T.C. MİNİSTRY OF HEALTH İZMİR PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE S.B.Ü. DR.BEHÇET UZ CHİLDREN'S EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL
T.C. MİNİSTRY OF HEALTH İZMİR PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE S.B.Ü. DR.BEHÇET UZ CHİLDREN'S EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ebru Bekiroğlu Yılmaz, M.D.

Updated: 07/01/2019

fotograf_yok.jpg

CURRICULUM VITAE

A.     Personal Information

Name- Surname: Ebru Bekiroğlu Yılmaz                                  

Birth date : 02 Mayıs 1975

Foreign Language: English

Company:University of Health Sciences İzmir Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital

B.     Education:

Degree

Department / Program

University

Year

Faculty

Medical Faculty(English)

Marmara University

1992-1999

Expertise in Medicine

Medical Faculty, Pediatrics

Dokuz Eylül University

2000-2004

Fellowship

Pediatric Nephrology

Ege University

2005-2010

Thesis in Medicine:

Obez olan çocuklarda apolipoprotein E gen polimorfizmi ile plazma lipid düzeyleri arasındaki ilişki ve obezite ile birlikte olan dislipidemilerde apolipoprotein E gen polimorfizminin araştırılması.

Tez danışmanları: Prof. Dr. Murat Derya Erçal, Yard. Doç. Dr. Ayfer Ülgenalp.

Pediatric Nephrology Fellowship Thesis:

Ailevi akdeniz ateşi hastalarında MEFV mutasyonlarının araştırılması ve klinik bulgularla ilişkisinin incelenmesi.

Tez danışmanı: Prof. Dr. Makbule Sevgi Mir

C.     Work Experience

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Residency

T.C. İçişleri Bakanlığı Süreyya Paşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

1999-2000

Expertise in Medicine

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2000-2005

Pediatric Nephrology Fellowship

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

Çocuk Nefrolojisi

2005-2010

Pediatric Nephrologist

Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi

(Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Zorunlu Hizmeti)

2010-2012

Pediatric Nephrologist

Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2016

Associate Proffessor

Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016-halen

D. Clinical Researches

D.1. NIDA Clinical Trials Network Good Clinical Practice Sertificate: 3.1.2019

        MedicReS Good Medical Researher Certificate 24.12.2018

D.2. Clinical Researches which was participated

1.      The Cardiovascular Comorbidity in Children with Chronic  Kidney Disease Study (Kronik Böbrek Hastalıklı Çocuklarda Kardiyovasküler Hastalık Riski/ 4C Çalışması). Çok uluslu, çok merkezli çalışmada Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Merkezi olarak, 2010, araştırmacı.

2.      Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülmekte olan hipertansiyonu olan 6-17 yaşındaki çocuklarda oturur durumdaki sistolik kan basıncı açısından valsartanın enalapril ile karşılaştırmalı olarak çok merkezli, randomize, paralel gruplu 12 haftalık değerlendirmesi/ protokol no:CVAL489K2302, 2007, yardımcı araştırmacı.

3.      Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülmekte olan çocuklarda ve ergenlerde yüksek tansiyonun tedavisi için ramiprilin etkinliğini, güvenliğini ve doz-tepkisini değerlendiren randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli, paralel- kol çalışması/ protokol no:K726-06-4003, 2007, yardımcı araştırmacı.

4.      Juvenile Vasculitis Multidimensional Assesment Report (J-VAMAR) to measure all the domains of the vasculitis. Development and validation of vasculitis multidimensional assesment report, araştırmacı, 2012-2014.

5.      The Cardiovascular Comorbidity in Children with Chronic Kidney Disease Study, 2012-2018, araştırmacı.

Ege University Pediatric Nephrology Projects

1.      Prof. Dr. Sevgi Mir, Uzm. Dr. Fatma Mutlubas, Uzm. Dr. Ebru Yılmaz, Uzm. Dr. Önder Yavaşcan, Uzm. Dr. İpek Kaplan Bulut, Prof. Dr. Afig Berdeli. Podosin mutasyonu negatif olan Türk SRNS hastalarında TRPC6, CD2AP, WT1 ve ACTN4 gen mutasyon dağılımın araştırılması. EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Pediatrik Nefroloji BD Projesi, 2009 tıp 040.

2.      Prof. Dr. Sevgi Mir, Uzm. Dr. Fatma Mutlubas, Uzm. Dr. Ebru Yılmaz, Uzm. Dr. İpek Kaplan Bulut, Prof. Dr. Afig Berdeli. Rekürrent hematürili hastalarda COL4A3; COL4A4; COL4A5 gen mutasyon dağılımın araştırılması. EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Pediatrik Nefroloji BD Projesi 2009, tıp 041.

3.      Prof. Dr. Sevgi Mir, Uzm. Dr. Fatma Mutlubas, Uzm. Dr. Ebru Yılmaz, Uzm. Dr. İpek Kaplan Bulut, Prof. Dr. Afig Berdeli. Polikistik Böbrek hastalarında PKD1, PKD2 ve PKHD1 gen mutasyon dağılımın araştırılması. EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Pediatrik Nefroloji BD Projesi 2009, tıp 042.

4.      Prof. Dr. Sevgi Mir, Uzm. Dr. Fatma Mutlubas, Uzm. Dr. Ebru Yılmaz, Uzm. Dr. Önder Yavaşcan, Uzm. Dr. İpek Kaplan Bulut, Prof. Dr. Afig Berdeli.  CAKUT hastalarında PAX2; PAX8 ve EYA1 gen mutasyon dağılımın araştırılması. EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Pediatrik Nefroloji BD Projesi 2009, tıp 046.

5.      Prof. Dr. Sevgi Mir, Uzm. Dr. Fatma Mutlubas, Uzm. Dr. Ebru Yılmaz, Uzm. Dr. Önder Yavaşcan, Uzm. Dr. İpek Kaplan Bulut, Prof. Dr. Afig Berdeli. Pediatrik Renal Transplantasyon hastalarında kalsineurin inhibitörlerine klinik yanıtın değerlendirilmesinde CYP4A3 ve CYP4A4 gen mutasyonlarının araştırılması. EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Pediatrik Nefroloji BD Projesi 2009, tıp 050.

E. Management:

- Şanlıurfa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Transfüzyon Komitesi

- Şanlıurfa ili Diyaliz Merkezileri Denetleme Kurulu

- İzmir ili Diyaliz Merkezileri Denetleme Kurulu

- İzmir Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu Düzenleme Komitesi, 2016

İzmir Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu Düzenleme Komitesi, 2018

- İzmir Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Sınav Komisyonu, 2016

-İzmir Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye Denetleme Komisyonu, 2018

- İzmir Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Turizmi Komisyonu, 2018 

F. Membershıps and Assocıatıons

- International Continence Society, üyelik başlangıç yılı 2010.

- International Society Of Neprology (ISN), üyelik başlangıç yılı 2007.

- European Paediatric Association (EPA), üyelik başlangıç yılı 2013.

- European Urology Acredited Continuing Medical Education, üyelik başlangıç yılı 2014.

- ERA-EDTA, üyelik başlangıç yılı 2015.

- International Pediatric Nephrology Association (IPNA), üyelik başlangıç yılı 2010

- The European Society for Paediatric Nephrology (ESPN) üyelik başlangıç yılı 2010.

- Türkiye Milli Pediatri Derneği, üyelik başlangıç yılı 2009.

- Çocuk Nefroloji Derneği (ÇND), üyelik başlangıç yılı 2007.

- İdrar Yolu Enfeksiyonu Mücadele Derneği (İYEM), üyelik başlangıç yılı 2004.

