T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Doç. Dr. Arzu ŞENCAN

Güncelleme Tarihi: 06/09/2018

fotograf_yok.jpg

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı:

ARZU ŞENCAN

Doğum Tarihi:

30 Ağustos 1971

 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Yüksek Lisans

TIP FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

1989-25.06.1995

Tıpta Uzmanlık

Çocuk Cerrahisi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1996-31.05.2002

Doçentlik

Çocuk Cerrahisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

09.04.2015

UZMANLIK TEZİ

Yavru ratlarda hipoksi ile indüklenmiş nekrotizan enterokolit modelinde, sukralfat’ın profilaksi ve tedavi üzerine etkisi (Deneysel). Tez danışmanı: Doç. Dr. İrfan Karaca

 

GÖREVLER

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

S.B. Dr. Behçet Uz ÇocukHastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1996-2002

Uzman

S.B. Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa

2002-2009

Research Fellow

Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Department of Urology, Boston, MA, USA

2009-2009

Uzman

S.B. Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa

2009-2010

Başasistan

S.B. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2010-2012

Research Fellow

Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Department of Urology, Boston, MA, USA

2012-2012

Başasistan

S.B. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2016

Eğitim Görevlisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016- Halen

 

YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER

1

Research Fellow in Pediatric Urological Robotic Surgery, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Department of Urology, July 1- October 1, 2009, USA

2

Research Rotation in Pediatric Urology and Pediatric Robotic Surgery, Harvard Medical School, Boston Childen’s Hospital, Department of Urology, USA, June 1st- August 30th, 2012

 

Observation in Pediatric Urology and Pediatric Robotic Surgery, Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital, Department of Urology, USA, June 1st-August 30th, 2012

PROJEDE YAPTIĞI GÖREVLER

 

PROJE GÖREVİ

ÇALIŞMA

1.

Proje Yöneticisi

Yavru ratlarda hipoksi ile indüklenmiş nekrotizan enterokolit modelinde, sukralfat’ın profilaksi ve tedavi üzerine etkisi

2.

Proje Yürütücüsü

Evaluation of the natural history of mild antenatal hydronephrosis

3.

Proje Yürütücüsü

Evaluation of tissue viabiliy of ureteropelvic anastomosis using ICG tissue perfusion

4.

Proje Yürütücüsü

Comparision of the learning curves and frustration level in performing laparoscopic and robotic training skills

5.

Proje Yürütücüsü

Evaluation of novel surgical techniques for biliary tract reconstruction using fluoresacence imaging

6.

Proje Yöneticisi

Çocuklarda akut apandisit tanısı koymada Alvarado, Eskelinen, Lintula ve Ohmann skorlarının güvenilirliğinin değerlendirilmesi

7.

Proje Yöneticisi

Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü’nün Endoskopik Tedavisinde Poliakrilat Polialkol Kopolimer’in Erken Dönem Sonuçları

8.

Proje Yöneticisi

Vezikoüreteral reflü’de üç farklı ajan ile endoskopik enjeksiyon tedavisi sonrasında yapılan açık üreteroneosistostomi

9.

Proje Yöneticisi

Primer Vezikoüreteral Reflü Olgularının Klinik Seyirlerinde Distal Üreter Çap Oranının Prognostik Değeri

10.

Proje Yürütücüsü

Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisinde kullanılan Poliakrilat Polialkol Kopolimer ve Dextranomer- Hyaluronik asid sonuçlarının karşılaştırması

11.

Proje Yürütücüsü

Erken ve geç yaşta tanı konan posterior üretral valvli hastaların karşılaştırması

İDARİ GÖREVLER

 

Hastane Kalite Kontrol Komite Üyeliği ( Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa)

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ,Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Akademik Kurul Üyeliği ve Sekreterliği

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Çocuk Ürolojisi Derneği

BİLİMSEL GÖREVLER

1. I. Ulusal Katılımlı Pediatri ve ageriatri El Ele Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, 28-30 Mayıs 2010, Manisa

2.ASPU &WOFAPSU 2010 , Oturum Başkanlığı, 27-29 Kasım 2010, İstanbul

3. Robotik Cerrahi ve Pediatrik Üroloji’deki Yeri Sempozyumu Oturum Bakanlığı, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 9 Haziran 2014, Manisa

4. . Robotik Cerrahi ve Pediatrik Üroloji’deki Yeri Sempozyumu Sekreterliği, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 9 Haziran 2014, Manisa

5. Advances in Urology Dergisi Danışma Kurulu üyeliği

6. Balkan Medical Journal Dergisi Danışma Kurulu üyeliği

7. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi Danışma Kurulu üyeliği

BURS VE ÖDÜLLER

Sağlık Bakanlığı Yurdışı Eğitim Bursu, 2009

Pediatrik Üroloji Derneği Yurtdışı Çocuk Ürolojisi Eğitimi Destek Bursu, 2012

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TUBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde maddi teşvik ödülü, 01.02.2001

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TUBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde maddi teşvik ödülü, 08.02.2001

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TUBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde maddi teşvik ödülü, 12.03.2001

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TUBİTAK) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde maddi teşvik ödülü, 07.05.2002

VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Teo. Saat

Uyg Saat

Öğrenci Sayı

 

2010-2011

Güz

Çocuk Ürolojisi’nde Robotik Cerrahi

2

16

7

 

2011-2012

İlkbahar

Çocuklarda Karın Ağrısı

2

16

6

 

2012-2013

Güz

Çocuklarda Travmaya Yaklaşım

2

16

6

 

2013-2014

Güz

Nekrotizan Enterokolit

2

16

6

 

2014-2015

İlkbahar

Çocuk Cerrahisi’nde Laparoskopi

2

16

6

ESERLER

 

A.
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1.

Şencan A, Karaca İ, Şencan AB, Mir E. Inguinoscrotal Hematocele of Newborn. Turk J Pediatr 2000 42(1): 84-6 (Review)

A2.

