T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Hematoloji - Onkoloji Servisi

Güncelleme Tarihi: 12/02/2018

Hastanemizde 2000 yılından itibaren Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi ayrı bir servis olarak açılmıştır. Bu tarihten itibaren gerek Hematolojik hastalıklara sahip hastaların, gerekse de tüm kanserli hastaların tanı ve tedavi merkezi olarak çalışmaktadır. Aynı tarihten itibaren Hematoloji-Onkoloji yan dal eğitimi vermeye başlayan merkezimiz, çok sayıda Pediatrik Hematoloji Uzmanı / Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Uzmanı yetiştirmiştir. Servisimizde 24 saat kesintisiz hasta takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca bir Çocuk Onkoloji ve iki Çocuk Hematoloji Polikliniğimizde de haftanın her günü ayaktan takipler ve tedaviler sürdürülmektedir.

Kliniğimiz 22 yataklı olup, hastanemiz bünyesinde yeni açılacak Kemik İliği Nakli Merkezi yataklarının da eklenmesi ile toplam yatak sayısı 38’ i bulacaktır (6 KİT yatağı, 10 KİT hastası drenaj yatağı ve 22 Hematoloji-Onkoloji Hastası yatağı olmak üzere). Kliniğimiz bünyesinde beş kişinin aynı anda değerlendirme yapmasına olanak sağlayan özel bir mikroskop ve mikroskop odamız, kemoterapi kabinimiz ve kemoterapi hazırlama odamız mevcuttur. Ayrıca günlük hasta hizmeti sunan Talasemi odamız ve Ayaktan Tedavi Ünitemizde mevcuttur. Kan merkezi ile beraber Terapötik Aferez Ünitemizde gerekli durumlarda hizmet üretebilmektedir. Kliniğimizde sadece Ege Bölgesinden değil tüm Türkiye’ den hasta kabulu yapılmaktadır.

Eğitim Kadromuz

Doç Dr R. Canan Vergin

Uzm Dr Bengü Demirağ

Doç Dr Yılmaz Ay

Doç Dr Yeşim Oymak

Doç Dr Tuba Hilkay Karapınar

Uz Dr Salih Gözmen

Psikolog Arife Kaygusuz