- Türk Nefroloji Derneği (TND), üyelik başlangıç yılı 2015.

- Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED), üyelik başlangıç yılı 2010.

G. Honors and awards:

1. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association,Young Nephrologists’ Symposium Travel Bursary 2.9.2009 Birmingham, İngiltere.

2. Blue Ribbon Award Poster Ödülü. Prof Dr. Sevgi Mir, Uzm. Dr. Fatma Mutlubaş, Uzm.Dr. Ebru Yılmaz, Uzm. Dr. İpek Kaplan Bulut, Uzm. Dr. Önder Yavaşcan, Dr. Ayşe Dinler. A Single center experience of treatment in childhood nephrotic syndrome. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, 31 Ağustos- 4 Eylül 2007, Budapeşte, Macaristan, Pediatric Nephrology 2007,22:1585.

PUBLICATIONS

A.     International Publications

A1. Durgül Özdemir, Ebru Yılmaz, Murat Duman, Nurettin Ünal, Yesim Tuncok. Hypoglycemia after albuterol overdosein a pediatric patient. Pediatric Emergency Care 2004; 7: 464-465. Doi: 10.1097/01.pec.0000132220.88470.7d.

A2. Yılmaz Tabel, Afig Berdeli, Sevgi Mir, Erkin Serdaroğlu, Ebru Yılmaz. Effects of genetic polymorphisms of the renin-angiotensin system in children with nephrotic syndrome. Journal of the Renin Angiotensin Aldosterone System 2005; 6(3):138-144. Doi: 10.3317/jraas.2005.020.

A3. Şebnem Yılmaz, Hale Ören, Gülersu İrken, Meral Türker, Ebru Yılmaz, Emel Ada. Cerebral venous thrombosis in a patient with Evans syndrome: a rare association. Annual Hematology 2005; 84: 124–126. Doi:10.1007/s00277-004-0963-7.

A4. Şebnem Yılmaz, Hale Ören, Gülersu İrken, Berna Atabay, Murat Duman, Ebru Yılmaz, Handan Çakmakçı. Life-threatening mediastinal-retroperitoneal hemorrhage in a child with moderate hemophilia A and high inhibitor titer, successful management with recombinant activated factor VII. Journal of Pediatric Hematology and Oncology, 2005; 27(7):400-402.

A5. Özlem Giray, Ayfer Ülgenalp, Elçin Bora, Nedret Uran, Ebru Yılmaz, Aycan Ünalp, and Derya Erçal. Role of apolipoprotein E infebrile convulsion. Pediatric Neurology 2008; 39(4): 241-244. Doi:10.1016/j.pediatrneurol.2008.06.014.

A6. Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene polymorphism in early term chronic allograft nephropathy. Transplantation Proceedings 2009; 41:4361-4365.Doi: 10.1016/j.transproceed.2009.09.080.

A7. Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Effect of colchicine-resistant familial mediterranean fever on growth parameters. Turkısh Journal of Rheumatology 2011; 26(1):1-6. Doi: 10.5606/tjr.2011.001.

A8. Orhan Deniz Kara, Nida Dincel, İpek Kaplan Bulut, Kadriye Özdemir, Ebru Yılmaz, Zehra Gun, Cüneyt Hoşçoskun, Betül Sözeri, Sevgi Mir.  Infectious Complications in Pediatric Renal Transplant Patients. World J Nephrol Urol. 2014; 3(2): 92-99. Doi: 10.4021/wjnu159w.

A9. Rahmi Özdemir, Ebru Yılmaz, Nida Dincel, Betül Sözeri, Kadriye Özdemir, Afig Berdeli, Sevgi Mir. Fc Gamma Receptor Polymorphism: A Risk Factor for Urinary Tract Infections. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 2014; 04(30):19-25. Doi: 10.15272/ajbps.v4i29.441. 

A10. Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, Gözde Gözüoğlu, Kadriye Özdemir, İpek Kaplan Bulut, Afig Berdeli, Sevgi Mir. Urine Matrix Metalloproteinase-3 Level as a Biomarker for Monitoring in Familial Mediterranean Fever Attacks. J Nephrol Ther 2014; 4(3): 164. Doi:10.4172/2161-0959.1000164.

A11.Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, Betül Sözeri, Kadriye Özdemir, İpek Kaplan Bulut, Afıg Berdelı, Makbule Sevgi Mir. Familial Mediterranean fever in children from the Aegean region of Turkey: gene mutation frequencies, phenotype-genotype correlation Turkısh Journal of Medical Sciences. 2015; 45. Doi: 10.3906/sag-1402-1.

A12. Orhan Deniz Kara, Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, Gözde Gözüoğlu, Hasan Biçer, Sevgi Mir. Success of continuous veno-venous hemodiafiltration treatment in children monitored in the intensive care units. Renal Failure 2014: Oct; 36(9):1411-1415. Doi:10.3109/0886022x.2014.950932.

A13.Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, Gözde Gözüoğlu, Kadriye Özdemir, Afig Berdeli, Sevgi Mir. A case with congenital nephrotic syndrome having E117K mutation: Is this a polymorphism? Or mutation? J Nephrol Ther 2014, 4:4. Doi:/10.4172/2161-0959.1000178.

A14. Kadriye Özdemir, Sevgi Mir, Nida Dinçel, Bozabalı, İpek Kaplan Bulut, Ebru Yılmaz, Betül Sözeri. Bioimpedans for assessing volume status in children with nephrotic syndrome. Turkish journal of Medical Sciences 2015; 45(2):339-44. Doi: 10.3906/sag-1312-132.

A15. Kadriye Özdemir, Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Banu Yaman, Gözde Gözüoğlu, Sevgi Mir. Treatment of oral Kaposi sarcoma by sirolimus in renal transplanted children: case report and literature review. Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science 2014; 3(7):152-158.

A16. İpek Kaplan Bulut, Orhan Deniz Kara, Kadriye Özdemir, Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Mustafa Orhan Bulut, Betül Sözeri, Hasan Biçer, Sevgi Mir. Are we late for the diagnosis of acute kidney ınjury in intensive care units in pediatric patients- A preliminary, retrospective observational study among 66 patients. Minerva Pediatr. 2014 Nov 20.

A17. Sevgi Mir, Betül Sözeri, Murat Deveci, Kadriye Özdemir, Zehra Gün, Nida Dinçel, Gözde Gözüoğlu, Ebru Yılmaz, İpek Kaplan Bulut. Cardiovascular functional and structural changes in children with primary hypertension. Minerva Pediatr. 2014 Nov 20.

A18. Seçil Conkar, Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, İpek Kaplan Bulut and Sevgi Mir. Early hemodiafiltration (HDF) is life-saving in cases with mushroom poisoning.Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science, 3(12):415-418.

A19. Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, Cemaliye Basaran, Erkin Serdaroğlu.Just from innocent omega 3 supplementations to nephrocalsinosis. Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science, 4(3), 96-101.

A20. Kadriye Özdemir, Orhan Deniz Kara, Nida Dinçel, Kaplan Bulut İpek, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir. Effect of erythropoietin use on mean platelet volüme in children undergoing chronic dialysis. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 5(3):415-419. Doi:10.5799/ahinjs.01.2014.03.0430.

A21. Nida Dinçel, Kadriye Ozdemir, Kara Orhan Deniz, Ebru Yılmaz, Gun Zehra, Afig Berdeli, Sevgi Mir.  CoQ10 Supplementation; A New Treatment Modality In Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome With Unknown Molecular Etiology. International Journal of Medicine and Biomedical Research 2014; 3(2):146-155.Doi: 10.14194/ijmbr.3.3.1.

A22. Orhan Deniz Kara, Kadriye Özdemir, Nida Dinçel, Ayşe Kutlu, Ebru Yılmaz, Gülsüm Cantürk, Sevgi Mir.Monosemptomatik enurezisli çocuklarda ve annelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine, 5(2). Doi:10.16899/CTD. 41645.

A23. Seçil Conkar, Ebru Yılmaz, Şükriye Hacıkara, Sibel Bozabalı, Sevgi Mir. Is Daytime Systolic Load an Important Risk Factor for Target Organ Damage in Pediatric Hypertension? J Clin Hypertens (Greenwich). 2015 Oct;17(10):760-6, doi: 10.1111/jch.12608. Epub 2015 Jul 3.

A24.Özdemir Kadriye, Yilmaz Ebru, Dinçel Nida, Bozabali Sibel, Sükriye Apaydin, Gun Zubeyır Hasan, Sozeri Betül, Mir Sevgi (2017). Association of clearance of middle- and large-molecular-weight substance with arterial stiffness and left ventricular mass in children receiving renal replacement therapy. Minerva pediatrica, 69(6), 495- 502. , Doi: 10.23736/S0026-4946.16.04253-5

A25. Seçil Conkar, Sevgi Mir, Betül Sözeri, Ümmügülsüm Yıldız, İpek Kaplan Bulut, Sibel Bozabalı, Ebru Yılmaz. Masked hypertension in children and its relationship with target organ damage. Çocuklarda maskeli hipertansiyon ve hedef organ hasarı ile ilişkisi. JCEI/ 2015; 6 (2): 102-109. Journal of Clinical and Experimental Investigations, doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0498.

A26. Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, İpek Kaplan Bulut, Şükriye Hacıkara, Sevgi Mir. The long-term outlook to final outcome and steroid treatment results in children with idiopathic nephrotic syndrome. Ren Failure 2015 Sep;37(8):1267-72, doi: 10.3109/0886022X.2015.1073051. Epub 2015 Aug 27.

A27. İpek Kaplan Kaplan, Kadriye Özdemir, Orhan Bulut, Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Cüneyt Hoscoskun C, Makbule Sevgi Mir Hyperlipidemia is an important problem in pediatric renal transplant recipients. Indian Journal of Scientific Research and Technology, 2015; 3(5), 29-36.

A28. Özdemir Kadriye, Dincel Nida, Kara, Orhan Deniz, Yılmaz Ebru, Gözüoğlu Gözde, Mir Sevgi. Effect of treatment choice on survival in a case with meningococcemia and multiorgan failure. Dicle Tıp Dergisi. 2016; 43(1)

A29.Conkar Seçil, Yılmaz Ebru, Mir Sevgi, Berdeli Afig. Novel VPS33B mutations of G514S gene cause an arthrogryposis, renal dysfunction and cholestasis syndrome. Int J Case Rep Imag 2016;7(4):216–220.

A30. Doyon Anke, Schmiedchen Bettina, Sander Anja, Bayazit Aysun, Duzova, Ali, Canpolat Nur, Thurn Daniela, Azukaitis Karolis, Anarat Ali, Bacchetta Justine, Mir Sevgi, Shroff Rukshana, Yilmaz Ebru, Candan Cengiz, Kemper, Markus, Fischbach Michel, Cortina Gerard, Klaus Guenter, Wuttke, Matthias, Koettgen Anna, Melk, Anette, Querfeld, Uwe, Schaefer, Franz...More...Less Group Author(s): 4C Study Consortium Genetic, Environmental, and Disease-Associated Correlates of Vitamin D Status in Children with CKD. Clınıcal Journal of The Amerıcan Socıety Of Nephrology. Volume: 11, Issue: 7, Pages: 1145-1153, DOI: 10.2215/CJN.10210915 Published: JUL 2016.

A31.Schaefer F, Doyon A, Azukaitis K, Bayazit A, Canpolat N, Duzova A, Niemirska A, Sözeri B, Thurn D, Anarat A, Ranchin B, Litwin M, Caliskan S, Candan C, Baskin E, Yilmaz E, Mir S, Kirchner M, Sander A, Haffner D, Melk A, Wühl E, Shroff R, Querfeld U; 4C Study Consortium. Cardiovascular Phenotypes in Children with CKD: The 4C Study. Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Jan 6;12(1):19-28. doi: 10.2215/CJN.01090216.

A32.Lerch C, Shroff R2, Wan M, Rees L, Aitkenhead H, Kaplan Bulut I, Thurn D, Karabay Bayazit A, Niemirska A, Canpolat N, Duzova A, Azukaitis K, Yilmaz E, Yalcinkaya F, Harambat J, Kiyak A, Alpay H, Habbig S, Zaloszyc A, Soylemezoglu O17, Candan C18, Rosales A19, Melk A1, Querfeld U20, Leifheit-Nestler M1, Sander A21, Schaefer F22, Haffner D1; 4C study consortium; ESPN CKD-MBD working group.  Effects of nutritional vitamin D supplementation on markers of bone and mineral metabolism in children with chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 2018 Feb 21. doi: 10.1093/ndt/gfy012.

A33.Devrim FSerdaroğlu EÇağlar İOruç YDemiray NBayram NAğın HÇalkavur SSorguç YDinçel NAyhan YYılmaz EDevrim I. The Emerging Resistance in Nosocomial Urinary Tract Infections: From the Pediatrics PerspectiveMediterr J Hematol Infect Dis. 2018 Sep 1; 10(1):e2018055. doi: 10.4084/MJHID.2018.055.

B. International Presentations And Abstracts

B1. Şebnem Yılmaz, Hale Ören, Gülersu İrken, Berna Atabay, Murat Duman, Ebru Yılmaz, Handan Çakmakçı. Life threatening mediastinal-retroperitoneal hemorrhage in a child with moderate hemophilia A and high titer inhibitor: successful management with recombinant activated factor VII. XIX International Society on Thrombosis and Haemostasis Congress, 12–18 Haziran 2003, Birmingham, İngiltere.

B2. Ayfer Ülgenalp, Ebru Yılmaz, Elçin Bora, Özlem Giray, Mahmut Çoker, Derya Erçal. Apolipoprotein E gene polymorphism and plasma lipid levels in obese and dyslipedemic Turkish children.European Human Genetics Conference, 6-9 Mayıs 2006, Amsterdam, Hollanda.

B3. Fatma Mutlubaş, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Sinan Erten, Sait Şen. A Case of systemic lupus erythematosus and myasthenia gravis with secondary amyloidosis and FMF. 4 th. International Congress of Uremic Researchs and Toxicity, 14-17 Eylül 2005, İzmir, Türkiye.

B4. Yılmaz Tabel, Afig Berdeli, Sevgi Mir, Ebru Yılmaz. Lack of association TLR4 gene Asp299Gly and Thr399Ile mutations with urinary tract infection in children. 4 th. International Congress of Uremic Researchs and Toxicity, 14-17 Eylül 2005, İzmir, Türkiye.

B5. Afig Berdeli, Sevgi Mir, Yılmaz Tabel, Ebru Yılmaz, Tahir Atik, Alphan Cura. Strong association of macrophage migration inhibitory factor-173G/C polymorphism with steroid resistance and FSGS pathology in nephrotic syndrome. 4 th. International Congress of Uremic Researchs and Toxicity, 14-17 Eylül 2005, İzmir, Türkiye (sözlü bildiri).

B6.Ebru Yılmaz, Afig Berdeli, Sevgi Mir, Önder Yavaşcan, Fatma Mutlubaş, Caner Kabasakal. Are polymorphisms of MCP-1, IL 6 and Fas genes a risk factors for acute renal allograft rejection in children. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, 31 Ağustos- 4 Eylül 2007, Budapeşte, Macaristan, Pediatric Nephrology 2007,22:1478 (sözlü bildiri).

B7.Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Lack of association of endothelial nitric oxide synthse (ENOS) gene polymorphism with chronic allograft nephropathy in Turkish renal transplant recipients. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, 31 Ağustos- 4 Eylül 2007, Budapeşte, Macaristan, Pediatric Nephrology 2007; 22:1585.

B8. Sevgi Mir, Fatma Mutlubaş, Ebru Yılmaz, İpek Kaplan Bulut, Önder Yavaşcan, Ayşe Dinler. A Single center experience of treatment in childhood nephrotic syndrome. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, 31 Ağustos- 4 Eylül 2007, Budapeşte, Macaristan, Pediatric Nephrology 2007; 22:1618.

B9. İpek Kaplan Bulut, Önder Yavaşcan, Sevgi Mir, Sait Şen, Fatma Mutlubaş, Ebru Yılmaz, Sema Rala. Children with IgA Nephropathy: 5 years of follow-up. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, 31 Ağustos- 4 Eylül 2007, Budapeşte, Macaristan, Pediatric Nephrology 2007; 22:1618.

B10. Sevgi Mir, Ebru Yılmaz, Afig Berdeli, Rahmi Özdemir. Fc gamma receptor polymorphism a risk factor for urinary tract infections? 3rd Europediatrics, 14-17 Haziran 2008, Istanbul, Türkiye, Acta Pediatrica 2008; 97(suppl 459) (sözlü bildiri).

B11. Önder Yavaşcan, Sevgi Mir, Fatma Mutlubaş, Ahmet Keskinoğlu, Ebru Yılmaz, İpek Kaplan Bulut, Ahmet Anık. The importance of antibiotic prophylaxis in management of VUR. 3rd Europediatrics, 14-17 Haziran 2008, Istanbul, Türkiye, Acta Pediatrica 2008; 97 (suppl 459):219.

B12. Ebru Yılmaz. Bilateral fibroadenoma of breast in renal transplantation patient using immunosuppressive treatment of cyclosporin. 43rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology. A joint Meeting with The Renal Association, 2-5 Eylül 2009 Birmingam, İngiltere (sözlü bildiri).

B13. Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. New genetic non-HLA markers in chronic allograft nephropaty. 42nd Annual ESPN Meeting, 11-14 Eylül 2008 Lyon, Fransa, Pediatric Nephrology 2008; 23:1689.

B14.Ebru Yılmaz, A. Berdeli, S. Mir, Steroide dirençli nefrotik sendromda (SDNS) WT1 gen mutasyonu. 5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), 9-12 Ekim, Kapadokya, Türkiye.

B15. İpek Kaplan Bulut, Sevgi Mir, Ebru Yılmaz, Caner Kabasakal. BKV and CMV infections in renal transplantation patient. 5th Congress of the International Pediatric Transplantation associations, 18-21 Nisan 2009, İstanbul, Türkiye, Pediatric Transplantation 2009; 13(supp 1):89.

B16. Sevgi Mir, Ebru Yılmaz, Afig Berdeli, Fatma Mutlubaş. MCP-1 (Mononcyte Chemoattractant peptide-1) gene polymorphism in chronic allograft nephropathy, 5th Congress of the International Pediatric Transplantation Associations, 18-21 Nisan 2009, İstanbul Türkiye, Pediatric Transplantation 2009; 13(supp 1):149.

B17. Sevgi Mir, Ebru Yılmaz, Afig Berdeli. IL 6 gene polymorphism in chronic allograft nephropathy. 5th Congress of the International Pediatric Transplantation associasions, 18-21 Nisan 2009, İstanbul Türkiye, Pediatric Transplantation, 2009; 13(supp 1):140-141.

B18. Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Effect of colchicine resistance in familial mediterranean fever (FMF) on growth. EULAR, 10-13 Haziran 2009, Kopenak, Danimarka, Annual Rheumatic Disease 2009; 68(Suppl3): 302.

B19. Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Relationship of FMF with vasculitis. EULAR, 10-13 Haziran 2009, Kopenak, Danimarka, Annual Rheumatic Disease 2009; 68(Suppl3): 301.

B20.Ebru Yılmaz, Betül Sözeri, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Phenotypic expressions of rare MEVF gene mutations in familial mediterranean fever (FMF). EULAR, 10-13 Haziran 2009, Kopenak, Danimarka, Annual Rheumatic Disease 2009; 68(Suppl3): 302.

B21.Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Betül Sözeri, Afig Berdeli. R761H mutation is more frequent than expected in Agean region of Turkey. 3rd Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegonina with International Participation, 05-07 Mayıs 2010 Sarajevo, Bosna Hersek.

B22. Betül Sözeri, Orhan Deniz Kara, Fatma Mutlubaş, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Ile62val mutation in complement factor H in Turkish patients with Henoch-Schönlein Nephritis. 3rd Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegonina with International Participation, 05-07 Mayıs 2010 Sarajevo, Bosna Hersek (sözlü bildiri).

B23.Ebru Yılmaz, Betül Sözeri, Afig Berdeli, Sevgi Mir. Familial mediterranean fever and Pras scoring system. The fifteenth Congress of the International Pediatric Nephrology Association 29 Ağustos- 2 Eylül 2010, New York, Amerika, Pediatric Nephrology 2010; 25:1930.

B24. Kadriye Özdemir, Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Gözde Gözüoğlu, Banu Yaman, Sevgi Mir. Treatment of Oral Kaposi Sarcoma by Sirolimus in a Child with Renal Transplantation: Case Report and Literature Review. 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation in Istanbul, September 10-13, 2014. 

B25. Betül Sözeri, Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir. Urine MMP-3 level as a biomarker for in FMF attack. 7th Congress of International Society of Systemic Auto- Inflammatory Diseases (ISSAID), 2013, 11(1).

B26. Ertuğ Toroslu, Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Sait Şen, Gülşen Kandiloğlu, Caner Kabasakal, Sevgi Mir. FRI42 Malignancy After Renal Transplantatıon. 43rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology 2-5 Eylül 2009, Birmingham, İngiltere.

B.27.  Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, İpek K. Bulut, Şükriye Hacıkara, Afig Berdeli, Sevgi Mir. Mutatıons in infantil nephrotıc syndrome and worse prognostic results of E117K polymorphısm in NPHS1. ERA-EDTA Congress 2015, 28-31 May 2015, London, UK. Nephrology Dialysis Transplantation, 30(suppl 3).

B28.Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Şükriye Hacikara, İpek K. Bulut, Sevgi Mir. The long term outlook to fınal outcome and steroıd treatment results in children wıth ıdıopathıc nephrotıc syndrome. ERA-EDTA Congress 2015 28-31 May 2015, London, UK. Nephrology Dialysis Transplantation, 30 (suppl 3).

B29. Sevgi Mir, Ebru Yılmaz, Şükriye Hacikara, Afig Berdeli. P - 370 Role of CTLA4 polymorphısm in idiopathic nephrotic syndrome and TREG levels. 48th ESPN Meeting, Brussels, September 2015. Pediatr Nephrol (2015) 30: 1543–1730. DOI 10.1007/s00467-015-3158-7.

