T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Yasemin ÇAKIR

Güncelleme Tarihi: 27/08/2018

fotograf_yok.jpg

Doğum Yeri/Tarihi

: Çay   17/04/1979

Yabancı Dil

: İngilizce

Lisans

: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temmuz 2004

Tıpta Uzmanlık

: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı,

Mayıs 2011

Tıpta Uzmanlık

: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim

Dalı, Haziran 2015

 Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri

Tıpta Uzmanlık Tezi: Kolorektal Adenokarsinomlarda Tümör Stroma Oranıve Entropinin Prognozlaİlişkisi

Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Prof.Dr. Sülen SARIOĞLU, 2011 - 2014

 

Tıpta Uzmanlık Tezi: Tip 2 Diyabetes Mellitus'lularda TrombinleAktive Olabilen Fibrinoliz İnhibitörü (TAFİ)ve Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Düzeyleri

Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri: Prof.Dr. Dilek ÖZMEN, 2008 - 2011


Makale Yayınları


1.  Akturk G, Guray Durak M, Cakir Y, Koyuncuoglu M, Sevinc A, Canda T, Metastatic Ovarian Serous Carcinoma of the Breast, The Breast Journal, doi: 10.1111/tbj.12740, 2016,

2.  Caglayan Sozmen S , Anal O , Asilsoy S , Isık S ,Cakir Y , Özer E , Ecevit C , Guleryuz H , Uzuner N , Karaman O, Esen N. Children with Mycobacterial Cervical Lymphadenitis: a Case Series, Family Practice & Palliative Care, 2016;1(1):27-30.

3.  Caglayan Sozmen S, Isik S, Arikan Ayyildiz Z, Yildiz K, Cakir Y, Ozer E, Asilsoy S, Uzuner N, Karaman O, Anal O. Cyclosporin treatment improves skin findings in omenn syndrome. Pediatr Dermatol. 2015 Mar-Apr;32(2):e54-7. doi:10.1111/pde.12522.

4.  Basol G, Barutcuoglu B, Cakir Y, Ozmen B, Parildar Z, Kose T, Ozmen D, Bayindir O. Diagnosing metabolic syndrome in type 2 diabetic Turkish patients: comparison of AHA/NHLBI and IDF definitions. Bratisl Lek Listy. 2011;112(5):253-9.

5.  Barutçuoglu B, Basol G, Cakir Y, Cetinkalp S, Parıldar K, Kabaroglu C, Ozmen D, Mutaf I,

Bayındır O, Fibroblast Growth Factor-19 Levels in type 2 diabetic Patients with Metabolic Syndrome, Annals of clinical and labrotory science, 41:390-396, 2011.

6.  Cakir V, Ilhan F, Kiliçoğlu G, Balkan Y, Veziroğlu A, Günal I. The accuracy of references in Turkish journals in orthopedics and traumatology. Acta Orthop Traumatol Turc. 2003;37(4):319-22.

7.  Günal I, Koşay C, Veziroğlu A, Balkan Y, Ilhan F. Relationship between onychocryptosis and foot type and treatment with toe spacer. A preliminary investigation. J Am Podiatr Med Assoc. 2003 Jan-Feb;93(1):33-6.

 
Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

         1.  Çakır Y, Böber E, Özer E. “Perianal Tutulum Gösteren Langerhans Hücreli Histiyositoz” 25.  Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi, Bursa, 14-17 Ekim 2015

         2.  Çakır Y, Yiş U, HızAS , ÖzerE “Aksiller Ter BeziBiyopsisi İle Tani Alan Lafora Hastalığı” 25.  Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi, Bursa, 14-17 Ekim 2015.

         3.  Şahin Y, Çakır Y, Özer E, Mutafoğlu K. “Kistik Parsiyel Diferansiye Nefroblastom Papillonodüler Tip” 25. Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi, Bursa, 14-17 Ekim 2015.

        4.  Fırat C, Erşen Danyeli A, Çakır Y, Karabay N, Karabekir HS, Kalemci O, Arda MN,"İki Olgu Eşliğinde Spinal Kanalın İntradural Kitlesel Oluşum Yapan Vasküler Malformasyonlarına Tanısal Yaklaşım", 25. Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi, Bursa, 14-17 Ekim 2015.

