T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Aykut ÇAĞLAR

Güncelleme Tarihi: 16/08/2018

fotograf_yok.jpg

1.         Adı Soyadı                 : Aykut Çağlar

2.         Doğum Tarihi            : 13.11.1981

3.         Unvanı                       : Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk acil yan dal uzmanı

4.         Görev Yerleri             :

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistanlık 2005 – 2010

Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım sorumlu hekimliği. 2011 - 2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı, Çocuk Acil Yan dal asistanlığı 2013 – 2016

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Çocuk Acil Kliniği 2016 - halen

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2004

Tıpta uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2010

Yan dal Uzmanlık

Çocuk Acil Yan Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı

2016

5.         Akademik Unvanlar

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri      :Çocukluk Çağı Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerin Belirlenmesi ve Bu Özelliklerle Sık Görülen Mutasyonlar Arasındaki İlişkilerin Araştırılması - 2010

A1. Makaleler

Uluslararası

A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded,  SSCI (Social  Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayımlanan

A1.1.1 Tam metin özgün makale

1.         Çağlar A, Kose H, Babayigit A, Oner T, Duman M. Predictive Factors for Determining the Clinical Severity of Pediatric Scorpion Envenomation Cases in Southeastern Turkey. Wilderness & environmental medicine. 2015 Dec;26(4):451-8. Doi: 10.1016/j.wem.2015.04.005

2.         Çağlar A, Ayvaz A, Guzecicek A, Yildirim A, Karaarslan U, Babayigit A, et al. Predictive Factors for Clinical Severity and Cardiopulmonary Arrest in Pediatric Electrical Injuries in Southeastern Turkey. Pediatric emergency care. 2016 Sep 23. Doi: 10.1097/pec.0000000000000832

3.         Uzum O, Çağlar A, Kume T, Sayiner A, Er A, Akgul F, et al. Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control study. The Turkish journal of pediatrics. 2017;59(3):281-7. Doi: 10.24953/turkjped.2017.03.008

4.         Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Kume T, Er A, Akgul F, et al. Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients. Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology. 2018 Mar 28. Doi: 10.4274/tjh.2017.0444

5. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. “Cerebral oxygen saturation monitoring in pediatric cardiopulmonary resuscitation patients in the emergency settings: A small descriptive study” .The Turkish Journal of Pediatrics. 2017; 59 (6):642-647. DOI: 10.24953/turkjped.2017.06.004.

6. Er A, Çağlar A, Akgul F, Ulusoy E, Citlenbik H, Yilmaz D, et al. Early predictors of unresponsiveness to high-flow nasal cannula therapy in a pediatric emergency department. Pediatric pulmonology. 2018 Mar 12. Doi: 10.1002/ppul.23981

7. Çağlar A, Ulusoy E, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, et al. Is lung ultrasonography a useful method to diagnose children with community-acquired pneumonia in emergency settings? Hong Kong Journal of Emergency Medicine.0(0):1024907918783491. Doi: 10.1177/1024907918783491

A1.1.2 Derleme

A1.1.3 Vaka takdimi, teknik not, kısa makale

1.         Er A, Erdag TK, Çağlar A, Kumus O, Duman M. Luc abscess: an extraordinary complication of acute otitis media. The American journal of emergency medicine. 2016 Jan;34(1):117 e1-3. Doi: 10.1016/j.ajem.2015.05.029

2. Çağlar A, Er A, Özden Ö, Karaarslan U, Akgül F, Köroğlu TF, et al. Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema in the paediatric emergency department. Hong Kong J Emerg Med. 2016; 23,42-46. DOI:10.1177/102490791602300206

A1.2 SCI (Science Citation Index)- Expanded,  SSCI (Social  Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citations Index) dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan

A1.2.1 Tam metin özgün makale

1. Eroğlu Ü, Ulusoy E, Çağlar A, Akgül F, Er A, Yılmaz D, Duman M. Kafa travması olan çocuk hastalarda serum S100BB protein düzeyinin yeri. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2:55-60. DOI: 10.5505/cayb.2015.25744