B30 Berna Eren Fidancı, Kenan Barut, Serap Arıcı, Doğan Şimşek, Mustafa Çakan, Ezgi D Batu, Sezgin Şahin, Ayşenur Kısaarslan, Ebru Yilmaz, Özge Başaran, Ferhat Demir, Kübra Öztürk, Zübeyde Gündüz et. al.A new approach to assesment of juvenile vasculitis multidimentional assesment report (J- VAMAR) 23rd Paediatric Rheumatology European Society Congress: Part One 28-1 October 2016.

B31. Yilmaz Ebru, Dinçel Nida, Kara Orhan Deniz, Serdaroğlu Erkin (2017). Fıbromuscular Dysplasıa-A Rare Cause Of Renovascular Hypertension. Pediatric Nephrology, Vol. 32, No. 9, Pp. 1745-1745.

B32. Dinçel Nida, Kutlu Ayse, Yılmaz Ebru, Kara Orhan Deniz, Ozcanlı MD, Mır Sevgı (2017). Psychıatrıc Aspects Of Chıldren Wıth Renal Transplantatıon. Pedıatrıc Nephrology 32 (9), 1809-1809.

B33.Devrim FSerdaroğlu EÇağlar İOruç YDemiray NBayram NAğın HÇalkavur SSorguç YDinçel NAyhan YYılmaz EDevrim I. The Emerging Resistance in Nosocomial Urinary Tract Infections: From the Pediatrics Perspective. ESPN Abstracts  2018 P-448

B34. Devrim FSerdaroğlu EÇağlar İ, Demiray N, Oruç YSorguç Y,  Bayram NAyhan Y, Ağın HÇalkavur S, Yılmaz E,  Dinçel N, Kara OD, Devrim I.Nosocomıal Urınary Tract Infectıon In Pedıatrıcs; Etıology And Antıbıotıc Susceptıbılıty Results. ESPN Abstracts 2018 P-448

B35. N Dincel, Yılmaz E, Devrim F, C Basaran, Kemer S, Kara OD, Nalbantoğlu O, Arslan G, Karagoz K, E Serdaroglu,  Ozkan B.Lower urinary tract dysfunction and insülin resistance. Is there a really correlation between them? 51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. Pediatric Nephrology P 72.

B36.Yılmaz E, N Dincel, C Basaran, Kemer S, Nalbantoğlu O, Arslan G, Ozkan B, E Serdaroglu. Obesity-related hypertension in children.51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. P- 233.

B37.Yılmaz E, N Dincel, C Basaran, Arslan G, Devrim F, Kemer S, Kara OD, Nalbantoğlu O, Ozkan B, E Serdaroglu. Is There A Possibility To Prevent Progression Of Obesity Related Chronic Kidney Diasease; Microalbuminuria. 51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey, P 141.

B38. Alkaç AY, C Basaran, N Dincel, Yılmaz E, Kara OD, Gozmen SK, Devrim F, Kemer S, Bak M, E Serdaroglu. Involutıon Of Multıcystıc Dysplastıc Kıdney And Growth Of Contralateral Kıdney. 51st Annual Scientific Meeting Of The European Society For Paediatric Nephrology. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey, P 111.

B39. Topalakcı E, Serdaroğlu E, Gözmen SK, Başaran C, Yılmaz E ,Dincel N, Kara OD. Evaluation of somatic and kidney growth in children with solitary kidney: retrospective cohort study. 51 st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephroılogy. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. Pediatric Nephrology P 108.

B40. Yılmaz E,N Dincel, C Basaran, Kemer S, Kara OD, Cakıl A, E Serdaroglu. Ambulatory blood pressure monitoring in autosomal dominant polycystic kidney disease in children. 51 st Annual  Scientific Meeting  of  the European Society for Paediatric Nephroılogy. 3-6 October  2018, Antalya,  Turkey. Pediatric Nephrology. P 232.

B41. P Simsek, E Serdaroglu, Dincel ND, C Basaran, Yılmaz E, Kara OD, Gozmen SK, Kemer S,Devrim F.   Comparısıon Of Ambulatory Blood Pressure Monıtorıng And Standart Blood Pressure Measurement In Chıldren Wıth Bılateral Renal Scarrıng Due To Urologıcal Dısease.  PEDIATRIC NEPHROLOGY, 2018; 33: (10) P:1831-1831. 51st  Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. 3-6 October 2018, Antalya, Turkey. Pediatric Nephrology. Oral presentation O-P 35

C. Book Chapter:

C1. Çocuk Yaşlarında Kronik Böbrek Hastalığı. Sevgi Mir, Ebru Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı, Ege Çocuk Vakfı Yayınları, ISBN:978-605-85319-0-1.

D.  National Publications

D1.Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, İpek Kaplan Bulut, Sevgi Mir. Periton Diyaliz Sıvıları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014; 45: 84-93.

D2.Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, İpek Kaplan Bulut, Sevgi Mir. Hepatorenal Sendrom. Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2)214-221.

D3. Secil Conkar, Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, İpek Kaplan Bulut, Halil Bozkaya, Sevgi Mir. Pamukkale Tıp Dergisi. Hipertansiyon sebebi olarak Nörofibromatozis Tip 1(NF1). Pamukkale Tıp Dergisi. PTD-77045, doi:10.5505/ptd.2015.77045.

D4. Nevin Uzuner, Ahmet Arıcı, Ebru Yılmaz, Hale Ören, Salih Kavukçu. Typhoid fever with severe pancytopenia. Gazi Medical Journal, 2002; 13(4):192-195. ISSN: 1300-056X

D5.Ebru Yılmaz, Elçin Bora, Tufan Çankaya, Ayfer Ülgenalp, Özlem Giray Bozkaya, Mahmut Çoker, Derya Erçal. Obez ve dislipidemik Türk çocuklarında apolipoprotein E gen polimorfizmi ve plazma lipid seviyelerinin karşılaştırılması. DEÜ Tıp Dergisi 2012;26(1):27-35.

D6.Ebru Yılmaz, Sevgi Mir. Çocukluk çağında hipertansiyon. Ege Pediatri Bülteni 2008; 15(2):111-122. ISSN: 1300-9745.

D7. Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, Cemaliye Başaran, Şükran Keskin Gözmen, Pınar Erturgut, Erkin Serdaroğlu. Çocuklarda ürolitihiyazisin nadir nedeni: ksantinüri. Haseki Tıp bülteni, doi:10.4274/haseki.2304.

D8. Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, Cemaliye Başaran, Şükran Keskin Gözmen, Pınar Erturgut, Erkin Serdaroğlu. Tüberoskleroz kompleksinde renal tutulum. Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (1): 66-71. Dicle Medical Journal, doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.01.0532.

D9. Sevgi Mir, Ebru Yılmaz, Özgür Şenol, Şükriye Hacıkara.İmmünolojik Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım Management of Immunological High Risk Patients. J Contemp Med 2016;6 (Case Reports): 121-130 REVIEW DOI: 10.16899/ctd. 85663.

E. National l Presentations And Abstracts:

E1. Durgül Özdemir, Ebru Yılmaz, Arzu Babayiğit, Belde Kasap, Semra Kurul, Eray Dirik. Geçici görme kaybı ile başvuran oksipital lob epilepsisi: sunumu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Pediatride Yenilikler ve Standartlar, 15-19 Ekim 2002, Mersin.

E2.Ebru Yılmaz, Nuray Duman, Nur Arslan, Nilüfer Akman. Atipik brucelloz olgusu. 25. Pediatri Günleri Çocuk ve İnfeksiyon, 16-18 Nisan 2003, İstanbul.

