T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Emel Ulusoy

Güncelleme Tarihi: 12/12/2018

fotograf_yok.jpg


ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri/Tarihi: İzmir 1983

Kadro Unvanı ve Aldığı Tarih: Yan Dal Uzman Tabip- Mayıs 2018

Bölüm,Anabilim: Çocuk Acil/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Dil: İngilizce (YDS: 70/ 2015 yılı) (YÖKDİL: 88.75/ 2017 yılı)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , Temmuz 2008

Tıpta Uzmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ağustos 2013

Yandal Uzmanlık Alanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, Mayıs 2018

Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri

Tıpta Uzmanlık Tezi : Fonksiyonel konstipasyonlu olgularda motilin gen polimorfizmi ve kan motilin düzeyi ilişkisi/ Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Prof.Dr. Murat Derya ERÇAL ,  Kasım 2008 - Temmuz 2013

Görev Yerleri

1) Yan dal Uzman Tabip: S.B.Ü İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Mayıs  2018- Devam ediyor

2) Araştırma Görevlisi : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Mayıs 2014- Mayıs 2018

3) Uzman Tabip : S.B.Iğdır Tuzluca Dvlet Hastanesi.  Aralık 2013-Mayıs 2014

4) Araştırma Görevlisi : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Kasım 2008-Aralık 2013

Araştırma Makale ve Vaka takdimleri

1) Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients. Turk J Haematol. 2018 May 25;35(2):122-128. Araştırma makale, SCI- Expanded.

2) Cıralı C, Ulusoy E, Kume T, Arslan N. Elevated serum neopterin levels in children with functional constipation: association with systemic proinflammatory cytokines. World J Pediatr. 2018 Mar 16. doi: 10.1007/s12519-018-0144-8. [Epub ahead of print]. Araştırma makale, SCI- Expanded

3) Çağlar A, Ulusoy E, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, et al. Is lung ultrasonography a useful method to diagnose children with community-acquired pneumonia in emergency settings? Hong Kong Journal of Emergency Medicine.2018; 1024907918783491. Doi: 10.1177/1024907918783491. Araştırma makale, SCI- Expanded

4) Çağlar A, Çelebi Çelik F, Er A, Ulusoy E, Karaarslan U, Akgül F, Çitlenbik H, Bayram B, Yılmaz D, Duman M. Travma Hastası Bakıyor Olmanın Hekimler Üzerine Çocuk Araç Güvenliği Konusunda Olumlu Bir Etkisi Var mı? J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5:54-58. Araştırma Makale, ULAKBİM

5) Er A, Çağlar A, Akgul F, Ulusoy E, Citlenbik H, Yilmaz D, et al. Early predictors of unresponsiveness to high-flow nasal cannula therapy in a pediatric emergency department. Pediatr pulmonol, 2018 ;53(6):809-8015. Araştırma Makale, SCI

6)  Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, et al. Çocuk acil servisine başvuran kritik hasta çocukların izleminde beyin ve somatik bölgesel doku oksijen saturasyonunun kullanımı: İleriye dönük tanımlayıcı bir çalışma. DOI: 10.5222/buchd.2018;8(2):139-143. Araştırma makale, ULAKBİM 

7) Üzüm Özlem, Çağlar Aykut, Küme T, Sayıner AA, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M, "Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control study", The Turkish Journal of Pediatrics, 2017; 59: 279-285. Araştırma Makale, SCI-Expanded

8) Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Karslı E, Yılmaz D, Duman M, "A rare cause of subgaleal hematoma in children: Hair pulling", Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 2017;4:33-35. Vaka Takdimi, ULAKBİM

9) Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. “Cerebral oxygen saturation monitoring in pediatric cardiopulmonary resuscitation patients in the emergency settings: A small descriptive study” .The Turkish Journal of Pediatrics. 2017; 59 (6):642-647. Araştırma Makale, SCI-Expanded

10) Aykut Çağlar, Anıl Er, Utku Karaarslan, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D, "Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis", Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 2016;3:155-8. Vaka Takdimi, ULAKBİM

11) Ulusoy E, Arslan N, Küme T, Ülgenalp A, Çırah C, Giray Bozkaya Ö, Erçal MD, "Serum motilin levels and motilin gene polymorphisms in children with functional constipation", Minerva Pediatr., Oct 5. /2016 (Epub ahead of print). Araştırma Makale, SCI-Expanded

12) Akgül F, Anıl Er, Figen Çelebi Çelik, Aykut Çağlar, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M, "Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi", Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 2016;3:9196. Araştırma Makale, ULAKBİM

