T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Anıl ER

Güncelleme Tarihi: 29/04/2019

fotograf_yok.jpg

ÖZGEÇMİŞ

1.         Adı Soyadı                 : Anıl ER           

2.         Doğum Tarihi           : 15 Mayıs 1983        

3.         Unvanı                       : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Acil Yan Dal Uzmanı

4.         Öğrenim Durumu     :

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007

Tıpta uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012

Yan dal Uzmanlık

Çocuk Acil Yan Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı

2016

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : -

Doçentlik Tarihi                      :-

Profesörlük Tarihi                  :-

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri     :Çocukluk Çağı Obezitesinde Chemerin Düzeylerinin Araştırılması - 2012

7.         Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1. Polat S, Camurdan AD, Aksakal N, Agladioglu S, Beyazova U, Sahin F, Atak A, Er A. “Evaluation of perinatal and intrafamilial hepatitis B prevention programmes in a well child clinic: 9-year follow-up study in Turkey” Trans R Soc Trop Med Hyg. 105(4),220-5 (2011).

7.1.2. Derinoz O, Er A. “Inability to walk, disequilibrium, incoherent speech, disorientation following the instillation of 1% cyclopentolate eyedrops: case report” Pediatr Emerg Care. 28(1),59-60 (2012).

7.1.3. Er A, Erdağ TK, Çağlar A, Kümüş Ö, Duman M. “Luc abscess: an extraordinary complication of acute otitis media” Am J Emerg Med.34(1),117.e1-3 (2016).

7.1.4. Çağlar A, Er A, Özden Ö, et al. “Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema in the paediatric emergency department” Hong Kong J Emerg Med.23,42-46 (2016).

7.1.5. Bahado-Singh RO, Graham SF, Han B, Turkoglu O, Ziadeh J, Mandal R, Er A, Wishart DS, Stahel PL. “Serum metabolomic markers for traumatic brain injury: a mouse model” Metabolomics. 12,100:1-12 (2016).

7.1.6. Üzüm Ö, Çağlar A, Küme T, Sayıner A, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Are cytokines and cortisol important predictors fort he severity of pediatric croup: A case control study. Turk J Pediatr. 59(3):281-287 (2017).

7.1.7. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. “Cerebral oxygen saturation monitoring in pediatric cardiopulmonary resuscitation patients in the emergency settings: A small descriptive study” Turk J Pediatr. 59(6):642-647 (2017).

7.1.8. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. “Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients” Turk J Haematol. 35(2):122-128 (2018). 

7.1.9. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. “Early Predictors of Unresponsiveness to High-Flow Nasal Cannula Therapy in a Pediatric Emergency Department” Pediatr Pulmonol.  53(6):809-815 (2018).

7.1.10. Koker A, Arslan G, Özden Ö, Karaarslan U, Er A, Duman M, Köroğlu T. “An intoxication mimicking brain death: baclofen” Acta Neurol Belg. 2018 Sep 8. doi: 10.1007/s13760-018-1012-y. [Epub ahead of print]

7.1.11. Er A, Çağlar A, Kuyum P, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Aksoy BY, Yilmaz D, Arslan N, Duman M. “Unexpected Diagnosis in an Adolescent With Bruises and Ecchymosis: Celiac Disease” Pediatr Emerg Care. 2018 Sep 11. doi: 10.1097/PEC.0000000000001597. [Epub ahead of print]

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1 Çağlar A, Er A, Demirdöver C. “A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun” J Pediatr Emerg Intensive Care Med.  2, 45-48 (2015).

7.2.2. Eroğlu Ü, Ulusoy E, Çağlar A, Akgül F, Er A, Yılmaz D, Duman M. “Kafa travması olan çocuk hastalarda serum S100BB protein düzeyinin yeri” J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2,55-60 (2015). 

7.2.3. Akgül F, Er A, Çelik FÇ, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. “Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi”J Pediatr Emerg Intensive Care Med.  3, 91-96 (2016). 

7.2.4. Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D. “Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis”J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 3, 155-158 (2016). 

7.2.5. Er A, Polat B, Çiçek D, Çağlar A, Köseli EG, Çelik T, Günay İ, Apa H. “Point-of-Care Ultrasound as a Diagnostic Tool for Nutcracker Syndrome in Pediatric Emergency Department” J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 5:75-77 (2018).

7.2.6. Çağlar A, Çelebi Çelik F, Er A, Ulusoy E, Karaarslan U, Akgül F, Çitlenbik H, Bayram B, Yılmaz D, Duman M. “Does Providing Clinical Care for Trauma Patients have a Positive Effect on Physicians’ Perspective on Child Passenger Safety?” J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 5:54-58 (2018)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.3.1. Er A, Çamurdan OM, Bideci A, Emeksiz HC, Çelik N, Döğer E, Yüce Ö, Cinaz P. “Evaluation of serum chemerin levels in childhood obesity” 9th Joint Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 144, Karger, Milan,2013.

