T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Nagihan Cevher Binici

Güncelleme Tarihi: 22/10/2018

fotograf_yok.jpg

ÖZGEÇMİŞ                        

1.         Adı Soyadı                 :  Nagihan Cevher Binici

2.         Doğum Tarihi           : 28.08.1977

3.         Unvanı                       : Uzman Doktor

4.         Öğrenim Durumu     :  Doktara

5.         Çalıştığı Kurum        : Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Çocuk ve

Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

 

Derece

Bölüm/ Program

Üniversite

Yıl

Y.Lisans

TIP FAKÜLTESİ

DOKUZ EYLÜL

1995-2003

Doktora/S.Yeterlilik

Tıpta Uzmanlık

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

2004-2009

                       

7. Yabancı Dil Bilgisi            :  İngilizce (YDS Eylül 2015  notu: 86,25 )

Görev Yerleri                       :

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

2004-2009

Ar.Gör.Dr

National Institute of Health, National Institute of Mental

Health (NIH/NIMH) Pediatrics and Developmental

Neuropsychiatry Branch in Mood and Anxiety Disorders

Program. Bethesda, Maryland, ABD.

1.7.2009-

1.11 2009

Uzm.Dr.

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

2010-2012

Uzm.Dr.

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-Halen


Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Bipolar  Bozukluğu Olan Ergenlerde Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktör Düzeylerinin Değerlendirilmesi‘‘  (Aralık 2009) Tez Danışmanı           : Doç.Dr.F Neslihan İnal Emiroğlu

8. Yayınlar

8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

8.1.1.Baykara B, Inal-Emiroglu N, Karabay N, Çakmakçı H, Cevher N, Şentürk Pilan B, Alşen S Increased hippocampal volumes in lithium treated adolescents with bipolar disorders: a structural MRI study. J Affect Disord. 2012 May;138(3):433-9.

8.1.2. Dursun OB, Serim Demirgören B, Gökcen C, Baykara B, Gulec M, Cevher N, Beyhun NE. Forensic child and adolescent psychiatry: from field experiences to education standards. J Forensic Leg Med. 2014 Jan;21:17-21.

 8.1.3. Inal-Emiroglu FN, Resmi H, Karabay N, Guleryuz H, Baykara B, Cevher N, Akay A. Decreased right hippocampal volumes and neuroprogression markers in adolescents with bipolar disorder. Neuropsychobiology. 2015;71(3):140-148.

8.1.4.Cevher Binici N, Inal Emiroğlu FN, Resmi H, Ellidokuz H. Serum Brain-derived Neurotrophic Factor Levels among Euthymic Adolescents with Bipolar Disorder Type I.

Noro Psikiyatr Ars. 2016 Sep;53(3):267-271.

8.1.5. Metin Ö, Tufan AE, Cevher Binici N, Saraçlı Ö, Atalay A, Yolga Tahiroğlu A.Executive Functions in Frontal Lob Syndrome: A Case Report. Turk Psikiyatri Derg. 2017 Summer;28(2):135-138.

8.1.6. Binici NC, Güney SA. Epistaxis as an Unexpected Side Effect of Aripiprazole and Risperidone Treatment in Two Children with Two Different Psychiatric Diagnosis. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2017 Oct;27(8):759-760.

8.1.7. Cevher Binici N, Topal Z, Demir Samurcu N, Cansız MA, Savcı U, Öztürk Y, Özyurt G, Tufan AE. Response of Catatonia to Amisulpride and Lorazepam in an Adolescent with Schizophenia. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2018 Mar;28(2):151-152

8.1.8. Bağ Ö, Alşen Güney S, Cevher Binici N, Tuncel T, Şahin A, Berksoy E, Ecevit Ç. Infant colic or early symptom of autism spectrum disorder? Pediatr Int. 2018 Jun;60(6):517-522.

