T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Erhan ÖZBEK

Güncelleme Tarihi: 15/08/2018

fotograf_yok.jpg

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi:14.04.1961

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Ege  Üniversitesi

1984

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Pediatri

Sağlık Bakanlığı Dr Behçet uz Çocuk Hastanesi izmir

1993

Başasistanlık

 Pediatri

Sağlık Bakanlığı Dr Behçet uz Çocuk Hastanesi izmir

1994

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı  : Sigara içiminin KOAH üzerine etkisi Prof.Dr Mahmut Ateş

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı   Danışmanı : Menenjitte BOS crp düzeyinin rolü . Uzm Dr Şükrü Çangar

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Tabip

 Tokat Niksar Başçiftlik sağlık ocağı 

1984-1986

Tabip  

Denizli Acıpayam Akalan sağlık ocağı

1986-1987

Tabip

 İzmir jandarma dispanseri

1987-1988

 Asistan

 Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi İzmir

1989-1993

Uzman Dr

Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi İzmir

1993-1994

Uzman Dr

Şırnak Cizre Devlet hastanesi

1994-1994

Başasistan

Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi İzmir

1994-2017

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

UNİCEF ve Sağlık Bakanlığı  işbirliğiyle Ankara Tıp Fakültesinde Gelişimsel Pediatri  öğretim üyesi Prof. Dr. İlgi  Ertem tarafından  mart-nisan-mayıs 2010 aylarında  verilen Gelişimsel Pediatri  kurs programı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Gelişimsel PEDİATRİ DERNEĞİ

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1) Cahit Barış Erdur, Cansu Kafes, Erhan Özbek, Ferah Genel Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2017;27(1):61-64 Dramatik alkalen fosfataz yüksekliği ile seyreden zararsız klinik durum:Çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi

2. Erdur B, Katipoğlu N, Genel F, Ozbek E, Ozdemir R, Mese T, Berksoy EA, Celik T. Akut gastroenterit ve intestinal ödem tablosu ile başvuran ve Kawasaki hastalığı tanısı alan bir infant: Olgu sunumu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2014; 4(2): 148-152.

3.E Özbek, F Genel, F Atlıhan, İ Güngör. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde prematüre retinopatisi insidansı, risk faktörleri ve izlem sonuçları.İzmir Dr. Behçet Uz Dergisi 2011.

4.Özbek E, Keskin Gözmen Ş, Genel F, Yılmaz Zİ, Ünalp A, Devrim İ. Konjenital  sitomegalovirüs infeksiyonu tanısı almış bebeklerde gelişimsel sorunlar. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 2013; 3: 49-53.

5.Özbek E, Atlıhan F, Genel F, Çalkavur Ş, Bayar B, Özcan M. Gelişimsel Açıdan Yüksek Riskli Bebeklerde İşitme Tarama Sonuçları. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi  1 (1): 1-6 (2011)

6.Özbilgin E, Özbek E, Atlıhan F, Genel F. Bebeklerde 0-4 Ay Arası Beslenme Biçiminin Psikomotor Gelişime Etkisi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi  1 (1): 20-25 (2011)

7.Keskin Gözmen Ş, Apa H, Günay İ, Özbek E, Genel F, Bayram SN, Devrim İ. Neonatal varisella deneyimlerimiz İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 2012; 2: 154-160.

8.Tuğrul ÖZCAN , Ayşe TOSUN , Gülten İNAN , Gürol YENDUR , Erhan ÖZBEK ,    Demet CAN , Hakan ÖNALHastanemize başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi     ADÜ Tıp       Fakültesi Dergisi 2002; 3(1) : 5 – 8

9. Erhan Özbek, Gürol Yendur, Tanju Çelik.Supraventriküler taşikardi atağı ile gelen tuberosklerozlu bir olgu. Ege Pediatri Bülteni 2003

10.Mithat Kuşkaya ,Ayhan Çevik, Hasan Ağın ,Erhan Özbek çocukluk çağında seftriakson tedavisi sonrasında bilier psöudolitiasis ve pankreatit gelişen bir olgu. . Ege Pediatri Bülteni 2003

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.Bahar Toklu Baysal,Bora Baysal, Ferah Genel,Barış Erdur,Erhan Özbek,Korcan Demir, Behzat Özkan INDİAN PEDİATRİCS 2017;54:381-384 Neurodevelopmental Outcome of Children with Congenital Hypotyroidism Diagnosed in a National Screening Program in Turkey

2) Erhan Parıltay ,  Filiz Hazan,   Esra Ataman, Korcan Demir, Özdal Etlik,  Erhan Özbek, Behzat Özkan Journal of pediatric endocrinology and metabolism  Volume 29, Issue 9 (Sep 2016)   A novel splice site mutation of FGD1 gene    in an Aarskog-Scott syndrome  patient with a large anterior fontanel

3) Yilmaz IZ, Erdur B, Ozbek E, Mese T, Karaarslan U, Genel F. Neurodevelopmental evaluation of children with cyanotic congenital heart disease. Minerva Pediatr 2015 

4)Erdem BS, Genel F, Erdur B, Ozbek E, Gulez N, Mese T. Asplenia in children with congenital heart disease as a poor outcome. Central European Journal of Immunology 2015; 40(2): 266-269.

5) Genel F1, Atlihan F, Ozsu E, Ozbek E. Monocyte HLA-DR expression as predictor of poor outcome in neonates with late onset neonatal sepsis. J Infect. 2010 Mar;60(3):224-8. doi: 10.1016/j.jinf.2009.12.004. Epub 2009 Dec 16.

6)Ilker Devrim1 / Ferah Genel1 / Füsun Atlihan1 / Erhan Özbek1 / Gamze Gülfidan. Risk factors for vancomycin-resistant enteroccocci colonization in infants in neonatal intensive care unit.  Central European Journal Of Medicine .Open Medicine. Volume 5, Issue 4, Pages 499–503, ISSN (Online) 2391-5463, DOI:  10.2478/s11536-009-0073-y, May 2010

7) Ferah Genel, Erhan Ozbek, Gulcihan Ozek, Canan Vergin, Ragip Ortac, Ines Santisteban, Michael Hershfield. Adenosine Deaminase-Deficient Severe Combined Immunodeficiency and Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology. March 2015, ahead of print.