T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Cansel G. KULAN

Güncelleme Tarihi: 29/08/2018

fotograf_yok.jpg

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 1957 /Yenice-MUĞLA

Bölümü: Nükleer Tıp

Medeni Durum:Bekar

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi: Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi 1975/1979,Ankara ve Erciyes Ü. Tıp Fakültesi 1979/1982, Kayseri.

Uzmanlık Eğitimi:Karadeniz Teknik Üniversitesi Nükleer Tıp ABD. 1993/1996, Trabzon

Çalıştığı Kurumlar:

·         Sağlık Bakanlığı Mardin Kızıltepe Sağlık Ocağı. 1982/1984

·         DSİ Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığı Tabibi. 1984/1991 ANKARA

·         Dr. Refik Saydam Hıfz. Merkezi Başkanlığı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji. 1991/1993 ANKARA

·         Karadeniz Teknik Üniversitesi Nükleer tıp ABD. 1993/1999 Trabzon

·         Trabzon Numune Hastanesi. 1999/2006

·         Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi 2006. İzmir

·         Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi İzmir 2007/ Halen çalışmaktayım.

Tez Çalışması

Hipertiroidili hastalarda kemik değişikliklerinin serum osteokalsin ve kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisi.

Yayınlar ve Bildiriler(birinci isim olan)

·         Myocardiyal perfüzyon scintigraphy in a hydatid cyst of the interventricülar septum.

·         Myocardiyal perfüzyon scintigraphy in a myocardiyal bridging of coronery artery.

·         Miyokardiyal perfüzyon sintigrafisinde Talyum-201.

·         Edinilmiş immün yetmezlik sendromunda nükleer tıp.

·         Kemik sintigrafisi ile belirlenen bir yumuşak doku enfeksiyonu.

·         Atriyal fibrilasyon gelişen hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin önemi.

·         Teknesyum-99m tetrofosmin ile yapılan egzersiz miyokard perfüzyon sintigrafisinin koroner arter hastalığı tanısındaki yeri.

·         Miyokard perfüzyon sintigrafisinde sabit defekt gösteren bir kardiyak kist hidatik olgusu.

·         Eisenmenger sendromlu bir olgu nedeniyle sağdan sola şantın first pass radyonüklid anjiografi ile gösterilmesi.

·        Bir olgu nedeniyle tiroid sintigrafisinde piramidal lobda soğuk nodül.

·        Hepatobiliyer sintigrafi ile görüntülenen bir safra sızıntısı olgusu.