8.1.9. Alşen Güney S, Bağ Ö, Cevher Binici N.An Overview of a Hospital-Based Child Advocacy Center’s Experience from Turkey. J Child Sexual Abusedoi:10.1080/10538712.2018.1483461

8.1.10. Kutlu A,Cevher Binici N. Does increased neutrophil-lymphocyte ratio predict autism spectrum disorder?  Anatolian Journal of Psychiatry ,  doi: 10.5455/apd.296339

8.1.11Cevher Binici N, Alşen Güney S, İnal Emiroğlu FN. Neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios among adolescents with bipolar disorder: A preliminary study. Psychiatry Res. 2018 Aug 17;269:178-182. doi: 10.1016/j.psychres.2018.08.065.

8.1.12  Özyurt G, Binici NC.Increased neutrophil-lymphocyte ratios in depressive adolescents is correlated with the severity of depression. Psychiatry Res. 2018 Oct;268:426-431. doi: 10.1016/j.psychres.2018.08.007.

8.1.13 Cevher Binici N.,Kutlu A. Is ADHD an inflammation-related disorder? Anadolu Psikiyatri Dergisi,  doi 10.5455/apd.5132

8.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

8.3.1. İnal Emiroğlu N., Şentürk B., Cevher N., Çakmakçı H., Çelik T., Çapar AA.,  Ellidokuz H., Baykara HB,  Miral Süha. Amygdala volumes in adolescents with Bipolar Disorder I’’ American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 57th Annual Meeting, New York, Amerika,  Ekim 2010 (Poster)

8.3.2.Cevher N.,  İnal Emiroğlu N., Şentürk B., Resmi H.,  Ellidokuz H., Baykara HB, Miral S. Serum Brain Derived Neurotrophic Factor Levels of Euthmic Turkish Adolescents with Bipolar Disorder I.  American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 57th Annual Meeting, New York,Amerika,  Ekim 2010( Poster )

8.3.3.İnal Emiroğlu N.,, Cevher N, Karabay N., Resmi H.,Çakmakçı Handan,  Şentürk B., Alşen S, Çelik T, Çapar AE.,Ellidokuz H,  Baykara HB., Miral  S.Assesment of Association Between Serum BDNF Levels and Brain Amygala  and  Hippocampus Volumes in Adolescents with Bipolar Disorder I. Ninth İnternational Conference on Bipolar Disorders, Pittsburgh, Amerika, Haziran 2011( Poster)

8.3.4. Kutlu A., Cevher Binici. N. Neutrophil lymphocyte and neutrophil platelet ratios in children with autism spectrum disorders: A preliminary studyCoPedia 4. Word Congress on Controversies in Pediatrics. March 30 – April 1, 2017 Amsterdam, The Netherlands .(Sözel Bildiri)

8.4.4 Özek Erkuran H., Cevher Binici N., Önen Ö., Kutlu A., Balım A., Çakaloz B. Evaluation of disability reports in a children’s hospital: Data of a1-year retrospective chart review.23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions Temmuz 2018 Prag, Çek Cumhuriyeti ( Research Symposium)

8.4. Yazılan uluslar arası/ Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

8.4.1 Cevher Binici N., Alşen S. Çocuk ve Ergende Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi Kitabı ‘’ Yeni bir tanı olarak Yıkıcı Duygudurum Düzenleme Bozukluğu Tanı ve Tedavi ile İlgili Son Bilgiler’’ syf 225-236, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, 2014.

8.4.2 Cevher Binici N.Çocuk ve Ergende Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi Kitabı ‘’Çocuk ve Ergen Bipolar Bozuklukta Sürdürüm Tedavisi’’ syf 237-243, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, 2014.

8.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

8.5.1. Cevher Binici N.,  İnal-Emiroğlu.N. Çocuk ve Ergen Başlangıçlı Bipolar Bozukluğun Farmakolojik Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2016;2(1).

8.5.2.Cevher Binici N., Sevinçok D, Baykara HB.  Çocuk ve Ergenlerde Antipsikotiklerik Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2017;3(1):23-39.

8.5.3.Kutlu A.,Cevher Binici N.Bir bölge çocuk hastanesinde okul öncesi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu prevalansı ve ilaç kullanım sıklığı.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 2017;7(1):15-21. doi:10.5222/buchd.2017.015

8.5.4 Cevher Binici N, Kutlu A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’na Eşlik Eden Yavaş Bilişsel Tempo'nun Klinik Özellikleri. J Contemporary Medicine 2018; 8(3):245-250.