Karaca İ, Şencan A, Ortaç R, Şencan AB, Mir E. Teratoid Wilms' Tumor: A Case Report. Turk J Pediatr 2000; 42(3): 242-5

A3.

Şencan A, Mir E, Karaca İ, Akçora B, Şencan A, Özer E. Effects of intrinsic denervation on intestinal morphology in rats with short-bowel syndrome. Pediatr Surg Int 2000; 16(8); 554-8

A4.

Şencan A, Mir E, Şencan AB, Ortaç R. Intrascrotal Paratesticular Rhabdomyoma: A Case Report. Acta Paediatr 2000; 89(8): 1020-12

A5.

Karaca İ, Şencan A, Şencan A, Aktaş S, Mir E. Biliary atresia of type I cyst: differential diagnosis from choledochal cyst. Turk J Gastroenterol 2000; 11(3): 252-4

A6.

Şencan A, Mir E, Karaca İ, Günşar C, Şencan A, Ortaç R. Antero-lateral rectal duplication: case report. Turk J Gastroenterol 2001; 12(2): 165-7

A7.

Şencan A, Akçora B, Mir E, Şencan AB, Günşar C, Arslan O, Özer E. Does ileal reverse segment in rats with short bowel syndrome change intestinal morphology? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34(2):165-8

A8.

Şencan A, Mir E, Karaca İ, Günşar C, Şencan AB, Topçu K. Pyloric atresia associated multiple intestinal atresias and pyloro-choledochal fistula. J Pediatr Surg 2002; 37(8):1223-4

A9.

Şencan AB, Şencan A, Aktaş S, Habif S, Kabaroglu C, Parıldar Z, Karaca I. Treatment and Prophylaxis with Sucralfate Ameliorates Hypoxia/Reoxygenation-Induced Intestinal Injury in Pup Rats. Med Sci Monit 2005; 11(4): BR126-30

A10.

Nguyen TH, Şencan A, Silva A, Carvas FA, Bauer SB. Urodynamic Studies are Recommended in Children With Central Nervous System Tumors Regardless of Location. J Urol 2010; 184(6):2516-20

A11.

Şencan A, Yıldız M, Malik E, Hoşgör M. A new variation of urethral duplication. Urology 2013; 82(2):451-3

A12.

Şencan A, Uçan B, Evciler H, Serdaroğlu E, Hoşgör M. Early Results of Endoscopic Treatment of Vesicoureteral Reflux with Polyacrylate Polyalcohol Copolymer. Urol Int 2014, 92(2): 219-22

A13.

Şencan A, Aksoy N, Yıldız M, Okur O, Demircan Y, Karaca İ. The evaluation of the validıty of Alvarado, Eskelinen, Lintula and Ohmann scoring systems in diagnosing acute appendicitis in children. Pediatr Surg Int 2014, 30(3):317-21

A14.

Şencan A, Şencan A, Minnillo BJ, Nguyen HT. Analysis of the perfusion at the anastomotic line with fluorescent molecular imaging after augmentation ileocystoplasty performed by open and robot-assisted laparoscopic surgery. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2014, 34(3): 328-333

A15.

Şencan A, Yıldırım H, Hoşgör M. A rare cause of abdominal mass in childhood: Omental mesenchymal myxoid tumor. J Pediatr Surg Case Report 2014,2: 489-491

A16.

Şencan A, Carvas F, Hekimoğlu IC, Caf N, Şencan A, Chow J, Nguyen HT. Urinary tract infection and vesicoureteral reflux in children with antenatal mild hydronephrosis. J Pediatr Urol10(6): 1008-13, 2014

A17.

Şencan A, Yıldırım H, Ozkan KU, Uçan B, Hoşgör M. Open ureteroneocystostomy after failed endoscopic injection with three different bulking agents for the treatment of vesicoureteral reflux. J Pediatr Surg 49(11): 1652-5, 2014

A18.

Şencan A, Yıldırım H, Ozkan KU, Uçan B, Karkıner A, Hoşgör M. Late ureteral obstruction after endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with polyacrylate polyalchohol copolymer. Urology 84(5): 1188-1193, 2014

A19.

Şencan A, Şencan A, Günşar C, Çayırlı H, .Neşe N. A rare cause of glans penis masses in childhood: Fibroepithelial polyp. J Indian Assoc Pediatr Surg. 20(1): 42-4, 2015


A20.

Passerotti CC, Franco F, Bissoli JC, Tiseo B, Oliveira CM, Buchalla CA, Inoue GN, Sencan A, Sencan A, do Pardo RR, Nguyen HT. Comparison of the learning curves and frustration level in performing laparoscopic and robotic training skills by experts and novices. Int Urol Nephrol. 47(7):1075-84, 2015


A21.

Şencan A, Gridley C, Nguyen H, ŞencanA.A New Surgical Technique and Intraoperative Flourescent Molecular Imaging for Biliary Reconstruction. Journal ofExperimental and Clinic Medicine 2016;33(1):27-29

A22.

Uçan AB, Temir G, Şencan A, Karkıner A, Evciler H. Minimal invasive theurapeutic approaches in nonvascular fourth grade renal trauma in children. Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg2016;22(4): 374-378

A23.

Şencan A, Genişol İ, Hoşgör M. Button battery ingestion in children. Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg 2017;23(4):306–310

A24.