13)Ümit Eroğlu, Ulusoy E, Aykut Çağlar, Akgül F, Anıl Er, Yılmaz D, Duman M, "Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri", Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 2015;2:55-60.  Araştırma Makale, ULAKBİM

14) Ulusoy E, Çakar S, Arslan N, "Çocukluk çağında fonksiyonel konstipasyonun tanı ve tedavisi.", Pediatrik Uzmanlık Akademisi Dergisi, 1/1-5, 2013.  Review Makale, Ulusal Hakemli

15) Birdal Güllüpınar, Pakize Karakaya, Ulusoy E, Yılmaz D, "Pankreas Yaralanması: Olgu Sunumu", Turkish Journal of Emergency Medicine, 2012;12(1):48-50.  Vaka Takdimi, ULAKBİM

16) Ulusoy E, Demir K, Altıncık SA, Çatlı G, Abacı A, Bekem Soylu Ö, Böber E, "Vitamin D Bağımlı Rikets Tip I: İki Olgu Sunumu", Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2012;32(6)/1786-90. Vaka Takdimi, ULAKBİM

17) Çatlı G, Abacı A, Demir K, Ulusoy E, Altıncık S, Büyükgebiz A, Böber E, "Clinical profile and etiologies of children with central diabetes insipidus: a single-center experience from Turkey", J of Pediatr Endocrinol Metab, 2012;25(5-6):499-502. Araştırma Makale, SCI

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş (Sözlü/ Poster) Bildirileri

1) Hale Çitlenbik , Cansu Şahin , Emel Ulusoy , Seda Sönmez , Ali Öztürk , Nihan Şık , Durgül Yılmaz , Murat Duman. Pediatrik stroke ve taklit eden durular: ayırım zor mu? 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum,  Ekim 2018, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongre Bildiri Kitapçığı,102, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

2) Anıl Er , Murat Duman , Eylem Ulaş Saz , Hayri Levent Yılmaz , Gülser Esen Besli , Dinçer Yıldızdaş , Tolga Fikri Köroğlu, Nilgün Erkek , Ebru Azapağası , Hurşit Apa , Tanju Çelik , Durgül Yılmaz , Hasan Ağın , Ufuk Yükselmiş , Murat Anıl , Neslihan Zengin , Alkan Bal , Yüksel Bıcılıoğlu , Funda Kurt , Emel Ulusoy , Aykut Çağlar , Caner Turan , Gültaç Evren , Sevcan Bilen , Nagehan Aslan , Ömerhan Başpınar , Selman Kesici, Gülhan Atakul , Ünal Utku Karaarslan , Nihan Şık , Damla Hanalioğlu , Fatma Akgül , Hale Çitlenbik , Ali Yurtseven , Ali Öztürk , Şule Sarı Demir , Gamze Gökalp , Emel Berksoy , Resul Yılmaz, Alaaddin Yorulmaz , Çok Merkezli Yank Oksijen Tedavi Çalışma Grubu . Çocuklarda yüksek akım nazal kanül oksijen tedavisine yanıtsızlığı belirleyen faktörler: Prospektif çok merkezli çalışma. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum,  Ekim 2018, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongre Bildiri Kitapçığı,133, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

3) Nihan Şık ,  Emel Ulusoy ,  Hale Çitlenbik ,  Ali Öztürk ,  Anıl Er ,  Durgül Yılmaz ,  Murat Duman. Kafa travması olan çocuklarda okuler ultrasonografi ile optik sinir kılıf çapı ölçümlerinin kafa içi basınç artışı ve intrakranial lezyonu öngörmedeki yeri. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum,  Ekim 2018, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongre Bildiri Kitapçığı,134, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

4) Emel Ulusoy , Hale Çitlenbik Çitlenbik , Fatma Akgül , Ali Öztürk , Nihan Şık , Oktay Ulusoy , Tuncay Küme , Durgül Yılmaz, Murat Duman. İskemi modifiye albumin’ in apandisit tanısındaki yeri. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum,  Ekim 2018, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongre Bildiri Kitapçığı,134, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

5) Hale Çitlenbik , Batuhan Küçükali , Elif Tuğçe Tunca Küçükali , Emel Ulusoy , Ali Öztürk , Nihan Şık , Durgül Yılmaz , Murat Duman. Rotavirüs ve adenovirüs akut gastroenteritlerinin klinik ve epidemiyolojik karşılaştırılması: fark var mı? 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum,  Ekim 2018, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongre Bildiri Kitapçığı,189, Uluslararası Hakemli organizasyon, Poster Bildirisi.