2. Akgül F, Er A, Çelebi Çelik F, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3:91-96. DOI: 10.4274/cayd.02886

3. Çağlar A, Çelebi Çelik F, Er A, Ulusoy E, Karaarslan U, Akgül F, Çitlenbik H, Bayram B, Yılmaz D, Duman M. Travma Hastası Bakıyor Olmanın Hekimler Üzerine Çocuk Araç Güvenliği Konusunda Olumlu Bir Etkisi Var mı? J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5:54-58. DOI: 10.4274/cayd.77487

A1.2.2 Derleme (Review)

A1.2.3 Vaka takdimi, teknik not, kısa makale

1. Çağlar A, Er A, Demirdöver C, Duman M. A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2:45-48. DOI:10.5505/cayb.2015.47966

2.Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D. Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3:155-158. DOI: 10.4274/cayd.30602

3. Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Karslı E, Yılmaz D, Duman M. A Rare Cause of Subgaleal Hematoma in Children: Hair Pulling. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4:33-35. DOI: 10.4274/cayd.54254

4. Er A, Polat B, Çiçek D, Çağlar A, Gökbike Köseli E, Çelik T, Günay İ, Apa H. Çocuk Acil Serviste Nutcracker Sendromu için Yol Gösterici Tanısal Araç Olarak Hasta Başı Ultrasonografi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5:75-77. DOI: 10.4274/cayd.80299

Ulusal

A1.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan

A1.4.1. Tam metin özgün makale

1. Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, et al. Çocuk acil servisine başvuran kritik hasta çocukların izleminde beyin ve somatik bölgesel doku oksijen saturasyonunun kullanımı: İleriye dönük tanımlayıcı bir çalışma. DOI: 10.5222/buchd.2018.139 

2. Çağlar A, Özçelik G, Akıncı N. Genotype – phenotype correlation in pediatric patients with Familial Mediterrenean Fever. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018;8(2):144-50. DOI: doi:10.5222/buchd.2018.144

A1.4.2. Derleme

1.    Çağlar A, Duman M. Antibiyotiğe bağlı ishallerde probiyotiğin önemi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2017; 7(1): 1 – 7.  DOI:10.5222/buchd.2017.001

A1.4.3. Vaka takdimi, teknik not, kısa makale, kitap veya makale tahlili, editöre mektup, özet, tartışma vb.

1.      Bülbül A, Füsun O, Çağlar A, Yıldrımak Y, Bülbül L, Nuhoğlu A. Congenital afibrinogenemia in neonatal period: Two cases and review of literature. Şişli Etfal Tıp Bülteni2008;42:26-9.

2.      Girgin D, Dalgıç N, Telhan L, Kafadar İ, Taşdemir M, Şahin S, Çağlar A, Haşim Ö. Plevral sıvıyla seyreden sistemik kapiler kaçak sendromu Olgu Sunumu. Türk Pediatri Arşivi2010;45

A2 Bildiriler

Uluslararası

A2.2 Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayımlanan

A2.2.1. Davetli konuşmacı, panelist

A2.2.2. Sözlü bildiri

1.             Çağlar A, Er A, Ulusoy E, Akgul F,Citlenbik H,Yilmaz D, Duman M. “Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscitation in pediatric patients?”  European Journal of Emergency Medicine 24, 310-315

A2.2.3 Poster

1.    Ozcelik G, Akıncı N, Çağlar A, Gencer H. Urgancı N. “Genotype-phenotype correlation in pediatric patients with Familial Mediterrenean Fever” 44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. Pediatric Nephrology Vol 26: 1643-1644. Crotia. 2011.

2.    Sozmen SC, Işik S, Çağlar A, Duman M, Karaman O, Uzuner N. “Allergic contact dermatit with henna tattoo in a male adolescence” European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Vol 69:247, Denmark, 2014.

3.    Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Kume T, Er A, Akgul F, Citlenbik H, Yilmaz D, Oren H. “Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopathy Early After Trauma In Pediatric Patients?” 21st Congress of European Hematology Association Haematologica. Vol 101: 309, Italy, 2016.