Şencan A, Özdemir G, Erikçi V, Hoşgör M. Isolated Fallopian Tube Torsion in Children; Is Salpingectomy Necessary? West Indian Medical Journal 2016 (kabul)

A25.

Devrim İ, Kara A, Düzgöl M, Karkıner A, Bayram N, Temir G, Şencan A, Sorguç Y, Gülfidan G, Hoşgör M. Burn-associated bloodstream infections in pediatric burn patients: Time distribution of etiologic agents. Burns 2017 Feb; 43(1): 144-148

 

B.
ULUSLARARASl BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

 

B1.
Şencan A, Mir E, Şencan AB, Akçora B, Günşar C, Karaca İ. Effects of selective myenteric plexus destruction to the intestinal adaptation in short bowel syndrome. 6th Southeast European Symposium of Paediatric Surgery, May 22-23, 1998, Graz, Austria

 

B2.
Şencan A, Karaca İ, Günşar C, Şencan A, Süzek D, Mir E. Empyema in Childhood. Third congress of Mediterranean Association Pediatric Surgeons (MAPS) 12-15 October, 2000 Corfu, Greece

 

B3.
Şencan A, Karaca İ, Şencan A, Günşar C, Etensel B, Mir E. Congenital duodenal obstruction: an 8-year review. Third congress of Mediterranean Association Pediatric Surgeons (MAPS) 12-15 October, 2000 Corfu, Greece

 

B4.
Şencan A, Karaca İ, Şencan A, Topçu K, Mir E. Pyloric atresia associated multiple intestinal atresias and pyloro-choledochal fistula. Third congress of Mediterranean Association Pediatric Surgeons (MAPS) 12-15 October, 2000 Corfu, Greece

 

B5.
Şencan AB, Karaca I, Şencan A, Aktaş S, Kabalıoğlu C, Bayındır O. The effect of sucralfate on the management and prophylaxis of hypoxia-induced necrotizing enterocolitis in pups rats. British Association of Paediatric Surgeons XLIX Annual International Congress, 23rd –26th July 2002, Cambridge, UK

 

B6.
Şencan A, Şencan AB, Gümüştekin M, Gelal A, Günşar C, Özer E, Mir E. Effects of amnio-allantoic fluid exchange on bowel contractility in the chick embryos with gastroschisis, UK British Association of Paediatric Surgeons XLIX Annual International Congress, 23rd –26th July 2002, Cambridge UK.

 

B7.
Waissbluth AS, Sencan A, Bauer S, Nguyen H. Variability in Urodynamic Findings in Children with Central Nervous System Tumors: Tumor Location Does Not Predict Bladder Outcome. 1st World Congress of Pediatric Urology, San Francisco, California, USA

 

B8.
Şencan A, Günşar C, Baytur Y, Şencan A, Mir E. Antenatally diagnosed epigastric heteropagus twins. WOFAPS Annual Meeting Updates in Pediatric Surgery: Contraversies and Advances. 22-25 September, 2011 Tuzla, Bosna and Herzegovina

 

B9.
Şencan A, Karkıner A, Temir G, Yıldız M, Özkan O, Karaca İ. A rare form of urethral duplication: accessory urethra. WOFAPS Annual Meeting Updates in Pediatric Surgery: Contraversies and Advances. 22-25 September, 2011 Tuzla, Bosna and Herzegovina

 

B10.
Şencan A, Şencan A, Günşar C, Çayırlı H, Neşe N. A rare cause of glanular masses in childhood: Fibroepithelial polyp. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS) 13-16 October, 2013, Berlin, Germany

 

B11.
Şencan A, Şencan A, Carvas F, Chow J, Nguyen HT. The clinical outcome of children with antenatal mild hydronephrosis. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS) 13-16 October, 2013, Berlin, Germany

 

B12.
Şencan A, Uçan B, Evciler H, Serdaroğlu E, Hoşgör M. Early results of endoscopic treatment of vesicouretera reflux with polyacrylate polyalchohol copylymer. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS) 13-16 October, 2013, Berlin, Germany

 

B13.
Şencan A, Yıldız M, Atacan Ö, Hoşgör M. A rare cause of abdominal mass in childhood: Omental mesenchymal myxoid tumor. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS) 13-16 October, 2013, Berlin, Germany

 

B14.
Şencan A, Aksoy N, Yıldız M, Okur Ö, Karkıner A, Padar G, Karaca İ. The evaluation of the validity of Alvarado, Eskelinen, Lintula and Ohmann scoring systems in diagnosing acute appendicitis in children. 4th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS) 13-16 October, 2013, Berlin, Germany

 

B15.
Şencan A, Özdemir G,Özkan KU. Çocukluk çağında safrasız kusmaların nadir bir nedeni: preduodenal portal ven ve anüler pankreas birlikteliği. 1. Uluslararası Lisnsüstü Eğitim Kongresi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 12-14 Mayıs 2016

 

B16.
Şencan A, Payza AD, Özkan KU. Alt üriner sistem disfonksiyonu ve böbrek fonksiyon kaybının eşlik ettiği bilateral vezikoüreteral reflü’ye yol açan distal hipospadias: olgu sunumu. 1. Uluslararası Lisnsüstü Eğitim Kongresi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 12-14 Mayıs 2016

 

B17.
Şencan A, Özdemir G, Payza D. Vajende nadir görülen yabancı cisim: disk pil. 2 Uluslararası Lisnsüstü Eğitim Kongresi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 12-14 Mayıs 2017

 

B18.
Şencan A, Öztürk Ş, Badem H, Ergin M, Karkıner A, Özkan U. Çocukluk çağında mesane trigonunda saptanan ektopik prostat dokusu. 2 Uluslararası Lisnsüstü Eğitim Kongresi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 12-14 Mayıs 2017

 

B19.
Şencan A, Özdemir G, Özkan U,Uçan B, Hoşgör M. Çocuklarda vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisinde poliakrilat polialkol kopolimer ve dekstranomer/hyaluronik asid sonuçlarının karşılaştırması. 2 Uluslararası Lisnsüstü Eğitim Kongresi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 12-14 Mayıs 2017

 

D.
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

D1.

