T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uz. Dr. Cahit Barış ERDUR

Güncelleme Tarihi: 15/08/2018

fotograf_yok.jpg

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başasistanı

Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı

Özgeçmiş:

1977 yılında Isparta’da doğdu. 1995 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi ‘nden (İngilizce) mezun oldu. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni dönem dördüncülüğü derecesi ile bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığımı 2006 yılında aldı. Askerlik görevimi Bandırma 6. Ana Jet Üs komutanlığı 50 yataklı iaşeli revirinde 2007 yılında tamamladı. 2007-2008 yılları arasında devlet hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde Giresun Bulancak Devlet Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde çocuk gastroenterolojisi yan dal eğitimine başladı. 2011 yılında çocuk gastroneterolojisi yan dal uzmanı oldu ve 2011-2013 yılları arasında devlet hizmeti yükümlüğü kapsamında Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yan dal uzmanı olarak görev yaptı. 2013 yılında İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları başasistanı olarak göreve başladı. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir (KPDS, 88.5, B seviyesi, Mayıs 2011).

Yayın Listesi:

Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makalaleri:

 1. Baysal BT, Baysal B, Genel F, Erdur B, Ozbek E, Demir K, Ozkan B. Neurodevelopmental outcome of children with congenital hypothyroidism diagnosed ina national screening program in Turkey. Indian Pediatrics 2017;54:381-384.
 2. Yılmaz IZ, Erdur B, Ozbek E, Mese T, Karaarslan U, Genel F. Neurodevelopmental evaluation of children with cyanotic congenital heart disease. Minerva Pediatr 2018;70:365-370.
 3. Erdem SB, Nacaroğlu HT, Karaman S, Erdur B, Karkıner CU, Can D. Tolerance development in food-protein induced allergic proctocolitis: Single centre experience. Allergol Immunopathol 2017:45:212-219.
 4. Isik I, Tokgoz Y, Erdur B, Arslan N. Aminotransferase elevations in rotavirus positive and negative acute gastroenteritis and its relation with disease severity. Minerva Pediatr 2017; 69: 36-41.
 5. Ozturk Y, Erdur B, Arslansoyu S, Soylar R. Helicobacter pylori infection among children with Phenylketonuria. Jpn J Infect Disease 2013; 66: 433-435.
 6. Blau N, Bélanger-Quintana A, Demirkol M, Feillet F, Giovannini M, MacDonald A, Trefz FK, vanSpronsen F; European PKU centers. Collaborators Erdur B. Management of phenylketonuria in Europe: survey results from 19 countries. Mol Genet Metab. 2010; 99(2): 109-15.
 7. Erdur B, Yılmaz S, Oren H, Demircioglu F, Cakmakci H, İrken G. Evaluating pulmonary complications in childhood acute leukemias. Journal of Pediatric Hematology Oncology 2008 Jul; 30(7): 522-526.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Olgu Sunumu ve Derlemeler:

 1. Erdem SB, Genel F, Erdur B, Ozbek E, Gulez N, Mese T. Asplenia in children with congenital heart disaese as a cause of poor outcome. Cent Eur J Immunol 2015; 40: 266-269.
 2. Tokgoz Y, Erdur B, Ozturk Y. HLA subtypes and Helicobacter pylori infection among children with Phenylketonuria. Turk J Gastroenterol 2013; 24: 74-76.
 3. Arslan N, Erdur B, Aydın A. Hormones and Cytokines in Childhood Obesity. Indian Pediatr 2010; 47(10): 829-39.
 4. Babayigit A, Olmez D, Uzuner N, Erdur B, Karaman O, Ateş O, Olguner M, Akgür F. A rare presentation of hydatid cyst in a child. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(1): 95-98.
 5. Soylu A, Kavukcu S, Erdur B, Demir K, Turkmen MA. Multisystemic leukocytoclastic vasculitis affecting the central nervous system. Pediatric Neurology 2005; 33(4): 289-291.

Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makalaleri:

 1. Işık I, Erdur B, Bozkurt UO, Arslan N. B12 vitamini eksikliği olan çocuklarda H. pylori sıklığının araştırılması. Çağdaş Tıp Dergisi 2014; 5: 221-225.
 2. Ozturk Y, Erdur B, Tokgoz Y. Klasik Galaktozemili Vakalarda Klinik Özellikler. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2010; 4: 16-19.
 3. Erdur B, Tokgoz Y, Oren O, Babayigit A, Olmez D, Uzuner N, Tezcan D, Karaman O. Hışıltılı çocuklarda etiyolojik faktörler. Çocuk Solunum Dergisi Mart 2006; 1(1): 22-26.

Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Olgu Sunumu ve Derlemeler:

 1. Erdur B, Guzin Y. Çocuklarda Hipolipidemiler. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2016; 6: 1-8.
 2. Erdur B, Isık I. Çocukluk çağı kolestatik karaciğer hastalıklarında genel tedavi prensipleri. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2014; 4: 82-86.
 3. Erdur B, Katipoglu N, Genel F, Ozbek E, Ozdemir R, Mese T, Berksoy E, Celik T. Akut Gastroenterit ve intestinal ödem tablosu ile başvuran ve Kawasaki hastalığı tanısı alan bir infant: Olgu sunumu. . İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2014; 4: 148-152.
 4. Erdur B, Isık I. Çocukluk çağı Helicobacterpyloriinfeksiyonunda antibiyotik direnci. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2014; 4: 10-14.
 5. Erdur B.On iki haftalık ursodeoksikolik asit ve sükralfat kombine tedavisi ile semptomları kaybolan safra reflüsü gastritli iki adolesan olgu. Journal of Contemporary Medicine 2014; 4: 68-71.
 6. Berksoy E, Celik T, Katipoğlu N, Padar GT, Erdur B, Yilmaz U, Soylu OB. Özofagusta nadir görülen bir yabancı cisim. Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi 2014; 2: 6-8.
 7. Ozturk Y, Erdur B, Arslan H, Ozdogan O, Cakmakci H, Soylu A. Konjuge hiperbilirubinemi ve intraabdominal lenfadenopati: Rotor Sendromu, Toksoplazmosis birlikteliği. Dokuz Eylül Üniverisitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 22(3)-165-169.
 8. Babayigit A, Olmez D, Uzuner N, Erdur B, Karaman O, Ateş O, Olguner M, Akgür F. A rarepresentation of hydatid cyst in a child. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(1): 95-98.
 9. Anal O, Olmez D, Babayigit A, Uzuner N, Erdur B, Karaman O, Cakmakci H. An infant with miliary tuberculosis: The importance of early diagnosis. Çocuk Solunum Dergisi Mart 2006; 1(1): 37-39.

Ulusal Kongrede Sunulan Sözel Bildiriler:

 1. Erdur B, Ozturk Y, Demiray EG, Yılmaz O. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu eradikasyonunda klasik ve ardışık tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması ve primer klaritromisin direncinin araştırılması. 9. Ulusal Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 18-21 Ekim 2012, Antalya-Türkiye.
 2. Günay İ, Soylu ÖB, Ecevit Ç, Erdur B, Eren G, et al. Çocuklarda çölyak hastalığı yaşam kalitesi ölçeğinin (CD-DUX) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 18-21 Nisan 2018, İzmir.