        5.  Cakir Y, Sarıoglu S, Unlu M, Sago O, Sokmen S, Canda AE, Terzi C, Fuzun M, Ellidokuz H, Onder D, Oztop I. Entropy In Colon Adencarcinoma", 27th European Congress of Pathology, Belgrad/Sırbistan, 5-9 Eylül 2015.

       6.  Akturk G, Guray Durak M, Cakir Y, Koyuncuoglu M, Sevinc A, Canda T,"Metastatic Ovarian Serous Carcinoma of the Breast: Report of Two Cases and Review of the Literature", Virchows Archiv, OFP- 06-007, 27th European Congress of Pathology, Belgrad/Sırbıstan, Eylül 2015.

       7.  Cakir Y, Sarıoglu S, Unlu M, Sokmen S, Canda AE, Terzi C, Fuzun M, Onder D, “KolonAdenokarsinomlarında Tümör-Stroma Oranı, Tümör Kök Hücreleri ile Entropinin İlişkisi ve Prognostik Önemi”, XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 19-23 Mayıs 2015.

       8.   Aktürk G, Güray Durak M, Çakır Y, Koyuncuoğlu M, Sevinç Aİ, Canda T,"Memeye overin seröz papiller karsinom metastazı: 2 olgu sunumu",24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Kasım 2014.

      9.  Sarıoğlu S, Çakır Y, Sökmen S, "Sigmoid Kolonun Mikst Adenonöroendokrin Karsinomu", 24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, 19-23 Kasım 2014.

      10.  Sarıoğlu S, Çakır Y, Özbey ŞS, Aydın B, Doğan E, Demir AO, Kümüş Ö, Akman F, İkiz AÖ,

"Nüks Baş-Boyun Tümörlerinde Serbest Tümör Depozitleri", 24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, 19-23 Kasım 2014.

     11.  Çakır Y, Lebe B, Sağol Ö, Akarsu S,"El Parmağında Pyojenik Granülom benzeri HepatosellülerKarsinom Metastazı", 23. Ulusal Patoloji Kongresi, Çeşme, 6-10 Kasım 2013.

     12.  Canan Fırat, Ayça Erşen, Yasemin Çakır, Nilhan Akbulut, Merih Güray Durak, Orhan Kalemci, Emel Ada, Mehmet Nuri Arda, Tülay Canda,"PNET benzeri komponent içeren Glioblastom",23. Ulusal Patoloji Kongresi, Çeşme, 6-10 Kasım 2013.

13.  Çakır Y, Lebe B, Tuna EB,"Ayak Bileğinde Lokalize Malignite Potansiyeli Belirsiz Glomus Tümörü",23. Ulusal patoloji Kongresi, Çeşme, 6-10 Kasım 2013.

  14.  Çakır Y, Özkal S, Tuna EB,"Uylukta Lokalize Derin Yerleşim Gösteren Benign FibrözHistiyositoma", 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Manavgat, 7-11 Kasım 2012.

  15.  Sarıoğlu S, Çakır Y, Ünlü M, Ertener Ö, Demir Z, Adalı Y, Seyrek S, Ekmekçi S, Birge Ö,"Kısa Dönemli Doğru Yanıtı Öğrenme İle Öğrenmeyi Pekiştirmeye Dayalı Lisans Düzeyi Patoloji Uygulaması",22. Ulusal Patoloji Kongresi, Manavgat, 7-11 Kasım 2012.


Katıldığ
ı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

 

1.     8th EACR-OECI Joint Course on the Molecular Pathology Approach to Cancer, Amsterdam, 4-6 Haziran 2018.

2.     1. Temel Onkoloji Sempozyumu, İzmir, 9-11 Mayıs 2018.

3.     V. Nadir Görülen Tümörler Sempozyumu, İzmir, 23-25 Şubat 2018.

4.     6. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu, İzmir, 10-12 Kasım 2017.