Şencan A, Mir E, Karaca İ, Akçora B, Özer E, Şencan AB. Selektif myenterik pleksus destrüksiyonunun barsak morfolojisi ve adaptasyon üzerine etkisi. Clin Exp Surg 1999; 7(3): 131-136

 

D2.

Şencan A, Yılmaz Ö, Dilşen Ş, Neşe N, Şencan A, Tunçyürek Ö, Özkol M. Kronik Karın Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Bağırsak Duplikasyonu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2006; 15:129-131

 

D3.

Şencan A, Şencan A. Reflü nefropatisinin patogenezi ve sitokinlerin önemi. Yeni Üroloji Dergisi 2006; 2:11-14 (Derleme)

 

D4.

Şencan A, Şencan A. Yenidoğan Döneminde Akut Apendisit. Sağlıkta Birikim Dergisi (Yenidoğanın Gastrointestinal Sistem Cerrahi Acilleri, Özel sayı) 2006; 1(3): 35-36 (Derleme)

 

D5.

Şencan A. Nekrotizan Enterokolitte Cerrahi Tedavi. Sağlıkta Birikim Dergisi (Yenidoğanın Gastrointestinal Sistem Cerrahi Acilleri, Özel sayı) 2006; 1(3):32-34 (Derleme)

 

D6.

Şencan A. Akut Skrotum. Sağlıkta Birikim Dergisi (Çocukluk Çağı Nefro-Ürolojik Acilleri) 2010; 1 (6): 50-52

 

D7.

Şencan A. Posterior Üretral Valv. Sağlıkta Birikim Dergisi (Çocukluk Çağı Nefro-Ürolojik Acilleri) 2010; 1 (6): 54-56

 

D8.

Şencan A, Şencan A. Minimal invaziv cerrahide varılan son nokta: Robotik cerrehi ve pediatrik üroloji uygulamaları. Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi 2010; 1(2): 41-46 (Derleme)

 

D9.

Şencan A, Şencan A, Aşçı A, Ünden C. Perineal yerleşimli ektopik testis. Türk Çocuk Üroloji Bülteni 2010; 2(4):117-118

 

D10.

Şencan A, Şencan A, Taneli C, Günşar C, Genç A, Ayhan S, Mir E. Erken postoperative ince barsak obstrüksiyonu, postoperative adinamik ileusdan farklı bir klinik antitedir.İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi 2011; 1(2):79-83

 

D11.

Şencan A, Malik E, Hoşgör M. Poliorşik testis: Orşiopeksi mi? Orşiektomi mi? Çocuk Cerrahi Dergisi 2011; 25(2-3): 66-69

 

D12.

Şencan A, Yücetürk A, Serter S. Çocukluk çağı yumuşak doku kitlelerinin nadir bir nedeni: Kist Hidatik. Çocuk Cerrahi Dergisi 2011; 25(2-3):43-45

 

D13.

Şencan A, Şencan A. Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi. Yeni Üroloji Dergisi 2014, 9(1): 75-80 (Derleme)

 

D14.

Şencan A, Çayırlı H, Şencan A. Sünnet Teknikleri. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, 2(4):86-90

 

D15.

Şencan A, Özdemir G, Özkan KU. Çocukluk çağında safrasız kusmaların nadir bir nedeni: Preduodenal portal ven ve anüler pancreas birlikteliği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, 4(1):78-80

 


D16.

Şencan A, Çayırlı H, Şencan A. Hinman ve Ochoa sendromu. Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel sayı, 2016;6(2): 55-60

D17.

Şencan A. Günümüzde Çocuk Cerrahisinde Robotik Cerrahinin Yeri ve Gelecek için Perspektifler. Çocuk Cerrahisi Dergisi, Çocuklarda Minimal İnvazif Girişimler" konulu özel sayısı, 2016;30:277-282


D18.

Şencan A, Özdemir G. Çocuklarda ateş yüksekliğinin nadir bir nedeni: Psoas absesi. CelalCelal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2016, 2(5):157-160

D19.

Şencan A, Payza D, Özkan KU. Alt üriner sistem disfonksiyonu ve böbrek fonksiyon kaybının eşlik eşlik ettiği bilateral vezikoüreteral reflüye yol açan distal hipospadias; olgu sunumu. Celal Bayar Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016, S1: 323

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER
E1.

Şencan AB, Şencan A, Karaca İ, Mir E. Biliary atresia of cyst type I: A case report: XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim, 1998, Antalya

E2.

Şencan AB, Şencan A, Karaca i, Mir E. Neonatal inguinoscrotal hematocele: XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim, 1998, Antalya

E3.

Şencan A, Günşar C, Karaca İ, Şencan AB, Mir E. Intrascrotal paratesticular rhabdomyoma: A case report. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-29 Eylül, 1999, Antalya

E4.

Süzek D, Altıntoprak Z, Günşar C, Karkıner A, Şencan A, Karaca İ, Mir E. Çocuklarda kist hidatik hastalığında tedavi yaklaşımları. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-29 Eylül, 1999, Antalya

E5.

