T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Cansel G. KULAN

Güncelleme Tarihi: 29/01/2020

khgm.png

SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uz. Dr. Cansel G. Kulan

Branşı: Nükleer Tıp Uzmanı

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: …..@saglik.gov.tr

Klinik: Nükleer Tıp Ünitesi


Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

---


Eğitimi:

1996           Uzmanlık, Karadeniz Teknik Üniversitesi Nükleer Tıp ABD

1982           Lisans, Erciyes Ü. Tıp Fakültesi


Çalışılan Kurumlar:

1982/1984  Mardin Kızıltepe Sağlık Ocağı

1984/1991  DSİ Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığı Tabibi

1991/1993  Dr. Refik Saydam Hıfz. Merkezi Başkanlığı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

1993/1999  Karadeniz Teknik Üniversitesi Nükleer tıp ABD

1999/2006  Trabzon Numune Hastanesi

2006/2007  Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

2007/….     SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nükleer Tıp Ünitesi


Yayınlar:

-Myocardiyal perfüzyon scintigraphy in a hydatid cyst of the interventricülar septum.

-Myocardiyal perfüzyon scintigraphy in a myocardiyal bridging of coronery artery.

-Miyokardiyal perfüzyon sintigrafisinde Talyum-201.

-Edinilmiş immün yetmezlik sendromunda nükleer tıp.

-Kemik sintigrafisi ile belirlenen bir yumuşak doku enfeksiyonu.

-Atriyal fibrilasyon gelişen hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin önemi.

-Teknesyum-99m tetrofosmin ile yapılan egzersiz miyokard perfüzyon sintigrafisinin koroner arter hastalığı tanısındaki yeri.

-Miyokard perfüzyon sintigrafisinde sabit defekt gösteren bir kardiyak kist hidatik olgusu.

-Eisenmenger sendromlu bir olgu nedeniyle sağdan sola şantın first pass radyonüklid anjiografi ile gösterilmesi.

-Bir olgu nedeniyle tiroid sintigrafisinde piramidal lobda soğuk nodül.

-Hepatobiliyer sintigrafi ile görüntülenen bir safra sızıntısı olgusu.