6) Emel Ulusoy , Coşkun Armağan , Aykut Çağlar , Anıl Er , Fatma Akgül , Hale Çitlenbik , Durgül Yılmaz , Murat Duman. Çocukluk yaş grubunda enfeksiyon dışı maksillofasiyal acillerin değerlendirilmesi. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum,  Ekim 2018, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongre Bildiri Kitapçığı,205, Uluslararası Hakemli organizasyon, Poster Bildirisi.

7) Çağlar A, Çelebi Çelik F, Er A, Ulusoy E, Karaarslan ÜU, Akgül F, Çitlenbik H, Bayram B, Yılmaz D, Duman M,"Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongre Bildiri Kitapçığı,219, Uluslararası Hakemli organizasyon, Poster Bildirisi.

8) Er A, Şişman A, Kaçar M, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Duman M, Yılmaz D,"Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Kitapçığı,218, Uluslararası Hakemli organizasyon, Poster Bildirisi.

9) Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H,"Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB1",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Kitapçığı,22, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

10) Çitlenbik H, Ulusoy E, Er A, Çağlar A, Akgül F, Küme T, Yılmaz D, Duman M,"Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında serum supar düzeyinin hastalık şiddetini öngörmedeki yeri",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Kitapçığı,24, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

11) Akgül F, Er A, Ulusoy E, Şişman A, Çağlar A, Çitlenbik H, Karakuş OZ, Özer E, Duman M, Yılmaz D,"Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Kitapçığı,26, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

12) Ulusoy E, Türker HD, Çağlar A, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Öztürk A, Yılmaz D, Duman M,"Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Kitapçığı,28, Uluslararası Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

13) Güneş D, Ulusoy E, Çağlar A, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M,"Respiratuvar sinsityal virüse bağlı alt solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belirleyen risk faktörleri",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Kitapçığı,183-184, Uluslararası Hakemli organizasyon, Poster Bildirisi.

14) Çitlenbik H, Ulusoy E, Akgül F, Öztürk A, Yılmaz D, Duman M,"Kayısı çekirdeği yenmesiyle oluşan siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Kitapçığı,184, Uluslararası Hakemli organizasyon, Poster Bildirisi.

15) Deveci N, Karaoğlu Asrak H, Ulusoy E, Çitlenbik H, Akgül F, Öztürk A, Yılmaz D, Duman M,"Çocukluk yaş gubu major travmalarında eşlik eden ekstremite travmalarının klinik sonuçlar üzerine etkisi",14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana,  Ekim 2017, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Bildiri Kitapçığı,192-193, Uluslararası Hakemli organizasyon, Poster Bildirisi.

16) Anıl Er, Aykut Çağlar, Pınar Kuyum, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Aksoy B, Yılmaz D, Arslan N, Duman M,"Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati",13. Çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Çeşme,  Ekim 2016, Poster Bildirisi.

17) Ulusoy E, Serpen B, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz Sönmez D, Karakuş OZ, Yılmaz D, Duman M,"Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon",13. Çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Çeşme,  Ekim 2016, Poster Bildirisi.

18) Akgül F, Karaoğlu Asrak H, Ulusoy E, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M,"Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum",13. Çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Çeşme,  Ekim 2016, Poster Bildirisi.

19) Aykut Çağlar, Ulusoy E, Anıl Er, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M,"Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri",13. Çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Çeşme,  Ekim 2016, Poster Bildirisi. 

20) Anıl Er, Aykut Çağlar, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M,"Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi yanıtsızlığını belirleyen faktörler",13. Çocuk Acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Çeşme,  Ekim 2016, Sözlü Bildiri.

21) Ulusoy E, Duman M, Aykut Çağlar, Küme T, Anıl Er, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H,"Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri",13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme,  Ekim 2016, Sözlü Bildiri.

22) Aykut Çağlar, Anıl Er, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M,"Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da devam ettirmede etkili bir yöntem mi?",13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme,  Ekim 2016, Sözlü Bildiri.

23) Anıl Er, Aykut Çağlar, Çitlenbik H, Akgül F, Ulusoy E, Ören H, Yılmaz D, Duman M,"Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz C-MAC Pocket Monitor videolaringoskop etkinliğinin karşılaştırılması",13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, Ekim 2016, Sözlü Bildiri.

24) Duman M, Aykut Çağlar, Anıl Er, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D,"Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscitation in pediatric patients?",7th European Pediatrics and Pediatric Surgery, Hollanda,  Eylül 2016, Uluslararası organizasyon, Sözlü Bildiri.