Ulusal

A2.5. Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayımlanan

A2.5.2. Sözlü Bildiri

1.      Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuklarda Hafif ve Orta Derecede Travmatik Beyin Yaralanmasında Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Tekrarının Yeri. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2015

2.      Çağlar A, Köse H, Babayiğit A, Öner T, Duman M. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Pediatrik Akrep Sokma Vakalarında Klinik Ağırlığı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim – 2015

3.      Çağlar A, Ayvaz A, Güzelçiçek A, Yıldırım A, Karaarslan U, Babayiğit A, Duman M. Elektrik Yaralanması Olan Çocuklarda Klinik Ağırlığı ve Kardiyak Arrest Gelişmesinin Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2015

4.      Çağlar A, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non – invaziv Ventilasyon Deneyimimiz. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2015

5.      Akgül F, Er A, Çelik FÇ, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif incelenmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2015

6.      Üzüm Ö, Çağlar A, Küme T, Sayıner A, Er A, Akgül F, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Krup Hastalarında Klinik Ağırlığı Belirleyen Etkenler. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim - 2015.

7.      Çağlar A, Er A, Ulusoy E ve ark. Beyin Oksijen Saturayonu Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonlandırmada ya da Devam Ettirmede Etkili Bir Yöntem mi?  XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim – 2016

8.      Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörmedeki Yeri. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Sözlü bildirim – 2016

9.      Ulusoy E, Duman M, Çağlar A, Küme T, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Ören H. Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB 1. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2017

10.  Çitlenbik H, Ulusoy E, Er A, Çağlar A, Akgül F, Küme T, Yılmaz D, Duman M. Çocukluk Çağı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Serum suPAR Düzeyinin Hastalık Şiddetini Öngörmedeki Yeri. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2017

11.  Akgül F, Er A, Ulusoy E, Şişman AR, Çağlar A, Çitlenbik H, Karakuş OZ, Özer E, Duman M, Yılmaz D. Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2017

12.  Ulusoy E, Türker HD, Çağlar A, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Öztürk A, Yılmaz D, Duman M. Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Sözlü bildirim– 2017

A2.5.3 Poster Bildirileri

1.      Çağlar A, Telhan L, Erdem E, Eker N, Öztürk AO, Palanduz A. “Korozif madde alımı nedeniyle yatırılan olguların epidemiyolojik değerlendirmesi” Milli Ped. Kongresi poster sunumu 2007.

2.      Eker N, Telhan L, Erdem E, Çağlar A, Öztürk AO, Palanduz A. Artrit nedeniyle yatırılan olguların değerlendirilmesi. Milli Ped. Kongresi poster sunumu 2007

3.      Uysalol M, Eker Z, Çağlar A, Paslı E, Telhan L, Palandüz A. Endobroşiyal tüberküloz 2 olgu sunumu ile ayırıcı tanının vurgulanması. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Poster Sunumu 2007.

4.      Uysalol M, Çağlar A, Paslı E. Kabakulak Meningoensefalitli Hastaların Klinik, Labaratuar ve Epidemiyolojik İncelemesi.Türk Pediatri Kongresi 2007.

5.      Uysalol M, Çağlar A, Paslı E. Tüberküloza Bağlı Göğüs Ön Duvarı Soğuk Abse Olgusu. Türk Pediatri Kongresi poster sunumu 2007.

6.      Çağlar A, Öktem S, Çakır E, Uyan ZS, Ersu R, Karakoç F, Karadağ B, Dağlı E. Primer Siliyer Diskinezili Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. Toraks derneği poster sunum 2008.

