T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nefroloji Kliniği

Güncelleme Tarihi: 13/03/2019

Kliniğimizde aşağıdaki hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır,

 • Doğumsal Kalıtsal Böbrek Hastalıkları,
 • Glomerüler hastalıklar: Nefrotik Sendrom, Nefritler, Lupus Nefriti (SLE), Henoch Schonlein Purpurası (HSP)
 • Tubuler hastalıklar: Gitelman Sendromu, Bartter Sendromu, Polikistik böbrek hastalıkları
 • Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri
 • Hemolitik Üremik Sendrom
 • Çocukluk Çağı Hipertansiyonu,
 • Ayaktan Kan Basıncı Ölçüm (ABPM) Kayıt ve Değerlendirilmesi 24 Saatlik Cihaz Takılma İşlemi ile
 • Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Vezikoüretral Reflü
 • Nörojen Mesane, Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK)
 • Alt Islatma
 • Gece- Gündüz İdrar Kaçırma
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Mesane (İdrar Kesesi) Fonksiyon Bozuklukları
 • Akut Böbrek Hastalıkları
 • Kronik Böbrek Hastalıkları
 • Hemodiyaliz
 • Periton Diyalizi

Yoğun Bakım, Yeni doğan Yoğun Bakım, Kalp Damar Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım’ da yatan;

 • Akut veya kronik böbrek hasarı
 • Metabolik hastalık
 • İlaç zehirlenmesi
 • Çoklu organ yetmezliği
 • Sepsis
 • Kalp damar ameliyatı sonrası hastalar için Sürekli Renal Replasman Tedavisi

Kliniğimiz, Türkiye'deki pediatrik Nefroloji klinikleri arasında '' İŞEME BOZUKLUKLARI ve EĞİTİMİ POLİKLİNİĞİ'' ne sahip tek kliniktir. Burada yapılanlar:

 • Mesane bozuklukları tanısı
 • İşeme alışkanlıkları
 • Davranışsal tedavi
 • İdrar kaçırma, tanı, tedavi ve önlem
 • Biofeedback Tedavisi ve Pelvik kas eksersizleri
 • Barsak alışkanlığı tedavisi
 • Üroterapi
 • Farmakolojik tedavi

Kliniğimiz, Türkiye'deki pediatrik Nefroloji klinikleri arasında ''ÜRODİNAMİ LABORATUARI '' na sahip tek kliniktir. Ürodinamik testler, idrar kaçıran veya diğer idrar şikâyeti olan hastaların tanısında kullanılan testlerdir. Burada yapılanlar:

 • Serbest üroflovmetri
 • Elektromiyografi ile üroflovmetri
 • Sistometrik ölçüm ile üroflovmetri
 • Serbest inoflovmetri
 • Elektromiyografi ile inoflovmetri
 • Sistometrik ölçüm ile inoflovmetri
 • Mesane kapasitesi tayini
 • İşeme sonrası rezidü tayini
 • Mesane günlüğü tutulması
 • Zamanlı ve çift işeme alışkanlığı
 • Sistometrik test
 • Elektromiyografi