T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Prof. Dr. Erkin Serdaroğlu

Güncelleme Tarihi: 05/12/2018

Pediatrist

Çocuk Nefroloji Uzmanı

Ankara 1967 yılı doğumlu Dr. Erkin Serdaroğlu, 1991 yılında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve aynı yıl Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimine başlamıştır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimini “Çocukluk çağı Hodgkin hastalığında prolifere hücrelerin nükleer antijeni ve prognostik önemi” başlıklı tezini tamamlayarak 1995 yılında tamamlamış ve askerlik görevini yerine getirmiştir. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başasistan olarak 1997 yılında dönmüştür. Buradaki çocuk nefroloji çalışmaları sonrasında 2000-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Nefroloji bölümünde bu konuda çalışarak, “Çocukluk çağı idiyopatik nefrotik sendromunda anjiotensin konverting enzim insertion/deletion gen polimorfizmi” konulu tezini tamamlayarak çocuk nefroloji uzmanı olmuştur. Dünya çocuk nefroloji kongresinde 2001 yılında, Avrupa çocuk nefrolojisi kongresinde 2003 yılında ve Türk çocuk nefroloji kongresinde 2007 yılında sunum başarı ödülleri kazanmıştır. Çalışmalarına Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden Dr. Serdaroğlu 2006 yılında çocuk nefroloji doçenti olmuş ve aynı hastanede 2004 yılında çocuk periton diyaliz ünitesini ve 2011 yılında çocuk nefroloji kliniğini kurmuş, çocuk nefroloji eğitimi vermeye başlamıştır. Bugüne kadar beş çocuk nefroloğu yetiştiren Dr. Serdaroğlu, aynı zamanda dokuz çocuk sağlığı ve hastalıkları tezinde yönetici olarak görev alarak bu konuda da hastanesine katkı vermeye devam etmiştir. 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Profesör olmuştur. Çocuk Nefroloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği, International Pediatric Nephrology Association, European Society of Paediatric Nephrology, European Renal Association/European Dialysis and Transplantation Association, Milli Pediatri Derneği ve İzmir Tabip Odası üyesidir. Bilimsel çalışmaları sırasında “Molecular Mechanisms of Disease Progression and Renoprotective Pharmacotherapy in Children with Chronic Renal Failure (ESCAPE Trial)”, “International Pediatric Dialysis Network (IPDN)”, “Steroid resistant nephrotic syndrome study group (SRNS)”, “European Registry of Dialysis Treatment of Pediatric Acute Kidney Injury (EurAKID)” gibi uluslararası araştırmalarda sorumlu araştırıcı olarak görev almıştır. Uluslararası indeksler SCI ve SCI-E kapsamında 61, diğer indekslerde yer alan uluslararası dergilerde 3 yayını, uluslar arası 57 kongre bildirisi ve çok sayıda Türkçe yayını bulunmaktadır. Bu yayınlarına günümüze kadar 850’nin üstünde atıf yapılmıştır. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde ve hastanemizde çocuk nefroloji eğitim görevlisi, çocuk periton ve hemodiyaliz merkezleri sorumlu hekimi olarak görev yapmaktadır. Çocuk nefroloji servisinde böbrek biyopsisi, akut ve kronik periton diyaliz, akut ve kronik hemodiyaliz, sürekli renal replasman tedavileri ve gerekli diğer işlemler deneyimli bir ekiple birlikte rahatlıkla yapılabilmektedir. Çocuk periton diyalizi, çocuk hemodiyaliz, sürekli renal replasman tedavileri, renal tübüler hastalıklar, böbrek taşları, nefrotik sendrom ve proteinüri, hematüri ve glomerüler hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü, doğumsal üriner anomaliler özel ilgi ve çalışma alanlarıdır. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Serdaroğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir.