T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özlem BÜLBÜL

Güncelleme Tarihi: 09/02/2018

 Görevi: Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü

 Görev Yeri: İdariÖzgeçmiş:

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm /Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ebelik(Hemşire Yetkili)

Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Giresun Sağlık Yüksekokulu

2005

Lisans üstü

Pedagojik Formasyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

2013

GÖREVLERİ

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Vekil Ebe

Uşak Banaz Çamsu Sağlık Ocağı Gürlek Sağlık  Evi

2007

Klinisyen Hemşire

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Üroloji Kliniği

2008

Sorumlu Hemşire

İzmir Bozyaka  Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Nöroşirürji Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi

2010

Süpervisör Hemşire

İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürlüğü

2017

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR

Nöroşirürji  Hemşireliği Derneği

KATILMIŞ OLDUĞU KONGRE ,KURS , SEMPOZYUM VE EĞİTİMLER

1.Nöroşirürji Hemşireleri Derneği 11. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi

2. Nöroşirürji Hemşireleri Derneği 12. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi/Subaraknoid Kanama ve İntrakranial Anevrizmalı Hastada Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

3.1.Bozyaka  Hemşirelik Günleri Kanıta Dayalı Bakım Sempozyumu

4.2. Bozyaka  Hemşirelik Günleri  Basınç Yarası Sempozyumu

5.Sağlıkta Engelsiz İletişim  Sempozyumu

6.Klinik Enteral Parenteral Beslenme Derneği/ Temel klinik Nütrisyon Kursu

7.İKÇÜSEM Diyabet Eğitim Kursları-1/ Gestasyonel Diyabet Kursu

8.Hastane Enfeksiyonlarını Önlemede Güncel Yaklaşımlar Eğitimi

9.İzmir ili Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekrterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Akreditasyon Koordinatörlüğü/Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ve Özdeğerlendirme Eğitimi