25) Ulusoy E, Duman M, Aykut Çağlar, Küme T, Anıl Er, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H,"Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?","Haematologica, 2016;101(s1):309",21st congress of the European Hematology Association, Danimarka,  Haziran 2016, Uluslararası organizasyon, Poster Bildirisi.

26) Ulusoy E, Duman M, Aykut Çağlar, Küme T, Anıl Er, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H,"Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri",5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Pamukkale,  Mayıs 2016, Sözlü Bildiri.

27) Aykut Çağlar, Anıl Er, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M,"Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deneyimimiz",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Sözlü Bildiri.

28) Anıl Er, Aykut Çağlar, Akgül F, Ulusoy E, Emre Karslı, Yılmaz D, Duman M,"Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Poster Bildirisi.

29) Özlem Üzüm, Aykut Çağlar, Küme T, Sayıner AA, Anıl Er, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M,"Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Sözlü Bildiri.

30) Aykut Çağlar, Utku Karaarslan, Anıl Er, Akgül F, Ulusoy E, İnci G, Salim Babuş, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D,"Nitrat intoksikasonun bağlı ciddi methemoglobinemi olgusuy",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Poster Bildirisi.

31)Selda Kaçar, Anıl Er, Aykut Çağlar, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D,"Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Poster Bildirisi.

32)  Akgül F, Karakuş OZ, Anıl Er, Aykut Çağlar, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M,"Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptürü",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Poster Bildirisi.

33) Akgül F, Anıl Er, Aykut Çağlar, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D,"Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Poster Bildirisi.

34) Aykut Çağlar, Ulusoy E, Ayla Kaçar, Anıl Er, Akgül F, Yılmaz D, Duman M,"Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Poster Bildirisi.

35) Anıl Er, Aykut Çağlar, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D,"Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi tekrarının yeri",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Poster Bildirisi.

36) Akgül F, Anıl Er, Figen Çelebi Çelik, Aykut Çağlar, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D,"Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi",12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya,  Nisan 2015, Sözlü Bildiri.

37) Ulusoy E, Arslan N, Kume T, Ülgenalp A, Çıralı C, Bozkaya Ö, Erçal MD,"Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması.",10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Malatya,  Nisan 2014, Sözlü Bildiri.

38) Topal E, Arslan N, Küme T, Ülgenalp A, Çıralı C, Giray Bozkaya Ö, Erçal MD,"Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması",I. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu, İzmir,  Eylül 2013, Hakemli organizasyon, Sözlü Bildiri.

39) Ulusoy E, Çakar S, Kuyum P, Arslan N,"Fonksiyonel konstipasyon, çocuklarda iştah durumunu ve büyümeyi etkiliyor mu?",Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri, Ankara,  Haziran 2013, Poster Bildirisi. 

40) Çatlı G, Abacı A, Demir K, Ulusoy E, Altıncık SA, Büyükgebiz A, Böber E,"Aetiologies and clinical characteristics of childhood central diabetes insipidus.","Hormone Resaerch in Paediatrics, 224",51st Europian Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) 2012, Almanya,  Eylül 2012, Uluslararası organizasyon, Poster Bildirisi.

41) Çatlı G, Abacı A, Demir K, Ulusoy E, Altıncık S, Büyükgebiz A, Böber E,"Santal Diabetes İnsipidus Çocukların Klinik, Laboratuvar ve Etyolojik Özellikleri",15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, İzmir,  Kasım 2011, Poster Bildirisi.

42) Ulusoy E, Demir K, Altıncık S, Çatlı G, Abacı A, Bekem Soylu Ö, Böber E,"Vitamin D Bağımlı Rikets Tip 1: İki Olgu Sunumu",15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, İzmir,  Kasım 2011, Poster Bildirisi.

43) Gençpınar P, Ulusoy E, Kır M, Yılmaz Ş, Köroğlu T,"Varicella Zoster ve EBV enfeksiyonu birlikteliğinde Kawasaki Hastalığı tanısı alan ve akut hipoksik akciğer hasarı gelişen bir olgu",Uluslararası katılımlı 8. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İzmir,  Nisan 2011, Poster Bildirisi.

44)Topçu Y, Ulusoy E, Bayram E, Akıncı G, Hız Kurul A,"Febril Konvülsiyon İle Başvuran Tuberoskleroz Olgusu",54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya,  Ekim 2010,Poster Bildirisi.