8.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

8.6.1.  Metin Ö,  Tufan AE., Cevher N,, Çelenk N. ‘’Bir ergen olgu nedeniyle frontal lob sendromu’’ 16.Ergen Günleri, Trabzon,  Kasım 2011( Poster)

8.6.2. Tufan AE , Karadayı H, Cevher N., Metin Özge. BTA psikotik bozukluk zemininde gelişen ve amisülpirid ile lorazepam tedavisine yanıt veren katatoni: Ergen bir olgu.16.Ergen Günleri, Trabzon,  Kasım 2011( Poster)

8.6.3.Cevher N., ‘’Mecburi hizmette yedi il, yedi uzman’’ 21.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, Nisan 2011 ( Panelist)

8.6.4Cevher N,, Tufan AE. ‘’Katatonin eşlik ettiği çok erken başlangıçlı şizofreni: Bir olgu sunumu’’. 22.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu, Nisan 2012 (Poster)

8.6.5.  İnal-Emiroğlu N., Baykara HB., Resmi H., Karabay N., Çakmakçı H.,Cevher N, Şentürk B.,  Alşen S., Akay A. ‘’Bipolar bozukluklu ergenlerde serum BDNF düzeyleri ile hipokampal volümler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi’’. 22.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bolu, Nisan 2012 (Sözel bildiri)

8.6.6.Cevher N,’İntihar ve Ergen’’ 3.Çocukluk Çağı Acillerine Yaklaşım Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2013 ( Konuşmacı)

8.6.7  Cevher N, Inal Emiroğlu FN, Resmi H, Ellidokuz H. ,Şahin Ü., Miral S.Bipolar Tip-I Bozukluğu Olan Ergenlerde Serumda Beyinden Köen Alan Nörotrofik Faktör Düzeylerinni Değerlendirilmesi. 20.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Nisan 2010 Bodrum( Sözel Bildiri)

8.6.8. Cevher Binici N.,’Çocukluk çağı ruhsal bozukluklarında etyolojisinde yeni bir açılım ‘’Nörotropin Hipotezi’’.  26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Nisan 2016 (Panelist)

8.6.9Cevher Binici N., Emiroğlu N., Alşen Güney S. Çocukluk ve Ergenlik Başlangıçlı Bipolar Bozuklukta Nötrofil Lenfosit ve Trombosit Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi :Öncül bir Çalışma. 21.Ergen Günleri , Denizli , Aralık 2016( Sözel Bildiri)

8.6.10  Cevher Binici N.,’’Konuşamayan çocuğa yaklaşım’’ Dr.Behçet Uz Kış Okulu, İzmir Aralık 2016 ( Konuşmacı)

8.6.11Cevher Binici N. Sluggish Cognitive Tempo: Different Aspects and Differential Diagnosis of an Underrecognized Psychiatric Situation.27.Uluslararası Katılımlı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Mayıs 2017 İzmir Çeşme ( Panelist)

8.6.12 Cevher Binici N.  Attention Deficit Hyperactivity Disorder and neuroinflammation.27.Uluslararası Katılımlı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Mayıs 2017 İzmir Çeşme ( Panelist)

8.6.13  Cevher Binici N. , Kutlu A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Nötrofil Lenfosit ve Trombosit Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi: Öncül bir çalışma. 54.Ulusal Psikiyatri Kongresi Ekim 2018 İzmir ( Sözel Bildiri)

8.7. Diğer yayınlar

8.8.Uluslararası Atıflar

9.Projeler

9.1. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ‘’Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı’’ 2016-2017, Eğitimci

10.       İdari Görevler

11.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  1. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
  2. Türk Tabipler Derneği
  3. Türkiye Psikiyatri Derneği
  4. Türkiye Bipolar Bozukluklar Derneği
  5.  International Society for Bipolar Disorders ( ISBD)

11.       Ödüller

  • 1-Bipolar Bozukluklar Derneği, Bilimsel Araştırma Proje Destek Ödülü 2009.