7.3.2. Akgul F, Er A, Sari S, Yilmaz D. “The pharyngeal perforation in a child caused by schnorchel” 8th European Congress on Emergency Medicine, Amsterdam, 2014.

7.3.3. Er A, Cicek G, Karakus OZ, Unver B, Yilmaz D. “A Rare Complication of Meckel Diverticulum: Ileal Volvulus” 8th European Congress on Emergency Medicine, Amsterdam, 2014.

7.3.4. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Kume T, Er A, Akgul F, Citlenbik H, Yilmaz D, Oren H. “Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopathy Early After Trauma In Pediatric Patients?” 21st Congress of European Hematology Association Haematologica. Vol 101: 309, Italy, 2016.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4.1. Fidan K, Er A, Büyükkaragöz B, Vargöl E, Memiş L, Söylemezoğlu O. “IgA Nephropathy and Psoriasis in a Child” Turk Neph Dial Transpl.  22 (3), 313-315. (2013).

7.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Er A, Çağlar A, Akgül, Ulusoy E, Karslı E, Yılmaz D, Duman M. Subgaleal Hematomun İlginç Bir Nedeni: Saç Çekme. XII. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015.

7.6.2. Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.3. Çağlar A, Er A, Demirdöver C, Duman M. Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksillofasiyal Yaralanması Olan Bir Çocuk Olgu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.4. Çağlar A, Er A, Ozden O, Karaarslan U, Akgul F, Koroglu T, Duman M. Suda Boğulmaya Bağlı Pulmoner Ödem Gelişen Olgularda Non – invaziv Ventilasyonun Etkinliği. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.5. Çağlar A, Ulusoy E, Kaçar A, Er A, Akgül F, Yılmaz D, Duman M. Atropin Zehirlenmesi ile Maskelenmiş Bir İntrakranial Kanama Olgusu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.6.Akgül F, Karakuş O, Er A, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni: Kist Hidatik Rüptürü. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.7. Akgül F, Er A, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocuklarda Torakoabdominal Yaralanmaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.8. Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D.Nitrat İntoksikasyonuna Bağlı Ciddi Methemoglobinemi Olgusu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.9. Akgül F, Er A, Çelik FÇ, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

7.6.10. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuklarda Hafif ve Orta Derecede Travmatik Beyin Yaralanmasında Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Tekrarının Yeri. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2015

7.6.11. Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu - 2015.

7.6.12. Üzüm Ö, Çağlar A, Küme T, Sayıner A, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Krup Hastalarında Klinik Ağırlığı Belirleyen Etkenler. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim - 2015.

7.6.13. Er A, Çağlar A, Akgül F ve ark. Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi Yanıtsızlığını Belirleyen Faktörler. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2016

7.6.14.Çağlar A, Er A, Ulusoy E ve ark. Beyin Oksijen Saturayonu Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırmada ya da Devam Ettirmede Etkili Bir Yöntem mi?  XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim – 2016

7.6.15. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Sözlü bildirim - 2016

7.7. Diğer yayınlar

8.         Projeler

8.1. Çocuk kardiyopulmoner arest olgularında beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü ile resüsitasyon etkinliği, spontan dolaşımın geri dönmesi ve prognoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi – BAP projesi, 2014.KB.SAG.050

8.2. Kritik hasta çocuklarda beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü, somatik doku oksijen saturasyonu (SrSO2) ve BrSO2/SrSO2 (BSOO) oranının tedavi ve prognozla ilişkisi – BAP projesi, BAP projesi, 2014.KB.SAG.051

8.3. Kafa Travması Geçiren Çocuklarda Serum IGF – 1 Düzeyi ile Nörolojik Hasar İlişkisi – BAP projesi, 2014.KB.SAG.038

8.4 Krup tanısı olan hastalarda, hastalığın ağırlığını belirleyen etkenlerin araştırılması – BAP projesi

           

9.         İdari Görevler

10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

                        Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği

11.       Ödüller

11.1.Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. “ Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” - Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Poster Bildiri Dalında İkincilik Ödülü.

11.2. Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H.“Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri” – 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumunda Sözlü Bildiri Dalında Birincilik Ödülü.

11.3. Er A, Çağlar A, Akgül F ve ark. “Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi Yanıtsızlığını Belirleyen Faktörler” - Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Poster Bildiri Dalında Birincilik Ödülü.

11.4. Çağlar A, Er A, Ulusoy E ve ark. “Beyin Oksijen Saturayonu Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırmada ya da Devam Ettirmede Etkili Bir Yöntem mi?” - Uluslararası katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresinde Çocuk Acil Sözel Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü.

12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015 - 2016

 

Propedötik eğitim

 

14 saat

10

2015 - 2016

 

Acil poliklinik

 

3

10

2015 -2016

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

Non-invaziv Mekanik Ventilasyon ve Yüksek Akışlı Oksijen Cihazının Kullanımı

1 saat

 

45

2015 -2016

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

Çocuklarda Kafa Travmasına Yaklaşım

1 saat

 

30