Şencan A, Günşar C, Süzen A, Şencan AB, Etensel B, Karaca İ, Mir E. Konjenital duodenal obstrüksiyon: 8 yıllık deneyim. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim, Kemer, 2000 Antalya

E6.

Şencan A, Günşar C, Süzek D, Şencan AB, Karaca İ, Mir E. Çocukluk çağı ampiyemi. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim, Kemer, 2000 Antalya

E7.

Altıntoprak Z, Utku M, Süzek D, Şencan A, Karaca İ. Yanıklı hastalarda mepitel-povidon iyot uygulaması ile povidon iyot debritman uygulamasının karşılaştırılmalı sonuçları. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim, Kemer, 2000 Antalya

E8.

Altıntoprak Z, Süzek D, Şencan A, Utku M, Topçu K, Karaca İ. Akciğer kist hidatiğinin albendazol ile tedavisi. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim, Kemer, 2000 Antalya

E9.

Karaca İ, Uçan B, Şencan A, Altıntoprak Z, Süzen A. Ender görülen gastrointestinal duplikasyonlar: 4 olgu sunumu. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim, Kemer, 2000 Antalya

E10.

Karaca İ, Uçan B, Süzek D, Özdamar A, Şencan A, Kurtuluş Ş, Hoşgör M. Çocukluk çağı akciğer kist hidatik hastalığında tıbbi tedavinin etkinliği. XIX. ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Antalya

E11.

Karaca İ, Uçan B, Fesçekoğlu O, Topçu K, Şencan A, Temir G, Evciler H, Hoşgör M. Çocukluk çağı akciğer apselerinde tedavi 12.yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması. XIX. ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-113.1 Ekim 2001, Antalya

E12

Şencan A, Şencan A, Aktaş S, Kabaroğlu C, Habif S, Karaca İ. 14.Yavru ratlarda hipoksinin indüklediği intestinal hasarlanmada sukralfatın tedavi ve pr15.ofilaksi üzerine etkisi. XX: Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin

E13

Şencan A, Şencan A, Dilşen Ş, Yılmaz Ö, Günşar C, Genç A, Taneli C, Mir E. 17.Erken postoperatif ince barsak obstrüksiyonu, postoperatif adinamik ileustan farklı bir18. klinik antitedir. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep

E14

Şencan A, Günşar C, Aşçı A, Mir E, Şencan A. Perineal yerleşimli ektopik testis. Ege20. Üniversitesi Tıp Fakültesi 50. Pediatri Günleri, 1-4 Nisan 2009, İzmir

E15

Şencan A, Şencan A, Silva AD, Stuart B, Nguyen HT. Santral sinir sistemi tümörlü çocuklarda ürodinamik bulgulardaki değişkenlik: tümör lokalizasyonu mesane sonuçlarını etkilemez. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 8-10 Nisan, 2010, İzmir

E16

Karkıner A, Akgüner M, Temir G, Diniz G, Aksoy N, Dursun A, Okur Ö, Öztürk C, Yıldız M, Şencan A, Evciler H, Uçan B, Arslan O, Karaca İ. 2005-2010 Yılları Arasında Yanık Ünitesinde İzlenen Hastalarımız: Demografik Veriler. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi & II. Ulusal Pediatrik Üroloji ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongreleri, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul

E17

Karkıner A, Okur Ö, Temir G, Erikçi V, Dursun A, Yıldız M, Aksoy, Demircan Y, Örnek Y, Genişol İ, Arslan OA, Evciler H, Uçan B, Şencan A, Süzek D, Hoşgör M. Çocuklarda akciğer rezeksiyonları. 12 yıllık deneyimimiz. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara

E18

Şencan A, Aksoy N, Yıldız M, Dursun A, Örnek Y, Demircan Y, Karkıner A, Temir G, Evciler H, Hoşgör M. Çocuklarda akut apandisit tanısı koymada Alvarado, Eskelinen, Lintula ve Ohmann skorlarının güvenilirliğinin değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara

E19.

Erikçi V, Örnek Y, Dursun A, Aksoy N, Okur Ö, Yıldız M, Karkıner A, Temir G, Özbilek D, Evciler H, Arslan O, Uçan B, Şencan A, Hoşgör M. Çocuklukçağı kistik lenfanjiomlarda intralezyoner bleomisin tedavisi. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara

E20.

Özbilek D, Arslan O, Erikçi V, Örnek Y, Genişol İ, Karkıner A, Temir G, Evciler H, Uçan B, Şencan A, Dursun A, Okur Ö, Yıldız M, Aksoy N, Demircan Y, Hoşgör M. Pediatrik elektrik yanıkları. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara

E21.

Uçan B, Evciler H, Arslan O, Serdaroğlu E, Şencan A, Yıldız M, Aksoy N, Demircan Y, Hoşgör M. Çocuklarda Konjenital Mesane Divertiküllerine Yaklaşım. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa

E22.

Uçan B, Evciler H, Özbilek DS, Şencan A, Okur Ö, Dursun A, Örnek Y, Hoşgör M. Çocuklarda Üreteroskopik Taş Tedavisi. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa

E23.

Şencan A, Karkıner A, Temir G, Yıldız M, Ergin M, Hoşgör M. Üretral Duplikasyonun Nadir Bir Formu: Aksesuar Üretra. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa

E24.

Şencan A, Evciler H, Dursun A,Ergin M, Hoşgör M. İnguinal Herni Operasyonu’nda İnsidental Poliorşidim Olgusu. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa

E25.