Görev Aldığı Projeler

1) "Konstipasyonu olan çocuklarda enflamasyon belirteçlerinin klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Nur ARSLAN, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, 2013.KB.SAG.001, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Ocak 2013 - Ocak 2015

2) "Konstipasyonu olan çocuklarda Motilin Gen Polimorfizminin serum Motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Murat Derya ERÇAL, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, BAP 2012-101, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Mayıs 2012-2015

Katıldığı / Görev aldığı  Mesleki / Bilimsel / Sanatsal  Etkinlikler

1) 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi,Bodrum, Ekim 2018(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)

2) 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Adana, Mayıs 2018 (Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))

3) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Kasım 2018 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

4) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Mart 2018 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

5) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Şubat 2018 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

6) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Ocak 2018 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

7) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, Adana, Ocak 2018 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

8) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çiyad)Kursu,  Şanlıurfa, Aralık 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

9) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çiyad)Kursu,  İzmir, Aralık 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

10) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çiyad)Kursu,  Manisa, Aralık 2017 (Kurs Başkanı olarak düzenleyici)

11) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çiyad)Kursu,  İstanbul, Kasım 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

12)  14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi,Adana, Ekim 2017(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)

13) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Ekim 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

14) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Eylül 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

15) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Ağustos 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

16) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çiyad)Kursu,  Trabzon, Mayıs 2017 (Kurs Başkanı olarak düzenleyici)

17) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Nisan 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

18) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çiyad)Kursu,  İzmir, Nisan 2017 (Kurs Başkanı olarak düzenleyici)

19) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Mart 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

20) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çiyad)Kursu,  İzmir, Mart 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

21) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (Çiyad)Kursu,  İzmir, Şubat 2017 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

22) Acil Travma Yönetim Kursu, İzmir, Aralık 2016(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

23) Ortopedik Aciller Kursu, İzmir, Kasım 2016(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

24) Kritik Hasta Çocuklarda Ultrasonografi Kursu, Çeşme, Ekim 2016(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

25) 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, Ekim 2016(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)

26) 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Pamukkale, Mayıs 2016(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))

27)  Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Adana, Nisan 2016 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

28) Pediatric Advance Life Support- Instructor Course, İzmir, Mart 2016 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)

29) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, İzmir, Aralık 2015(Eğitimci Olarak Düzenleyici)

30) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Denizli, Kasım 2015(Eğitimci Olarak Düzenleyici)

31) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Kayseri, Ekim 2015(Eğitimci Olarak Düzenleyici)

32) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, İzmir, Ekim 2015(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

33) Klinik Araştırmalarda Medikal İstatistik, İzmir, Haziran 2015(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

34) Pediatric Advanced Life Support (Pals) Course, İzmir, Mart 2015(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

35) 14. Pediatri Günleri, İzmir, Nisan 2013(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

36) Apls (Çocuk Acil Kursu), Mardin, Nisan 2011(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

37) 12. Pediatri Günleri (Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir, Mart 2011(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

38) Annual Congress For European Society For Social Pediatrics And Child Health (Essop 2010), Kuşadası, Ekim 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

39) 1. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Aydın, Ekim 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

40) Pediatric Advanced Life Support, İzmir, Nisan 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

41) 11. Pediatri Günleri (Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir, Mart 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

42) Neonatal Resüsitasyon Eğitimi, İzmir, Ocak 2010(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

43) 10. Pediatri Günleri ( Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir, Mart 2009(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

44) Toplum Yönelimli Sağlık (Toys) Hizmetleri Yönetimi, İzmir, Aralık 2007(İzlenimci - Katılımcı Olarak)

Kazanılan Ödül Bilgileri

1) "Kafa travması olan çocuklarda okuler ultrasonografi ile optik sinir kılıf çapı ölçümlerinin kafa içi basınç artışı ve intrakranial lezyonu öngörmedeki yeri. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü", Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Birincilik Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü,   2018

2) "Çocukluk Çağında Akut Travma İlişkili Koagülopati ve HMGB1 Sözel Bildiri İkincilik Ödülü", Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, İkincilik Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü,   2017

3) "Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi yanıtsızlığını belirleyen faktörler-Poster Bildiri Birincilik Ödülü", Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Bilim Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü,   2016

4) "Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyon sonlandırmada ya da devam ettirmede etkili bir yöntem mi?-Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü", Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Bilim Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü,   2016

5) "Çocuk travma olgularında plazma histon düzeyinin koagülopati ve travma ağırlığını öngörmedeki yeri- Sözlü Sunum 1.lik Ödülü", Türkiye Pediatrik Hematoloji Derneği, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü,   2016

6) "Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi- Poster Bildiri İkincilik Ödülü", Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Bilim Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü,   2015

7) "Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması- Poster Bildiri Birincilik Ödülü", 10. ulusal çocuk gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme kongresi, Bilim Ödülü, Maddi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü,   2014