7.      Er A, Çağlar A, Akgül, Ulusoy E, Karslı E, Yılmaz D, Duman M. Subgaleal Hematomun İlginç Bir Nedeni: Saç Çekme. XII. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

8.      Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

9.      Çağlar A, Er A, Demirdöver C, Duman M. Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksillofasiyal Yaralanması Olan Bir Çocuk Olgu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

10.  Çağlar A, Er A, Ozden O, Karaarslan U, Akgul F, Koroglu T, Duman M. Suda Boğulmaya Bağlı Pulmoner Ödem Gelişen Olgularda Non – invaziv Ventilasyonun Etkinliği. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

11.  Çağlar A, Ulusoy E, Kaçar A, Er A, Akgül F, Yılmaz D, Duman M. Atropin Zehirlenmesi ile Maskelenmiş Bir İntrakranial Kanama Olgusu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

12.  Akgül F, Karakuş O, Er A, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni: Kist Hidatik Rüptürü. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

13.  Akgül F, Er A, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, Duman M. Çocuklarda Torakoabdominal Yaralanmaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

14.  Çağlar A, Er A, Karaarslan U, Ulusoy E, Akgül F, İnci G, Köroğlu TF, Duman M, Yılmaz D.Nitrat İntoksikasyonuna Bağlı Ciddi Methemoglobinemi Olgusu. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi poster sunumu – 2015

15.  Kaçar S, Er A, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Duman M, Yılmaz D. Çocuk Acil Serviste Kardiyopulmoner Canlandırma Uygulanan Hastalarda Sonucu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu - 2015.

16.  Er A, Çağlar A, Akgül F ve ark. Çocuk Acil Serviste Solunum Sıkıntısı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi Yanıtsızlığını Belirleyen Faktörler. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2016

17.  Omas KD, Akgül F, Er A, Çağlar A, Ulusoy E, Çitlenbik H, Duman M, Yılmaz D. Çocuklarda kafatası kırıklarının epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

18.  Güneş D, Ulusoy E, Çağlar A, Er A, Akgül F, Çitlenbik H, Yılmaz D, Duman M. Respiratuvar sinsityal virüse bağlı alt solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belirleyen risk faktörleri. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

19.  Çağlar A, Er A, Atacan Ö, Gülcü P, Genç S, Çağlar İ, Çelik T, Apa H. Künt batın travmasına ikincil akut apandisit gelişen bir çocuk olgu. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

20.  Er A, Şişman AR, Kaçar M, Çağlar A, Akgül F, Ulusoy E, Çitlenbik H, Duman M, Yılmaz D. Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

21.  Çağlar A, Çelik FÇ, Er A, Ulusoy E, Karaarslan U, Akgül F, Çitlenbik H, Bayram B, Yılmaz D, Duman M. Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Poster sunumu– 2017

A2.6. Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve kongre programında yer alan yayımlanmamış

A2.6.1. Davetli konuşmacı, panelist

1.      Çağlar A. Olgularla Akut Apandisit. 18. Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatri Günleri – 2017

A3 Kitaplar

A3.2 Ulusal yayınevleri veya kuruluşlarca basılmış

A3.2.2. Kitapta bölüm yazarlığı

1.      Aykut Çağlar ve Agop Çıtak (2011). Tek Dozda Ölümcül Olan İlaçlar. Pediatrik Zerhirlenmeler Kitabı içinde (ss. ), Ed. H. Levent Yılmaz ve Agop Çıtak. İstanbul: İstanbul Tıp Kitapevi.

1.      Aykut Çağlar ve Murat Duman. 5. Bölüm: Santral Sinir Sistemi. APLS Çocuk Acil Tıp Kaynak Kitabı içinde, Ed. Susan Fuchs. Çeviri Ed.  Hayri Levent Yılmaz. (İstanbul 2015)168 – 198 sayfa

B2 Ulusal

B2.4. Bir üniversitenin BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) tarafından desteklenen projede görev alma

1.      Çocuk kardiyopulmoner arest olgularında beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü ile resüsitasyon etkinliği, spontan dolaşımın geri dönmesi ve prognoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, BAP projesi. 2014.KB.SAG.050

2.      Kritik hasta çocuklarda beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü, somatik doku oksijen saturasyonu (SrSO2) ve BrSO2/SrSO2 (BSOO) oranının tedavi ve prognozla ilişkisi, BAP projesi. 2014.KB.SAG.051

3.      Kafa Travması Geçiren Çocuklarda Serum IGF – 1 ile Nörolojik Hasar İlişkisi – BAP projesi, 2014.KB.SAG.038.