E3.Ebru Yılmaz, Şule Turgut, Suna Köse, Belde Kasap, Dilek Tezcan, Özkan Karaman, Nevin Uzuner, Atilla Büyükgebiz. Steven Johnson sendromu. 25. Pediatri Günleri Çocuk ve İnfeksiyon, 16-18 Nisan 2003, İstanbul.

E4. Durgül Özdemir, Ebru Yılmaz, Murat Duman, Nurettin Ünal, Yeşim Tunçok. Yüksek doz salbutamol alımı sonrası hipoglisemi: olgu sunumu. Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2003, İzmir, Türkiye Klinikleri Farmakoloji 2003; 1:100.

E5. Orkide Hüdaoğlu, Semra Kurul, Süleyman Men, Handan Çakmakçı, Ebru Yılmaz, Eray Dirik. Konjenital sol internal karotid arter hipoplazisi. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 20-23 Mayıs 2003, Adana.

E6.Ebru Yılmaz, Semra Kurul, Eray Dirik. Serebral palsili olgularımızın değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya.

E7.Şebnem Yılmaz, Hale Ören, Gülersu İrken, Berna Atabay, Murat Duman, Ebru Yılmaz, Handan Çakmakçı. Yüksek inhibitör titreli orta hemofili A’lı çocuk olguda hayatı tehtit eden mediastinal- retroperitoneal kanama ve rekombinan aktive faktör VII ile başarılı tedavisi. IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 10-13 Eylül 2003, Trabzon.

E8. Şebnem Yılmaz, Hale Ören, Gülersu İrken, Meral Türker, Ebru Yılmaz, Emel Ada. Evans sendromlu bir olguda serebral ven trombozu. IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 10-13 Eylül 2003, Trabzon.

E9. Elçin Bora, Özlem Giray, Ayfer Ülgenalp, Mutlu Alacan, Ebru Yılmaz, Eray Dirik, Derya Erçal. Nadir rastlanılan bir sitogenetik aberasyon. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 21-24 Nisan 2004, Antalya.

E10.Ebru Yılmaz, Fatma Mutlubaş, Sevgi Mir, Süreyya Özbek. Ekstrarenal pelvis anomalisi: iki kardeş olgu sunumu. 22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. S: 83, Kasım 2005.

E11. Yılmaz Tabel, Afig Berdeli, Sevgi Mir, Rahmi Özdemir, Ebru Yılmaz. Üriner enfeksiyonlu çocuklarda Toll- Like reseptör gen mutasyonları. 22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2005, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 14(suppl 1): 91.

E12.Ebru Yılmaz, Yılmaz Tabel, Sevgi Mir, Yüksel Atay. Kardiyak cerrahi sonrası akut böbrek yetmezliği. 22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kasım 2005. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2005, 14(suppl 1):113.

E13. Fatma Mutlubaş, Sevgi Mir, Caner Kabasakal, Ebru Yılmaz. Renal transplantasyon sonrası tekrarlayan pulmoner emboli-bir çocuk olgu ile. 22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kasım 2005. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2005, 14 (Suppl 1):118.

E14. Sait Şen, Ayşe Dinler, Sema Tanrıverdi, Sevgi Mir, Ebru Yılmaz, Fatma Özsan Mutlubaş, İpek Kaplan Bulut. Ig A nefropatisinde kliniğin patolojik bulgularla ilişkisi ve tedavi yanıtları. 43. Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum.

E15. Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Kronik allogreft nefropatisinde HLA dışı yeni genetik risk belirleyicileri. 1. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, 1–4 Mayıs 2008 Girne KKTC.

E16. Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Ailesel akdeniz ateşinde kolşisin direncinin büyüme üzerine etkisi. 5.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 15-18 Şubat 2009, Bursa.

E17. Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Ailevi akdeniz ateşinin vaskülitik hastalıklarla ilişkisi. 5.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 15-18 Şubat 2009, Bursa.

E18.Ebru Yılmaz, Betül Sözeri, Sevgi Mir, Afig Berdeli. Ailesel akdeniz ateşinde nadir MEVF mutasyonlarının fenotipe yansıması. 5.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 15-18 Şubat 2009, Bursa.

E19. Sevgi Mir, Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Fatma Mutlubaş, Afig Berdeli. Herediter kompleman 4 eksikliği olan SLE olgusunda ağır cilt tutulumu. 10. Ulusal Romatoloji Kongresi, 30 Ekim- 03 Kasım 2009 Antalya, Romatoloji Araştırma Eğitim Dergisi Kongre Kitabı bildiri, 83-84.

E20.Ebru Yılmaz, Sevgi Mir, Betül Sözeri, Afig Berdeli. MEFV mutasyonunun Pras skoruna etkisi. 6.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 7-10 Mart 2010, Bursa.

E21. Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Hasan Biçer, Sevgi Mir S. Yineleyen İdrar Yolu Enfeksiyonunda Mesane Fonksiyon Bozukluğunun Rolü. 7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Ekim 2012, İzmir,

E22.EbruYılmaz, Kadriye Özdemir, Cemaliye Başaran, Şükran Keskin Gözmen, Pınar Erturgut, Erkin Serdaroğlu. Tuberoskleroz kompleksinde renal tutulum. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2014.

E23.Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, Cemaliye Başaran, Şükran Keskin Gözmen, Pınar Erturgut, Erkin Serdaroğlu.Çocuklardaki ürolithiasisin nadir nedeni: ksantinüri. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2014.

E24. Orhan Deniz Kara, Kadriye Özdemir, Nida Dinçel, Ayşe Kutlu, EbruYılmaz, Gülsüm Cantürk. Monosemptomatik Enürezisli Çocuklarda ve annelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2014.

E25.Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, Cemaliye Başaran, Erkin Serdaroğlu. Omega 3 multivitamin preperatı kullanımı sonrasında gelişen hiperkalsemi ve nefrokalsinoz. 2.Marmara Pediatri Kongresi 12-14 Şubat 2015, İstanbul.

E26. Ebru Yılmaz, Kadriye Özdemir, Cemaliye Başaran, Erkin Serdaroğlu. Üriner sistem taşlarının nadir bir nedeni: silika taşı. 2. Marmara Pediatri Kongresi 12-14 Şubat 2015, İstanbul.

E27. Betül Sözeri, Ebru Yılmaz, Nida Dincel, Orhan Deniz Kara, Sevgi Mir. Çocukluk çağında FMF atakları sırasında idrar MMP-3 düzey değişikliklerinin araştırılması. 6. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Ekim 2010, Ankara, Bildiri Kitabı: 105.

E28.Kadriye Özdemir, Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Orhan Deniz Kara, Gözde Gözüoğlu, Makbule Sevgi Mir. Meningokoksemili Olguda Tedavi Seçiminin Sağkalım Üzerine Etkisi. 3. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, 11-12 Aralık 2015, Ankara.

E29. Cemaliye Başaran, Fatma Devrim, Ebru Yılmaz, Orhan Deniz Kara, Nida Dinçel, Erkin Serdaroğlu. Renal Apse ve akut fokal pyelonefrit ile başvuran iki olgu sunumu. 4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, 3-4 Kasım 2017, İzmir.(Sözlü Sunum)

E30. Fatma Devrim, Cemaliye Başaran, Nida Dinçel, Ebru Yılmaz, Orhan Deniz Kara, Erkin Serdaroğlu. Peritonitte nadir görülen etkenler, 4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, 3-4 Kasım 2017, İzmir.

E31 Fatma Devrim, Serkan Kemer, Cemaliye Başaran, Şükran Keskin Gözmen, Orhan Deniz Kara, Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, Erkin SerdaroğluPoststreptokoksik Glomerülonefritli Bir Olgu Sunumu.10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi. 17-19 Aralık 2017, İzmir.