Şencan A, Uçan B, Evciler H, Arslan O, Temir G,Erikçi V, Karkıner A, Serdaroğlu E, Hoşgör M. Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Yeni Bir Endoskopik Enjeksiyon Materyalinin Erken Dönem Sonuçları. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 05-07 Nisan 2012, Bursa

E26.

Şencan A, Şencan A, Carvas F, Chow J, Nguyen HT. Hafif antenatal hidronefrozlu çocukların klinik seyri. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya

E27.

Şencan A, Uçan B, Evciler H, Serdaroğlu E, Hoşgör M. Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü’nün Endoskopik Tedavisinde Poliakrilat Polialkol Kopolimer’in Erken Dönem Sonuçları.VUR 2013 Çalıştayı, 29 Eylül-1 Ekim 2013, İstanbul

E28.

Şencan A, Yıldırım HT, Uçan B, Karkıner A, Hoşgör M, Özkan KU. Vezikoüreteral reflü’nün poliakrilat polialkol kopolimer (Vantris) ile endoskopik enjeksiyon tedavisi sonrası görülen ureter obstrüksiyonu.V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi,16-19 Nisan 2014, Kemer, Antalya

E29.

Şencan A, Yıldırım HT, Uçan B, Karkıner A, Hoşgör M, Özkan KU. Vezikoüreteral reflü’de uygulanan enjeksiyon tedavisi sonrasında yapılan açık cerrahi başarısını etkiler mi? V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Kemer, Antalya


E30.

Uçan AB, Şencan A, Karkıner A, Temir G, Özkan KU, Hoşgör M. Üreteropelvik darlık olgularında erken yaştaki cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. V. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Kemer, Antalya

E31.

Şencan A, Şencan A, Gridley C, Nguyen HT. Bilier rekonstrüksiyon için yeni bir teknik ve intraoperative floresan moleküler görüntüleme. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

E32.

Karkıner A, Öztürk Ş, Genişol İ, Demircan Y, Örnek Y, Özdemir GB, Payza AD, Ata A, Şencan A, Atacan Ö, Ergin M, Özkan KU. Antenatal tanılı konjenital akciğer patolojili asemptomatik bir yenidoğan. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

E33.

Karkıner A, Öztürk Ş, Karkıner CŞ, Genişol İ, Demircan Y, Örnek Y, Özdemir GB, Payza AD, Ata A, Şencan A, Atacan Ö, Özkan KU. Geç tanılı Bochdalek hernisi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

E34.

Karkıner A, Öztürk Ş, Genişol İ, Demircan Y, Örnek Y, Özdemir GB, Payza AD, Ata A, Şencan A, Atacan Ö, Özkan KU. Nadir bir alt gastrointestinal sistem kanama nedeni. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

E35.

Hoşgör M, Demircan Y, Serdaroğlu E, Uçan B, Erikçi V, Temir G, Şencan A, Örnek Y, Yılmaz E, Payza D, Özdemir G, Ata A. Cerrahi tedavi uygulanmış ve konservatif izlenmiş üreteropelvik bileşke darlığı olgularının geriye dönük incelenmesi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon

E36.

Şencan A, Öztürk Ş, Yıldırım H, Uçan B, Karkıner A, Özbilek D, Oayza D, Hoşgör M, Özkan KU. Vezikoüreteral reflünün poliakrilat polialkol kopolimer /Vantris) ile endoskopik enjeksiyon tedavisi sonrasında görülen üreter obstrüksiyonu oranlarının aynı seride zamanla artışı.6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Diyarbakır

E37.

Şencan A, Sencan A, Passerotti C, Franco F, Bissoli J, Tiseo B, Oliveira C, Buchalla C, Inoue G, , Pardo R, Nguyen H. Laparoskopide tecrübeli ve tecrübesiz cerrahların laparoskopik ve robotik cerrahi becerilerinin öğrenme eğrilerinin ve endişe düzeylerinin karşılaştırılması. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

E38.

Şencan A, Özdemir G, Atacan Ö, Karkıner A,Öztürk Ş, Özkan KU. Çocukluk çağında safrasız kusmaların nadir bir nedeni: preduodenal portal ven ve anüler pankreas birlikteliği. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

E39.

Şencan A, Payza D, Genişol İ, Öztürk Ş, Okay T, Karkıner A, Atacan Ö, Özkan KU. Alt üriner sistem disfonksiyonu ve böbrek fonksiyon kaybının eşlik ettiği bilateral vezikoüreteral reflü’ye yol açan distal hipospadias: olgu sunumu. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

E40.

Karkıner A, Şencan A, Malbora N, Karkıner CŞ, Bahçeci S, Devrim İ, Kara A, Öztürk Ş, Atacan Ö, Temir G, Uçan B, Özbilek D, Erikçi V, Höşgör M, Özkan U. Kronik ampiyem olgularımızda plevral dekortikasyon sonuçlarımız. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

E41.

Genişol İ, Şencan A, Erikçi V, Karkıner A, Atacan Ö, Öztürk Ş, Uçan B, Özbilek D, Temir G, Hoşgör M, Özkan KU. Çocuklarda özefageal yerleşimli disk pil yutmaları. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

E42.

Genişol İ, Erikçi VS, Şencan A, temir >G, Uçan B, Özbilek D, Karkıner A, Atacan Ö, Öztürk Ş, Hoşgör, M, Özkan KU. Çocukluk çağı orofaringeal ve özefageal yabancı cisimlerde yönetim: bir çocuk hastanesi deneyimi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

E43.

