendromu Nöroradyolojik Bulgular: Nadir Görülen Konjenital Müsküler Distrofi, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya, PS-0407 (Ref. 0889).
 3. Burçin Kibar Öztürk, Mohammed Reza Sobhani, Edis Ramo Çolak, Selen Bayraktaroğlu, Naim Ceylan, Recep Savaş, Diffüz İdiopatik Pulmoner Nöroendokrin Cell Hiperplazisi (DİPNECH), 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya, PS-0449 (Ref. 2274).
 4. Balnur Bulekbayeva, Edis Ramo Çolak, Hüdaver Alper, Petek Bayındır, Naim Ceylan, McCune- Albright Sendromunda izlenen Poliositik Fibröz Displazi Olgusu, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya, PS-0781 (Ref. 0539).
 5. Burçin Kibar Öztürk, Mohammed Reza Sobhani, Edis Ramo Çolak, Erman Kurt, Selen Bayraktaroğlu, Naim Ceylan, Recep Savaş, Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis (PAM), 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya, PS-0930 (Ref. 2275).
 6. Balnur Bulekbayeva, Gülgün Demirpolat, Süha Süreyya Özbek, Sadık Tamsel, Edis RamoÇolak, Akın Çinkooğlu, Over Hiperstimulasyon Sendromu ile birlikte Over Torsiyonu: Spontan Detorsiyonun Sonografik bulguları, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013, Antalya, PS-1046 (Ref. 0419).
 7. Burçin Kibar Öztürk, Edis Ramo, İlhan Hekimsoy, Gülgün Kavukçu, Peripankreatik Alanda Yerleşim Gösteren Pankreas Kitlesi ile Karışan Castleman Olgusu ve Renkli Doppler Ultrasonografik Bulguları, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya, PS-0963 (Ref. 2311).
 8. Burçin Kibar Öztürk, Edis Ramo, İlhan Hekimsoy, Recep Savaş, Nadir bir olgu, Monuier Kuhn Sendromu, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya, PS-0616 (Ref. 2308).
 9. Burçin Kibar Öztürk, Edis Ramo, İlhan Hekimsoy, Gülgün Kavukçu, Immunglobulin G4 (IGG4) ile İlişkili Otoimmun Pankreatit Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografinin (RDUS’un) Tanıya Katkısı, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya, PS-0965 (Ref. 2313).
 10. Edis Çolak, Burçin Kibar Öztürk, Hüdaver Alper, Petek Bayındır, Multipl Anomalili Goldenhar Sendromlu Olgu, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya, PS-1377 (Ref. 0342).
 11. Edis Çolak, Burçin Kibar Öztürk, Hüdaver Alper, Petek Bayındır, Treacher Collins Sendromu Radyolojik Bulgular: Nadir Görülen Mandibulofasiyal Dizostoz, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya, PS-1378 (Ref. 0343).
 12. Edis Çolak, Burçin Kibar Öztürk, Hüdaver Alper, Petek Bayındır, Mikst Tipte Total Pulmonar Venöz Dönüş Anomalisi (TPVDA), 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya, PS-1379 (Ref. 0344).
 13. Edis Çolak, Burçin Kibar Öztürk, Hüdaver Alper, Rıfat Nuri Şener, Petek Bayındır, Cenk Eraslan, Joubert Sendromu Nöroradyolojik Bulgular, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya, PS-1467 (Ref. 1771).
 14. Edis Çolak, Burçin Kibar Öztürk, Hüdaver Alper, Petek Bayındır, Ender Bir Pulmoner Anomali: Erişkin Tip Scimitar Sendromu, 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya, PS-0527 (Ref. 0659).
 15. Edis Çolak, Cenk Eraslan, Petek Bayındır, Ömer Kitiş, Cem Çallı, Rıfat Nuri Şener, Hüdaver Alper, Kaudal Regresyon Sendromu: Bir Olgu Sunumu, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015, Antalya, PS-0024 (Ref. 0045).
 16. Edis Çolak, Cenk Eraslan, Ömer Kitiş, Cem Çallı, Rıfat Nuri Şener, Leukoencephalopathy with Brain Stem and Spinal Cord Involvement and Normal Lactate: Case Report, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015, Antalya, PS-0261 (Ref. 0348).
 17. Edis Çolak, Petek Bayındır, Sadık Tamsel, Hüdaver Alper, Testisin Büyük Hücreli Kalsifiye Sertoli Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015, Antalya, PS-1124 (Ref. 0347).
 18. Petek Bayındır, Edis Çolak, Kadir Koray Bas, Hüdaver Alper, Remarkable Imaging Findings of a Migrated Ventriculoperitoneal Shunt Report of a Case, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015, Antalya, PS-1106 (Ref. 0048).
 19. Edis Çolak, Celal Çınar, Halil Bozkaya, İsmail Oran, Mustafa Parıldar, Karotiko – Kavernöz Fistül Tedavisinde Ayrılabilir Balon Embolizasyonu: Bir Olgu Sunumu, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015, Antalya, PS-1343 (Ref. 0047).
 20. Edis Çolak, Cenk Eraslan, Rıfat Nuri Şener, Walker-Warburg Sendromu Nöroradyolojik Bulgular, Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Bilimsel Toplantısı, 2016, Ankara, PS-90.
 21. Edis Çolak, Cenk Eraslan, Rıfat Nuri Şener, 3-Hidroksi-3-Metilglutaril-CoA Liyaz Eksikliği Olgunun Nöroradyolojik Bulguları, 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016, Antalya, PS-0114 (Ref. 0274).
 22. Edis Çolak, Selen Bayraktaroğlu, Özlem Akagündüz, Radyotedavi Gören Baş ve Boyun Tümörlü Olgularda PET/BT ve Difüzyon ağırlıklı MRG’nin Korelasyonu ve Prediktif Önemi, 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016, Antalya, PS-0112 (Ref. 0272).
 23. Edis Çolak, Cenk Eraslan, Rıfat Nuri Şener, Brain MRI Finding As An İmportant Diagnostic Clue İn Glutaric Aciduria Type 1, 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2016, Antalya, PS-0113 (Ref. 0273).
 24. Edis Çolak, A Rare Case of Migration of an İngested Foreign Body into the Paraglottic Space, 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2018, Antalya, PS-203 (Ref. 0056).
 25. Edis Çolak, Hakan Akgün, Spontan Pnömomediastinum: Nadir Görülen Olgu Sunumu,39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2018, Antalya, PS-632 (Ref. 0043).
 26. Edis Çolak, Sağ Aortik Ark ve Aberran Sol Subklavian Arter Anomalisi: Erişkin Yaşta Nadir Görülen Olgu,39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2018, Antalya, PS-309 (Ref. 0075).