E32.Serkan Kemer, Cemaliye Başaran, Fatma Devrim, Şükran Keskin Özmen, Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, Erkin Serdaroğlu. D Vitamini Hipervitaminozuna Sekonder Gelişen Nefrokalsinozis. 10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi 17-19 Aralık 2017, İzmir.

E33.Aslıhan Şahin, Serkan Kemer,Cemaliye Başaran, Fatma Devrim, Ebru Yılmaz, Nida Dinçel, Erkin Serdaroğlu. Alport Sendromunun erken dönem tanınması ile son dönem böbrek yetmezliğine gidiş ötelenebilir mi? 54.Türk Pediatri Kongresi 6-9 Mayıs 2018, KKTC

SCIENTIFIC ACTIVITIES             

A.     International Congresses

1.      39th Annual Meeting of The European Society For Pediatric Nephrology. In İstanbul/Turkey, September 10,2005.

2.      Pediatric Thyroidology. International Symposium. October 30- November 1, 2003, İzmir, Turkey.

3.      4th International Congress of Uremic Researchs and Toxicity. September 14-17, 2005, İzmir, Turkey.

4.      14th Congress of the International Pediatrics Nephrology Association. August 31- September4, 2007, Budapest, Hungary.

5.      3rd Europediatrics Congress. June 14-17, 2008, İstanbul, Turkey.

6.      Ulusal Çocuk Nefroloji ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG). October 9-12, 2008, Kapadokya, Turkey.

7.      International Pediatric Transplant Association 5th congress on Pediatric Transplantation. April 18-21, 2009, İstanbul, Turkey.

8.      Young Nephrologists’ Symposium 2.9.2009 Birmingham, İngiltere.

9.      43rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. September 2-5, 2009, Birmingam, United Kingdom

10.  48th Annual Scientific Meeting of European Society For Pediatric Nephrology September 3-5, 2015, Brussels, Belgium.

11.  Uz Leuven Kındergeneeskunde Manegement of Polycystic Kindey Diseases From Childhood to Adulthood. 2 December 2017, Leuven, Belgium.

12.  51st ESPN Annual Scientific Meeting of The European Society For Paediatric Nephrology 3-6 October 2018, Antalya, Turkey.

13.  2nd MENA  Cystinosis Regional Workshop, 3-4 December 2018, Beyrut, Lübnan.

B.     National Congresses:

1.      Türkiye Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi, Meslek İçi Eğitim Semineri, Pediatrik Radyoloji Toplantısı. 3 Nisan 2002, İzmir.

2.      46. Milli Pediatri Kongresi, Pediatride Yenilikler ve Standartlar. 15-19 Ekim 2002, Mersin.

3.      IV. Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı. 20-21 Mart 2003, İzmir.

4.      25. Pediatri Günleri Çocuk ve İnfeksiyon. 16-18 Nisan 2003, İstanbul.

5.      Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi IV. Pediatri Günleri Sempozyumu. 30-31 Mayıs 2002, İzmir.

6.      Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu.8-9 Mayıs 2003, İzmir.

7.      XIII. Ulusal Pediatric Endokrinoloji Kongresi. 16-21 Aralık 2003, Erzurum.

8.      V. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Günleri Sempozyumu.4-5 Aralık 2003, İzmir.

9.      Akut Romatizmal Ateş konulu Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri.  12 Kasım 2003, İzmir.

10.  Üriner Sistem Enfeksiyonları Konulu Toplantı. Celal Bayar Üniversitesi, 27 Şubat 2003, Manisa.

11.  Çocuk ve Ergenlerde Tip I Diyabet Eğitim Sempozyumu. 4. Haziran 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

12.  VI. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Günleri Sempozyumu. 2-3 Aralık 2004, İzmir.

13.  VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 21-24 Nisan 2004, Antalya.

14.  Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonları Konulu Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri. 24 Kasım 2004, İzmir.

15.  Anemili Çocuğa Yaklaşım Konulu Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri. 14 Ocak 2004, İzmir.

16.  Nefroloji ve Transplantasyonda Enfeksiyon Kongresi.27-30 Nisan 2005, İzmir.

17.  Organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği V. Kongresi. 14-17 Eylül 2006, Çeşme, İzmir.

18.  V. HLA Sistemi ve Transplantasyon Sempozyumu. 1-2 Kasım 2006, Ankara

19.  23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 Antalya.

20.  43. Türk Pediatri Kongresi. 16-20 Mayıs 2007. Bodrum, Muğla.

21.  Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Yan Dal Hekimleri Periton Diyaliz Eğitim Toplantısı. 18-20 Ekim 2007 Marmaris, Muğla.

22.  Ulusal Transplantasyon İmmunolojisi Ve Genetiği Kongresi. 1-4 Mayıs 2008, Girne, KKTC.

23.  44. Türk Pediatri Kongresi 14-18 Haziran 2008, İstanbul

24.  5. Ulusal Çocuk Nefroloji ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG) 9-12 Ekim 2008, Kapadokya

25.  50. yıl Ege Üniversitesi Pediatri Günleri 1-4 Nisan 2009, İzmir

26.  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, Manisa II. Çocuk Nefro-Ürolojik Aciller, 28 Mayıs 2009

27.  7. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi 3-6 Ekim 2012, İzmir.

28.  8. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi 29 Ekim-1 Kasım 2014, Antalya.

29.  Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Toplantıları PD-HD-TX Hemşire Eğitim Semineri 23 Aralık 2014, İzmir.

30.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı "Otoinflamatuvar Hastalıklar ve Hemolitik Üremik Sendrom’da Yeni Tedavi ve Kayıt Yöntemleri Toplantısı, Hayat ile el ele 27 Haziran 2014, İzmir.

31.  Çocuk     Nefroloji Derneği ve Gazi Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi Olgu panayırı III 11-12.12.2015, Ankara.

32.  9. Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi 24-27 Kasım 2016, Antalya

33.  Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Olgular Eşliğinde Doğumsal Metabolik Hastalıklara Güncel Yaklaşım Sempozyumu 15 Aralık 2016, İzmir

34.  Ege Üniverisitesi Nefrotik Sendrom tedavi Yaklaşımları-Transplantasyon Sempozyumu 3-4 Kasım 2016, İzmir.

35.  Çocuk Romatizma ve Böbrek Hastalıkları Derneği Romatolojide Yeni Ufuklar Sempozyumu 19.02.2016, Ankara.

36.  34.Ulusal Nefroloji, Hipertansyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya.

37.  Çocuk Nefroloji Derneği 4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı 3-4 Kasım 2017, İzmir.

38.  15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Konuşmacı, 11-14. Mart 2018, Bursa.

39.  İstinye Üniversitesi Çocuklarda Böbrek Nakli Güncelleme Sempozyumu,  Haziran 2018, İstanbul.

40.  TUEK2018 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı 15 Aralık 2018

C.     Courses and workshops

1.      AP Danışmanlığı ve RİA Uygulama Eğitimi. 25 Ocak- 5 Şubat 1999, İstanbul.

2.      Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu. VI. Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı, 20-21 Mart 2003, İzmir.

3.      Kanıta Dayalı Tıp ve Tanı Makalelerine Eleştirel Değer Biçme Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20-21 Mayıs 2004, İzmir.