Malbora N, Karkıner A, Şencan A, Kara A, Bayram N, Devrim İ, Öztürk Ş, Atacan Ö, Bahçeci S, Karkıner CŞ, Özkan U. Kronik ampiyem nedeniyle dekortikasyon yapılan hastalar ve tüberküloz ilişkisi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

E44.

Karkıner A, Şencan A, Genişol İ, Özdemir G, Öztürk Ş, Atacan Ö, Ergin M, Özkan U.Plevral kitle ön tanılı supradiafragmatik heterotopik karaciğer dokusu: olgu sunumu. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

E45.

Payza AD, Malbora N, Polatdemir K, Karkıner A, Şencan A, Hoşgör M, Oral A. % 20 ve üzeri yanıklarda cerrahi tedavi. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E46.

Polatdemir K, Karkıner A, Özdemir GB, Şencan A, Oral A. Uzun aralıklı özofagus atrezisinde gastrik transpozisyon: iki olgu sunumu. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E47.

Şencan A, Özdemir G, Karkıner A, Payza A. Vajende nadir görülen yabancı cisim: Disk pil. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E48.

Malbora N, Polatdemir K, Karkıner ÖA, Şencan A, Oral A. Sürrenal adenomu taklit eden ektopik dalak: olgu sunumu. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E49.

Şencan A, Özdemir G, Erikçi V, Atacan Ö, Hoşgör M. Çocuklarda izole tubal torsiyon; Salfinjektomi gerekli mi? 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E50.

Polatdemir K, Çakır Y, Genç S, Demirağ B, Şencan A, Karkıner A, Oral A. Nadir bir olgu: Ekstrarenal Wilm’s. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E51.

Malbora N, Polatdemir K, Boztaş AE, Şencan A, Höşgör M, Oral A. Yüzde yirmi ve üzeri yanığı olan hastalarda Versajet ile eskarektomi ve greft uygulamaları. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E52.

Payza AD, POlatdemir K, Şencan Ai Karkıner Ai Oral A. Açık Nissen sonrası beklenmeyen komplikasyon: yaygın abdominal ciltaltı amfizem. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E53.

Özdemir G, Şencan A, Badem H, Uçan B, Özbilek D, Hoşgör M, Özkan KU. Erken ve geç yaşta tanı konan posterior üretral valvli hastaların karşılaştırması. 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E54.

Şencan A, Özdemir G, Özkan KU, Uçan B, Özbilek D, Hoşgör M. Çocuklarda vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisinde poliakrilat polialkol kopolimer ve dextranomer/hyaluronik asis sonuçlarının karşılaştırması. 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E55.

Şencan A, Öztürk Ş, Badem H, Ergin M, Karkıner A, Özkan KU. Çocukluk çağında mesane trigonunda saptanan ektopik prostat dokusu. Şencan A, Öztürk Ş, Badem H, Ergin M, Karkıner A, Özkan KU. 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC

E56.

Boztaş AE, Polatdemir K, Şencan A, Atacan Ö, Karkıner A, Oral A. Pediatrik Distal Üreter Taşlarında Doksazosinin Güvenli Kullanımı. VIII. Ulusal Pediatrik Ürooji Kongresi, 2528 Mayıs 2017, Antalya

E57.

Karkıner A, Boztaş AE, Altınok V, Atacan Ö, Polatdemir K, Şencan A,Oral A. Sünnet Komlikasyonunda Serbest Deri Grefti Uygulaması: Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Pediatrik Ürooji Kongresi, 25-28 Mayıs 2017, Antalya

E58.

Boztaş AE, Polatdemir K, Çakır Y, Karkıner A, Atacan Ö, Şencan A, Oral A. Nadir görülen bir olgu: Duplikasyon kistini taklit eden konjeniytal pankreas kisti. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne

E59.

Payza AD, Serdaroğlu E, Hoşgör M, Şencan A. Distal Üreter Çap oranı Vezikoüreteral Reflü’nün Klinik Seyri ve Uygulanan Endoskopik Enjeksiyon Tedavisinin Başarısında Öngörü Değerine Sahip Mi? 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana

E60.

Karkıner ÖA, Boztaş AE, Akar ÖÖ, Atacan Ö, Polatdemir K, Şencan A, Oral A. Sünnet Komplikasyonlarında Tam Kat Deri grefti Uygulama. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana

E61.

Uçan B, Şencan A, Sönmez G, Okur Ö, Temir ZG, Öztürk M. Çift Toplayıcı Sistem Üreterosel Olgularında Alt Üriner Sistem Rekonstrüksiyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana

E62.

Akar ÖÖ, Boztaş AE, Şencan A, Atacan Ö, Karkıner ÖA, Polatdemir K, Oral A. Testis Torsiyonu Tanısında Dopler USG ve Fizik Muayenenin Önemi. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana

E63

Şencan A, Boztaş AE, Akar ÖÖ, Karkıner ÖA, Atacan Ö, Evciler H, Oral A. Poliorşik Testis Olgularına Yaklaşım: İki olgu. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana

E64.

Şencan A, Doğdu B, Akar ÖÖ; Boztaş AE, Atacan Ö, Evciler H, Karkıner ÖA, Oral A. Nadir Görülen Bir Olgu: Herni Kesesi İçinde Uterus, Bilateral Tuba ve Overlerin Yer Aldığı Kız Hasta. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana

E65.

Atacan Ö, Akar ÖÖ; Boztaş AE, Şencan A, Karkıner ÖA, Evciler H, Oral A. Nadir Görülen Bir Olgu: Amyand Herni. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, TOPLANTI, SEMİNER VE SEMPOZYUMLAR

 

1.