5.     Yumuşak Doku Tümörleri Kursu, İzmir, 6-7 mayıs 2017.

6.     Gastrointestinal Endoskopik Biyopsilere Yaklaşım, İzmir, 5 Mart 2016.

7.     25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Sitopatoloji Kongresi, Bursa, 14-17 Ekim 2015 (Sözel Bildiri)

8.     27th European Congress of Pathology, Belgrad, 5-9 Eylül, 2015 (Poster Sunumu)

9.     Myeloproliferatif Hastalıklara Yaklaşım, İzmir, 2015.

10.  Tur-M Materyallerinin Değerlendirilmesi, İzmir, Ocak 2015.

11.   İnflamatuar Dermatozlarda Pratik Histopatolojik Yaklaşım, İzmir, Aralık 2014.

12.   24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, 19-23 Kasım, 2014 (Poster Sunumu)

13.   Oral Kavitenin Tanı Zorluğu Yaratan Mukozal Lezyonları: Oral Mukozada Liken Kavramı, İzmir, Kasım 2014 .

14.   Gastrointestinal Sistem Endoskopik Biopsilerine Yaklaşım, İzmir, Ekim 2014.

15.   Nefropatoloji, İzmir, Eylül 2014.

16.   Tiroid Patolojisi, İzmir, Mayıs 2014.

17.   Patoloji Laboratuarı Temel İlkeleri, İzmir, Nisan 2014 .

18.  Olgularla Gastrointestinal Sistem Patolojisi, İzmir, Nisan 2014.

19.  Prostat Iğne Biyopsilerine Tanısal Yaklaşım, İzmir, Mart 2014.

20.  Deri Lenfomaları, İzmir, Mart 2014.

21.  Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi; İntraoperatif ve Parafin Kesitlerde Değerlendirilmesi -Lobüler Karsinoma Insitu ve Invaziv Lobüler Karsinomların Değerlendirilmesi, İzmir, Şubat 2014.

22.  Sıvı Bazlı Sitoloji, İzmir, Ocak 2014.

23.  Nöropatolojide Pratikte Sık Karşılaşılan Sorunlara Olgular Eşliğinde Yaklaşım, İzmir, Ocak 2014.

24.  Endometrial Patoloji, İzmir, Aralık 2013.

25.  Testis Patolojisi, İzmir, Aralık 2013.

26.  23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 6-10 Kasım, 2013 ((Poster Sunumu)

27.  Derinin Sık Görülen Büllöz Lezyonları ve Ayırıcı Tanıları, İzmir, Kasım 2013.

28.  Pediatrik Tümörler, İzmir, Mayıs 2013.

29.  Sürrenal Patolojisi, İzmir, Mayıs 2013.

30.  Baş Boyun Patolojisi, İzmir, Nisan 2013.

31.  Akciğer Tümörleri, İzmir, Şubat 2013.

32.  Tükrük Bezi Patolojisi, İzmir, Şubat 2013.

33.  Böbrek Tümörleri, İzmir, Aralık 2012.

34.  Endometrial Biyopsiler, İzmir, Aralık 2012.

35.  22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım, 2012 (Poster Sunumu)

36.  Dermatopatolojide Problematik Tümöral Lezyonlara Yaklaşım, İstanbul, Nisan 2012.

37.  Lenf Nodülünde Ayırıcı Tanı Güçlüğü Yaratan Lezyonlar, İzmir, Nisan 2012.

38.  Karaciğerin Benign Lezyonları, İzmir, Mart 2012.

39.  Yumuşak Dokuda Non-Neoplastik, Psödosarkomatöz Lezyonlar, İzmir, Şubat 2012.

40.  Eksfolyatif Sitoloji, İzmir, Ocak 2012.

 

Üye olunan Mesleki Bilimsel Sanatsal Kuruluşlar

1.   European Society of Pathology, 2015

2.   Ege Patoloji Derneği, 2012

3.   Türk Klinik Biyokimya Derneği, 2006

4.   Türk Patoloji Derneği, 2005

 

Görev Yerleri

1.   Uzman Doktor, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastlalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aralık 2015-

2.   Uzman Doktor, Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kasım 2015-Aralık 2015

3.   Araştırma Görevlisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Patoloji Anabilim Dalı, Kasım 2011 - Kasım 2015

4.   Araştırma Görevlisi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Eylül 2011 - Kasım 2011.

5.   Araştırma Görevlisi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Ekim 2006 - Ağustos 2011.

6.   Araştırma Görevlisi: İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Haziran 2005 - Mayıs 2006.