T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Meltem Kıvılcım

Güncelleme Tarihi: 08/02/2019

1982 yılında Antakya’da doğdu. Tıp eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı (2006). Genel Pediatri uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde (2006-2012) yaptı. Tunceli’de mecburi hizmet görevlisi uzman tabip olarak çalıştı (2012). Tıpta Yan dal Uzmanlık Sınavı’nda (YDUS-2012) İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gelişimsel Pediatri Bölümü’ne girmeye hak kazandı ve 2013-2016 yılları arasında yan dal eğitimini tamamladı. Türkiye’de Gelişimsel Pediatri alanında yan dal eğitimini tamamlayan ilk uzman olarak Ağustos- 2016’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başlamıştır. Çalışmalarına aynı kurumda devam etmekte olan Uzm. Dr. Meltem KIVILCIM; gelişimsel riskler taşıyan, sorunları veya bozuklukları olan erken çocukluk dönemindeki çocukların bilişsel, dil ve hareket gelişimlerini bütüncül olarak izlemekte ve çocuklara aileleriyle birlikte gelişimsel destek sağlamaktadır.


 1. KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

  D.2.

  Araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmalar:

  “Pediatrik Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda D vitamini Seviyelerinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi”, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2012, Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet Aydın.

  D.3.

  İzleyici (monitör) olarak katılınan klinik araştırmalar:

        - 35.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2009 –poster:Konjenital lösemi: Olgu Sunumu

        -  46.Türk Pediatri Kongresi, 2010 – poster: Sekonder hemofagositik sendrom: Olgu sunumu

        - SSIEM Annual Symposium 2010 (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism) poster:Sialidosis type II, infantile form with renal involvement in a boy M Kivilcim, B Arcagok, E Ozek, S Caliskan, L Sever, B Tuysuz S134

        - 1. Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi, 2-5 Aralık 2015, İstanbul

  Posterler:

  1.   Assessment Of Feeding Difficulties in Young Children Using The Behavioral Pediatric Feeding Assessment Scale (BPFAS) in a Developing Country.

  2.   Hospitalization: A Good Opportunity to Monitor Developmental Difficulty in Children

  3.   Sleep Patterns of Young Children with Newly Diagnosed Atopic Dermatitis

  4.   Discomfort levels of Pediatric Residents in Counseling Parents of Babies with Down Syndrome

  D.4.

  Sorumlu veya yürütücü  araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmalar:

  1.     Tüysüz G., Özdemir N., Kıvılcım M., Akı H., Perk Y., Celkan T. Ayın Olgusu: Deri altı nodülleri olan yenidoğan. Türk Pediatri Arşivi Dergisi. 2013:259-262.

  2.     Kıvılcım M., Doğan DG.  Çocuk ve Ölüm. J Turgut Ozal Med Cent. 2014:21(1):80-5

  3.     Kıvılcım M., Doğan DG., Canaloğlu SK., Serbes M. Evaluation of Attitudes of Pediatric Residents and Medical Students Toward 'Child and Death'. Journal of Current Pediatrics. -2014-3 (25348)

  4.     Dogan DG ., Kutluturk Y.Kivilcim M.Canaloglu SK. Communication skills of residents to families with Down syndrome babies.Archivos Argentinos de Pediatria.

  5.     DoganDG ., Canaloglu SK ., Kivilcim M ., Kum YE ., Topal E ., Catal F. Sleep patterns of young children with newly diagnosed atopic dermatitis. Postepy Dermatol Alergol. 2017 April; 34(2): 143–147.

  6.      Akıncı A, Dündar İ, Kıvılcım M. The Effectiveness of Cinacalcet as an Adjunctive Therapy for Hereditary 1,25 Dihydroxyvitamin D3-Resistant Rickets. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Jun 1;9(2):172-178.  doi:10.4274/jcrpe.3486. Epub 2016 Oct 31.