Türk Kardiyoloji Derneği İnvaziv Kardioloji Çalışma Grubu II. Ulusal İnvaziv Kardioloji Kongresi, 23-24 Haziran 1994, İzmir

2.

XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim 1998, Antalya

3.

I. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı ‘Prenatal Tanı Sempozyumu’, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5 Şubat 1999, Manisa

4.

XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Antalya

5.

3rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, 12-15 October 2000, Corfu, Greece

6.

XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Antalya

7.

December 1st Hypospadias day “An Odyssey in Hypospadiology”, Ege University Faculty of Medicine, December 1st, 2001, İzmir

8.

The Pediatric Thorax: An Interdiciplinary Symposium, Ege Society for Pediatric Thorax. 10-12 April 2002, Çeşme, İzmir

9.

British Association of Paediatric Surgeons XLVIX. Annual International Congress, 23-26 July 2002, Cambridge, England

10.

20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Pediatride Yenilikler ve Standartlar Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin

11.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, ‘Çocuk Travmaları’, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,11 Nisan 2003, Manisa

12.

Sekizinci 1 Aralık Hipospadias Günü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Aralık 2003, İzmir

13.

Çocuklarda İdrar Kaçırma/Enüresis ve İnkontinens Sempozyumu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 19 Aralık 2003, İzmir

14.

3rd World Conference On The Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns In Children and Pediatric Thoracic Surgery: Colloquium, April 15-17 2005, Çeşme, İzmir

15.

First World Congress On Hypospadias And Intersex Disorders, November 17-19, 2005, İstanbul

16.

TS-EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Semineri, 17-18 Mayıs 2005, Manisa

17.
XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
18.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ve Yara Bakımı Derneği Ortak Bölgesel Toplantısı, 18-19 Şubat 2006, İzmir

19.

XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 5-8 Kasım 2006, Adana

20

25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme,İzmir

21.

Manisa 1. Çocuk Nefroloji Günü: İdrar Yolu Enfeksiyonları, Celal Bayar Üniversitesi Tıp fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, 22 Mayıs 2008, Manisa

22.

XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-18 Haziran 2008, İstanbul

23.

9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008, İstanbul

24.

Certificate of European Accreditation Council for Continuing Medical Education, 9th Annual Congress of the European Surgeons Association, 18-21 June, 2008, İstanbul

25.

Manisa 2. Çocuk Nefroloji Günü: Çocuk Nefro-Ürolojik Aciller, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, 28 Mayıs 2009, Manisa

26.

PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 8-10 Nisan 2010, İzmir

27.

1. Ulusal Katılımlı Pediatri ve Geriatri El Ele Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Manisa

28.

ASPU&WOFSPU Kongresi Katılım Belgesi, 27-29th October 2010, İstanbul

29.

WOFAPS Annual Meeting Updates in Pediatric Surgery: Contraversies and Advances. Katılım Belgesi, 22-25 September, 2011 Tuzla, Bosna and Herzegovina

30.

3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi PEDURO 2012, 5-7 Nisan 2012,Bursa

31.

Certificate of European Accreditation Council for Continuing Medical Education, 3rd National Pediatric Urology Congress, Bursa, Turkey, 5-7.04.2012

32.

30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara

33.

4. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya

34.

4th World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS 2013), 13-16.10.2013, Berlin, Germany

35.

5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Antalya

36.
Pediatrik Üroloji’de Robotik Cerrahi’nin Yeri Sempozyumu, 9 Haziran 2014, Manisa
37.
32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon
38.
33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya
39.
1. Uuslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 12-14 Mayıs 2016
40
41
42.
2. Uuslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 12-14 Mayıs 2017

10th EUPSA Central &Eastern European Course in Pediatric Surgery Challanges in Pediatric Gastrointestinal Surgery , 17-18 February 2017, İzmir

9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 3-6 Mayıs 2018, Adana

 

KURS VE ÇALIŞTAYLAR

1.

Pediatrik Laparoskopi Workshopu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27 Haziran 2001, Bursa

2.

Transanal Endorektal Pull-Through Workshopu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4-5 Mart 2002, İzmir

3.

Wilms Tümörü Kursu, Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 7 Mayıs 2004, Ankara

4.

Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi, 15-21 Kasım 2007, Manisa

5.

The Course of ’Management of Undescended Testis’, EUPSA 2008, June 20, 2008, İstanbul

6.

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu, 25-28 Kasım 2008, İzmir

7.

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı ( ÇİLYAD) Uygulayıcı Sertifikası, 25-28 Kasım 2008

8.

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitmen Kursu, 27-30 Nisan 2009, İzmir

9.

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu Eğitmenliği, 9-12 Kasım 2009, Manisa

10.

Çocuklarda Videoürodinami Uygulamaları Çalıştayı, 26 Aralık 2009, İstanbul

11.

3. Ulusal Pediatrik Üroloi Kapsamındaki Çocukluk Çağı İnguinal Kanal Patolojilerinin Tedavisi Kursu, 5 Nisan 2012, Bursa

12.

Çocuklarda Üriner Sistem Taşları Çalıştayı, Çocuktaş 2013, 7-8 Mart 2013, Ankara

13.

Pediatrik Temel Endoüroloji Kursu, Çocuktaş 2013, 7-8 Mart 2013, Ankara

14.

VUR 2013 Çalıştayı, 29 Eylül-1Ekim 2013, İstanbul

15.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Eğitici Kursu, 12-14 Mayıs 2017, Kocaeli Kartepe

16.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Eğitici Kursu kapsamında gerçekleştirilen

Ölçme ve Değerlendirme Kursu, 12-14 Mayıs 2017, Kocaeli Kartepe