4.      Bilgiye Erişim Teknikleri Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 11 Kasım 2004, İzmir.

5.      Türkiye Pediatri Kurumu İzmir Şubesi. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu, mezuniyet sonrası eğitim seminerleri. 24 Kasım 2004

6.      Etkin Sunum Teknikleri Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27 Ekim 2004, İzmir.

7.      Deneysel Araştırmalar (Temel) Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 01 Şubat 2005, İzmir.

8.      Moleküler Biyoloji ve Genetik Kursu.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 21-25 Mart 2005, İzmir.

9.      Meslekte İnfeksiyondan Korunma ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 24-25-26 Ocak 2005, İzmir.

10.  Deneysel Araştırmalar (İleri) Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 04-06 Mart 2005, İzmir.

11.  The Leukemia and Lymphoma Training Course 21-22 Nisan 2005, Eskişehir.

12.  Basics of Renal Replacement Therapy Course. 39th Annual Meeting of The European Society for Pediatric Nephrology. 10 Eylül,2005, İstanbul.

13.  Kardiyoloji- Romatoloji- Nefroloji Kursu. 43. Türk Pediatri Kongresi. 16-20 Mayıs 2007. Bodrum, Muğla.

14.  XIII. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi. İstanbul Üniversitesi DETAE, 11-15 Haziran 2007, İstanbul.

15.  A’dan Z’ye HLA Kursu.1. Ulusal Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Kongresi. 1-4 Mayıs 2008, Girne, KKTC

16.  Pediatrik Temel EEG Kursu. 29 Kasım 2008, İzmir.

17.  Temel Ürodinami Kursu. 1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 3-6 Aralık 2009, Antalya.

18.  Çocuk nefroloji derneği, Pediatrik Nefropatoloji Kursu. 27-28 Mart 2010, Ankara.

19.  Prisma Hemofiltrasyon Cihazı Eğitimi. Mart 2010.

20.  Çocuk nefroloji derneği, Sıvı Elektrolit Tedavisi Kursu, 19-20 Mart 2011, Ankara.

21.  Çocuk Nefroloji Derneği, Çocuklarda Romatizmal Hastalıklar Kursu I, 17-18 Aralık 2011, Ankara.

22.  Çocuk Nefroloji Derneği, Çocuklarda Romatizmal Hastalıklar Kursu II, 5 Mayıs 2012, Ankara.

23.  Yoğun Bakımda Devamlı Renal Destek Tedavileri Kursu, 3-6 Ekim 2012, 7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi Kapsamında İzmir.

24.  CME Course-Genetics in Nephrology, October 6, 2012, Izmir, Turkey.

25.  Çocuk Nefroloji Derneği, Glomerüler Hastalıklara Güncel Yaklaşım (Patogenez- Tedavi) Kursu I, 22-23 Haziran 2013, Ankara.

26.  Çocuk Nefroloji Derneği, Siliopatiler- Böbreğin Kistik Hastalıkları Kursu, 21 Aralık 2013, Ankara.

27.  Türk Pediatri Kurumu ve Yorum Danışmanlık, İstatistik Analiz Kursu, 22-23 Şubat 2014, İzmir.

28.  Çocuk Nefroloji Derneği, Kronik Böbrek Hastalıklarında İzlem Kursu, 22 Mart 2014, Ankara.

29.  Çocuk Nefroloji Derneği, Vesikoüreteral Reflü ve İşeme Bozuklukları Kursu, 21 Haziran 2014, Ankara.

30.  Diyaliz Kursu, 29 Ekim-1 Kasım 2014, 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi Kapsamında, Antalya.

31.  Çocuk Nefroloji Derneği, Renal Transplatasyon ve Glomerüler Hastalıklara Güncel Bakış Konulu Çocuk Nefroloji Kış Okulu, 21-22 Şubat 2015, Adana.

32.  2nd IPNA-ESPN Master For Junior Classes 1-2 September 2015, Leuven, Belgium.

33.  3nd IPNA-ESPN Master For Junior Classes 28-30.10.2016, Leuven, Belgium.

34.  9.Ulusal Çocuk Nefrolojisi Kongresi Nefropatoloji Kursu 24 Kasım  2016, Antalya.

35.  Second Cycle 1st IPNA-ESPN Master for Junior Classes. Glascow, United Kıngdom, 5-6.09.2017.

36.  Çocuk Nefroloji Derneği, Renal Tübüler Hastalıklar Kursu, 4-5 Haziran 2016, Ankara.

37.  Nefroloji Yan Dal Okulu Akut Nefroloji-1, Akut Böbrek Hasarı ve Yoğun Bakım Nefrolojisi, 23 Eylül 2017, İstanbul.

38.  Çocuk Nefroloji Derneği, Çocuklarda Mesane Disfonksiyonuna Tanısal Tedavi Yaklaşım Kursu, 22-23 Aralık 2017, İstanbul.

39.  IPNA-ESPN Master For Junıor Classes, IPNA-ESPN Master ın Pediatric Nephrology 3 year cycle 2015-2017.

40.  Nefroloji Yan Dal Okulu Akut Nefroloji-2, Akut Nefroloji 2, Yoğun Bakım Nefrolojisi Kursu 30 Haziran 2018, İstanbul.

41.  T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Kursu, 30 Mart 2018, İzmir.

42.  International CME Course Hot Topics in Tubulopathies and Metabolic Nephropathies 10-11 May 2018 Heidelberg, Almanya.

43.  Biannual ESCAPE Network Meeting. 30.11.2018-1.12.2018 Heidelberg, Almanya.

44.  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite TUEK2018 Çalıştay ve kursu dahilinde gerçekleşen Eğiticinin Eğitimi Kursu, 15 Aralık 2018, İstanbul.

45.  Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu 21-22 Aralık 2018, Adana.

D.     Invited Speakers in Congress Symposiums and in Courses / Moderators

·         İdrar Yolu Enfeksiyonu Derneği Ana- Baba Okulu Eğitimcisi, 2010-2011

·         Young Nephrologists’ Symposium Konuşmacı 2.9.2009 Birmingham, İngiltere.

·         Ege Üniverisitesi Nefrotik Sendrom tedavi Yaklaşımları-Transplantasyon Sempozyumu Poster Başkanlığı 3-4 Kasım 2016, İzmir.

·         Ege Üniverisitesi Nefrotik Sendrom tedavi Yaklaşımları-Transplantasyon Sempozyumu Oturum Başkanlığı 3-4 Kasım 2016, İzmir.

·         Çocuk Nefroloji Derneği, Renal Tübüler Hastalıklar Kursu, Konuşmacı 4-5 Haziran 2016, İzmir.

·         İzmir Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu, Konuşmacı, 2016, İzmir.

·         İzmir Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu, Konuşmacı, 2-4.5.2018, İzmir.

·         Uludağ Pediatri Kış Kongresi Konuşmacı, 11-14. Mart. 2018, Bursa.

·         Uludağ Pediatri Kış Kongresi poster oturum Başkanlığı, 11-14. Mart. 2018, Bursa.

·         Çocuk Nefıoloji Derneği, 4.Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı Renal vaskülitler, FMF ve Bağ Doku Hastalıkları Literatür Ne Diyor? Konuşmacı, 3-4 Kasım 2017, İzmir.

·         Çocuk Nefıoloji Derneği, 4.Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı Fabry Hastalığı Literatür Ne Diyor? Konuşmacı, 3-4 Kasım 2017, İzmir.

·         Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Kurs Programı Eğitimci, 15-19 Mayıs 2017, İzmir.

·         Dünya Böbrek Günü, Böbrek Yetmezliği Önlenebilir, 8 Mart 2018, İzmir.

·         Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği sertifika Kurs Programı Eğitimci, 16 Mart 2018, İzmir.